Ing. Marek Chrastina - člen predstavenstva a technický riaditeľ ESCO Slovensko (vpravo) a Stanislav Vavrek, riaditeľ Mestského bytového podniku Nové Mesto nad VáhomESCO Slovensko
StoryEditor

Vybudovaný energoblok v Novom Meste nad Váhom môže zmierniť rast ceny za teplo

23.06.2022, 00:00

Vybudovaný energoblok umožní Mestskému bytovému podniku stabilizovať cenu tepla pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Celý projekt sa pritom zaobišiel bez vstupných investícií zo strany mesta či bytového podniku.

Modernizáciu systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) realizovala skupina ESCO Slovensko, ktorá zabezpečila aj financovanie projektu. Ten bude splácaný z prostriedkov ušetrených vďaka vyššej účinnosti CZT. K výrobe tepla a teplej úžitkovej vody sa spustením nového energobloku pridá aj výroba vlastnej elektriny. Práve to umožní mestskému podniku minimalizovať dopad rastu cien plynu a elektrickej energie. Nový systém obyvateľom Nového Mesta nad Váhom zároveň zaručí vyššiu bezpečnosť dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

image
ESCO Slovensko

Na efektívnu prevádzku tepelného hospodárstva bola modernizácia nášho systému výroby tepla nevyhnutná. Projekt okrem zvýšenia kvality dodávky tepla na ďalšie dekády pomôže aj stabilizovať ceny pre našich odberateľov. Zvolené riešenie modernizácie navyše nezaťaží rozpočet bytového podniku, lebo náklady na modernizáciu sa budú hradiť z dosiahnutých energetických úspor,“ uviedol riaditeľ Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom Stanislav Vavrek.

Samotný energoblok pozostáva z kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom 528 kW, tepelným výkonom 672 kW a z plynového nízkoteplotného kotla s výkonom do 700 kW. Je doplnený systémovým riešením dvomi tepelnými čerpadlami s tepelným výkonom do 300 kW, ktoré pomocou sústavy výmenníkov zvyšujú účinnosť zdroja využitím aerotermickej a aerotermálnej energie, ako aj s využitím odpadného tepla z priemyselných procesov, v tomto prípade tepla zo spalín kogeneračnej jednotky a plynového kotla.

Realizáciu, vďaka priamej komunikácii a ústretovému prístupu mesta, ukončila skupina ESCO Slovensko s niekoľko mesačným predstihom.

„V priebehu trištvrte roka sme dokázali vybudovať energoblok spĺňajúci najvyššie technologické štandardy, ktorý zaručí kvalitnú a stabilnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Sme pripravení poskytnúť naše komplexné služby aj pre ďalšie mestá a mestské podniky. Kvalitu našej práce potvrdzuje aj táto modernizácia mestského tepelného zdroja,“ spresnila Naďa Hartmann, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva realizátora projektu, skupiny ESCO Slovensko.

image
ESCO Slovensko
23. jún 2022 10:36