Deloitte
StoryEditor

Firma musí dbať na kvalitu svojho finančného riadenia

08.07.2022, 00:00

Popri strategickom riadení, produktivite, firemnej kultúre a dôraze na inovácie je finančný manažment jedným z hlavných pilierov dobrého fungovania spoločnosti, čo jasne potvrdzuje aj program Best Managed Companies. Aby manažment mohol robiť správne finančné rozhodnutia, musí mať spoločnosť správne nastavené rozhodovacie a schvaľovacie procesy, zodpovedajúce ľudské zdroje a adekvátne technické vybavenie.

Samozrejmosťou by mal byť aj pravidelný reporting postavený na dátach, ktorý integruje finančné i prevádzkové ukazovatele spoločnosti. Okrem sledovania aktuálnej a minulej výkonnosti by malo vedenie firmy upriamiť svoju pozornosť aj do budúcnosti. „Súčasťou správneho finančného riadenia by malo byť aj plánovanie. Detailné plány na najbližšie obdobie, či už kalendárny rok, alebo kvartál, totiž popri strednodobom pláne predstavujú dôležitý záchytný bod nielen pre manažment, ale aj pre zamestnancov a ďalšie zainteresované strany, napríklad financujúce banky,“ tvrdí Radovan Šavolt, riaditeľ na oddelení transakčného poradenstva Deloitte na Slovensku.

Prínosy pre vlastníka

Ak je firma dobre finančne riadená, vedenie môže prijímať také rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ziskovosť, finančnú pozíciu a efektívne využívanie aktív spoločnosti. Na ktorý trh, produkt, zákazníka sa má firma sústrediť? Čo je minimálna cena, za ktorú je spoločnosť ochotná realizovať zákazku alebo projekt? Ako si treba nastaviť podmienky s dodávateľmi? Na tieto a ďalšie otázky sa omnoho ľahšie odpovedá, keď má manažment k dispozícii príslušné ukazovatele a analýzy.

Veľmi dôležitá je aj potreba optimalizácie kapitálovej štruktúry. Solídny finančný plán či model podľa odborníka z poradenskej spoločnosti podporia nastavenie podmienok externého financovania, respektíve ich zmenu, keď si to situácia vyžaduje, a dynamický finančný model zároveň môže slúžiť ako nástroj, ktorý v prípade riadenia likvidity v dostatočnom časovom predstihu upozorní vedenie a dokáže tak predchádzať kritickým situáciám.

Opomenúť netreba ani zásadné rozvojové projekty, nákupy majetku alebo aktív, ktoré by podľa experta mali byť automaticky podložené analýzou návratnosti s cieľom maximalizovať efektívnosť zapojeného kapitálu. „Jasne definované kritériá a postupy posudzovania nových investícií prinášajú do rozhodovania vyššiu transparentnosť vo firmách, kde je vlastníctvo čiastočne alebo úplne oddelené od operatívneho riadenia,“ hovorí Šavolt.

Vstup investora

Dobre zvládnuté finančné riadenie je pre vlastníka spoločnosti prínosné aj v prípade, ak uvažuje o novom investorovi pre svoju firmu. Investor môže do spoločnosti vstúpiť kúpou minoritného či majoritného podielu od existujúceho vlastníka (vlastníkov) alebo môže vložiť do firmy peniaze, aby posilnil kapitálovú štruktúru spoločnosti alebo zafinancoval jej expanziu, za čo získa vlastnícky podiel.

Proces vstupov investora pozostáva z viacerých fáz a trvá rádovo aj niekoľko mesiacov. Počas tohto obdobia dochádza k výmene informácií medzi oboma stranami – firmou a investorom. Expert z Deloitte na Slovensku vysvetľuje, že pri väčšine transakcií si predávajúca strana najme poradcov, ktorí vykonajú analýzu spoločnosti a pripravia potrebné podklady, čo si vyžaduje interakciu s vlastníkom alebo manažmentom, avšak v prípade dobre riadenej spoločnosti je možné už v tejto úvodnej fáze dosiahnuť značné časové, ale predovšetkým finančné úspory.

V pokročilejšej fáze investori realizujú due diligence cieľovej spoločnosti. „Práve tu predávajúci „odkrýva karty“ a umožňuje okrem iného prístup k detailným účtovným a prevádzkovým podkladom a samotnému manažmentu. Kvalitné finančné a prevádzkové informácie umožňujú investorom lepšie pochopiť cieľový biznis, zvyšujú dôveru vo vlastníka a manažment, čo nepriamo ovplyvňuje dosiahnutú valuáciu pri predaji. Naopak, nedostatok dát, finančné výsledky, v ktorých nie je zachytená skutočná výkonnosť spoločnosti, a chýbajúce odpovede na otázky týkajúce sa výkonnosti a finančnej pozície môžu podnietiť investora k väčšej opatrnosti, a tým pádom aj nižšej valuácii, a to aj v prípade, že predmetná spoločnosť je v dobrej finančnej kondícii,“ upresňuje Šavolt.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
24. máj 2024 20:51