StoryEditor

Investovanie do realít, kryptomien, či startupov je na vzostupe. Slovákov lákajú malé investičné fondy

18.05.2022, 00:00

Zvyšujúce sa množstvo investičných produktov, nové formy podnikania, no aj rastúca inflácia núti ľudí hľadať riešenia, ako zhodnotiť svoje peniaze.

Výzvou pre investorov, zakladateľov fondov, ale aj pre právnikov a účtovníkov sa stávajú malé investičné fondy. A ak opomeniete reguláciu, hrozí závažná trestná zodpovednosť. Pod slovom fond si štandardne predstavujeme veľký inštitucionalizovaný subjekt, ktorý spravuje nejaká nadnárodná správcovská spoločnosť. Fondy však dnes zakladajú aj malí podnikatelia, ktorí chcú zbierať peniaze od verejnosti alebo s privátnou ponukou s cieľom investovať ich a zhodnotiť. Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti. Do ich portfólia patria nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.

Založiť na Slovensku malý investičný fond nemusí byť nevyhnutne zložité. Zložitejšia je často až jeho následná správa. V súvislosti s fungovaním takéhoto fondu sa tiež otvárajú aj ďalšie otázky týkajúce sa regulácie, zdaňovania či trestnoprávnych dôsledkov pri nedodržaní stanovených pravidiel. 

Problematike zakladania a spravovania malých investičných fondov sa dlhodobo venuje advokátska kancelária Highgate Law & Tax. Sami jej zakladatelia zriadili niekoľko malých fondov doma, viaceré offshore fondy v zahraničí a tiež prvý slovenský venture capital fond EuVECA. Pravidelne tiež organizujú konferenciu o zakladaní malých investičných fondov na Slovensku, ktorá sa bude opäť konať v 14. júna. 

Malý boom malých investičných fondov

Malé a nákladovo dostupné fondy nemajú na Slovensku dlhú históriu. Veľkú pozornosť im preto nevenovali ani zákonodarcovia. Avšak dopyt po podnikaní spočívajúcom v zhromažďovaní finančných prostriedkov od investorov a ich následného investovania napríklad do realít, virtuálnych mien, cenných papierov alebo startupov je na vzostupe. „Malé fondy dnes zakladajú podnikatelia, u ktorých sa účasť na kapitálovom trhu zdala byť ešte v nedávnej minulosti nedosiahnuteľná. Prispieva k tomu najmä informačná dostupnosť, rozmach kryptomien, ako aj investičný apetít spojený s rastom životnej úrovne neprofesionálnych investorov,“ vysvetľuje Peter Varga, advokát a spoluzakladateľ advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Nakoľko však na Slovensku chýba pevný právny rámec, zakladatelia malých fondov sa často inšpirujú zahraničnými riešeniami alebo zakladajú štruktúry na hrane zákonnosti.

Slabá regulácia ako dvojsečná zbraň

Malé fondy sa na Slovensku potýkajú s viacerými nástrahami. Prvou z nich je európska regulácia. Tá sa totiž týka najmä harmonizácie verejnej ponuky cenných papierov, DPH, alebo fungovania manažérov tzv. alternatívnych, a teda aj malých, investičných fondov.

Cieľom európskych pravidiel je chrániť predovšetkým retailových investorov, ktorí tieto investičné produkty nakupujú. Samotné malé fondy však európska legislatíva reguluje iba okrajovo, čím členským štátom dáva veľkú mieru regulačnej slobody. „Viaceré túto slobodu využili a vytvorili malým fondom atraktívne právne prostredie. Okrem tradičných fondových jurisdikcií ako sú Luxembursko, Malta alebo Gibraltar (napriek BREXITu), je zaujímavou inšpiráciou tiež česká právna úprava,“ hovorí advokát Peter Varga.

Na Slovensku je regulácia malých fondov pomerne slabá, čo môže byť v konečnom dôsledku dvojsečná zbraň a práve preto u nás do nich môžu investovať iba profesionálni, prípadne kvalifikovaní investori. Netreba tiež zabúdať na to, že opomenutie regulačných povinností môže viesť k naplneniu skutkových podstát viacerých trestných činov.

Zdaňovanie fondov tlačí zakladateľov do zahraničia

Zdaňovanie malých investičných fondov sa na prvý pohľad javí ako pomerne jednoduché. Fondy s právnou subjektivitou totiž v drvivej väčšine podliehajú rovnakým pravidlám zdaňovania ako napríklad eseročky či akciovky. No tak, ako pri legislatíve, ani v oblasti daní nekládlo Slovensko na reguláciu väčší dôraz.

Naše daňové právo teda neobsahuje zvýhodňujúce daňové režimy pre malé fondy, skôr naopak – ich zdaňovanie prináša neraz množstvo komplikácií. „Slovenský zákon o dani z príjmov nielenže neobsahuje významnejšie daňové výhody pre fondy, do veľkej miery je daňová povinnosť fondov ovplyvnená aj spôsobom ich účtovania. Aktuálne stále platné postupy účtovania pre fondy totiž, za určitých okolnosti, vyžadujú od fondu preceňovať svoje aktíva výnosovým spôsobom,“ upozorňuje advokát Peter Varga.

No práve dane sú kľúčovým faktorom, kedy sa zakladatelia fondu rozhodujú, či ho založia na Slovensku alebo v zahraničí. „Napríklad už len Česká republika má okrem viacerých regulačných možností aj zvýhodnený daňový režim pre viaceré typy fondov,“ zdôrazňuje Peter Varga a dodáva: „Aj fond založený v zahraničí môže u nás naraziť na úskalia spojené s reguláciami či vyššou sadzbou danie pri repatriácii zisku na Slovensko“.

Nezdaňovanie dividend či lokálpatriotizmus?

Právnici z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí sú zároveň členmi pracovných skupín ministerstva financií a ministerstva hospodárstva pre oblasť kolektívneho investovania a fondov, vedia, čo by zakladateľov motivovalo založiť ich fondy doma: „Venture kapitálové fondy by určite ocenili flexibilnejšie zahrňovanie strát z dispozície s investičnými aktívami. Kryptofondy by radi nezdaňovali nepeňažné príjmy dosahované na obchodných platformách a fondový trh by povzbudilo aj širšie oslobodenie od dane z kapitálových ziskov. A povinnosť každoročne preceňovať niektoré typy investícií výnosovou metódou s daňovým dopadom odradí množstvo potenciálnych zakladateľov slovenského fondu,“ hovorí Peter Varga z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax.

Na druhej strane je nezdaňovanie dividend na úrovni právnických osôb aj pri portfóliovom investovaní vnímané veľmi pozitívne. Okrem akéhosi „lokálpatriotizmu“ je toto druhý hlavný motív, prečo sa niektorí zakladatelia fondov rozhodnú zostať na Slovensku. „Túto výhodu však limitujú nové CFC pravidlá a nedávne rozšírenie zoznamu krajín (zahŕňajúceho už napríklad aj SAE), odkiaľ sa výplata dividend zdaňuje na Slovensku 35 % sadzbou dane,“ dodáva Peter Varga.

image
Highgate

Malé fondy pre veľkých profesionálov

Hoci sa malé fondy na Slovensku čoraz viac udomácňujú, nie sú pre každého. Manažér „fondu“ nesmie vykonávať fondový biznis bez relevantného oprávnenia. „V praxi sledujeme množstvo zakladateľov siahajúcich po neregulovanej štruktúre bez toho, aby spĺňali podmienky. To môže napĺňať znaky nielen trestného činu neoprávneného podnikania, ale aj novo zavedeného trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti,“ zdôrazňuje advokát Peter Varga.

Trestnoprávna rovina sa pritom nevyhnutne netýka iba zakladateľov, ale za určitých okolností aj investorov fondu, nakoľko do malých fondov môžu investovať len profesionálni alebo kvalifikovaní investori. „Ak tieto podmienky nespĺňajú, ide o neoprávnené podnikanie. V takom prípade môže byť konanie investora investujúceho do takejto štruktúry považované za nedbanlivostné a podliehať trestnoprávnej zodpovednosti s výmerou trestu odňatia slobody až do 8 rokov. U zakladateľov je tá trestnoprávna expozícia prirodzene ešte väčšia,“ uzatvára Peter Varga.

Problematika zakladania malých investičných fondov a ich spravovania je však oveľa rozsiahlejšia a zahŕňa aj ďalšie oblasti. Advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax dajú odpovede na otázky týkajúce sa tejto témy na Konferencii o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov 14.6.2022 v Sheraton Hotel Bratislave so začiatkom o 8:30.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
02. február 2023 15:49