Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) je srdcom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Koordinuje poskytovanie pomoci krajinám postihnutým katastrofou, či už humanitárne položky, expertízy, špecializované vybavenie alebo tímy civilnej ochrany. EU
StoryEditor

Sucho v EÚ

17.08.2022, 00:00

Sucho v Európskej únii je vážnym problémom a varovaniu pred vysokým stupňom sucha je aktuálne vystavená veľká časť Európy. Ide až o 44 percent územia EÚ a Spojeného kráľovstva. Sucho je vo veľkej časti Európy výrazné aj vinou menšieho množstva zrážok za uplynulú zimu a jar či skorého príchodu vĺn horúčav.

Horúčavy a suchá znížili objemy vodných zásobníkov a na mnohých miestach sa vyžaduje prijatie mimoriadnych opatrení v oblasti vodného hospodárstva či hospodárenia s energiou. Nedostatok vody a teplotný stres vedú aj k poklesu výnosov plodín v mnohých členských štátoch. Obmedzená je výroba energie vodnými elektrárňami a voda klesá aj v mnohých vodných nádržiach v celej Európe. Vo viacerých regiónoch bola vyhlásená núdzová situácia v súvislosti so suchom a nedostatočná dostupnosť vody viedla k viacnásobným obmedzeniam.

Sucho a vodný stres spôsobujú škody vo výške až 9 miliárd eur ročne, pričom sa nepočítajú škody na zasiahnutých ekosystémoch. Len zdravé rieky a jazerá nás pritom môžu chrániť pred rastúcimi výzvami sucha a povodní. Potrebujeme viac investovať do vodného hospodárstva. Európska zelená dohoda je príležitosťou na spoločné posilnenie odolnosti EÚ v súvislosti s vodou. Suché podmienky spojené s horúčavami vytvárajú zvýšené nebezpečenstvo vzniku a šírenia lesných požiarov.

Príliš horúce európske leto

Lesné požiare postihujú všetky územia EÚ, od severu na juh a od východu po západ. Zmena klímy a s ňou súvisiace intenzívne a časté obdobia sucha prispievajú k zvyšovaniu výskytu čoraz rozsiahlejších lesných požiarov. K faktorom, ktoré značne ovplyvňujú rozsah lesných požiarov, patria napríklad poveternostné podmienky, vegetácia, typ terénu, postupy obhospodarovania lesov. Lesné požiare ohrozujú životy ľudí aj zvierat, ničia majetok i živobytie a zanechávajú po sebe spúšť. Očakáva sa, že riziko veľkých lesných požiarov sa v dôsledku meniacej sa klímy bude ešte zvyšovať.

Mechanizmus EÚ v boji s požiarmi

Ak sú vnútroštátne kapacity pri riešení situácie s intenzívnym požiarom preťažené, štát môže aktivovať mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a požiadať o koordinovanú, rýchlu a účinnú medzinárodnú reakciu. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany koordinuje celoeurópsku pomoc. Členské štáty EÚ a ostatné štáty zúčastnené na mechanizme po výzve na pomoc prejavujú solidaritu vysielaním pomoci vo forme protipožiarnych lietadiel, vrtuľníkov, protipožiarnych zariadení, tímov hasičov a hasiacej techniky. V operačnom centre mechanizmu je

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie. Centrum monitoruje riziká lesných požiarov a núdzové situácie v celej Európe s podporou vnútroštátnych a európskych monitorovacích služieb, akou je aj Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS).

Okrem bezprostrednej reakcie a pomoci EÚ podporuje a dopĺňa úsilie týchto štátov aj v oblasti prevencie a pripravenosti, a to zameraním sa na oblasti, v ktorých je spoločný európsky prístup účinnejší ako samostatné vnútroštátne opatrenia. Patria medzi ne posudzovania rizík s cieľom identifikovať riziká katastrof v celej EÚ, podpora výskumu na podporu odolnosti proti katastrofám a posilnenie nástrojov včasného varovania. Zatiaľ čo vnútroštátne a regionálne orgány riadia činnosti v oblasti prevencie lesných požiarov, pripravenosti a reakcie na ne, EÚ môže v prípade potreby spolufinancovať a koordinovať ďalšiu podporu.

S krotením požiarov pomáha aj európsky program pozorovania Zeme Copernicus, ktorý na požiadanie vypracúva satelitné mapy s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom reagovať na lesné požiare – Služba EÚ pre núdzové satelitné mapovanie v rámci programu Copernicus tak dopĺňa operácie podrobnými informáciami z vesmíru. Služba EÚ na riadenie mimoriadnych situácií programu Copernicus (CEMS) vypracúva denne aktualizované mapy postihnutých oblastí, ktoré možno sledovať online.

V priebehu 18 dní, od 5. do 22. júla 2022, došlo k 19 aktiváciám služieb programu Copernicus pre rýchle mapovanie požiarov. Opakované vlny horúčav, ktoré zasiahli Európu v júni a júli 2022, zhoršili situáciu sucha, ktorá už nejaký čas znepokojovala prognostikov, ktorí varovali pred vypuknutím prírodných požiarov. Kríza sa začala rozbiehať 5. júla, keď bol aktivovaný modul rýchleho mapovania CEMS v súvislosti s dvomi požiarmi v Grécku a následne v Portugalsku. Odvtedy spôsobili lesné požiare ďalších 16 dodatočných aktivácií rýchleho mapovania CEMS.

RescEU je pomerne novou rezervnou kapacitou EÚ, ktorá zahŕňa flotilu protipožiarnych lietadiel a vrtuľníkov, zdravotnícke evakuačné lietadlá, ako aj zásoby zdravotníckych pomôcok a poľných nemocníc, ktoré môžu reagovať na núdzové situácie v oblasti zdravia. Pokiaľ ide o túto sezónu lesných požiarov, Komisia financuje pohotovostnú dostupnosť hasičskej flotily rescEU. Cieľom je riešiť potenciálne nedostatky v reakcii na lesné požiare v členských štátoch. Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko a Švédsko zostavili v prípade núdze 12 protipožiarnych lietadiel a 1 vrtuľník. Komisia spoločne s týmito členskými štátmi rozhoduje o nasadení lietadiel a vrtuľníkov, čo posilňuje schopnosť Únie pripraviť sa na lesné požiare a reagovať na ne.

Podľa štatistík zozbieraných Európskym informačným systémom o lesných požiaroch (EFFIS) dosahovala celková spálená plocha v EÚ od začiatku roka 2022 k 16. júlu až 400 000 hektárov, čo je vysoký nárast v porovnaní s dátami za rovnaké obdobie v rokoch 2006 – 2021, keď to bolo priemerne približne 100 000 hektárov. Pre Španielsko sú tieto čísla ešte výraznejšie: až 140 000 hektárov v porovnaní s približne 21 000 hektármi za rovnaké referenčné obdobie.

image

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) je srdcom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Koordinuje poskytovanie pomoci krajinám postihnutým katastrofou, či už humanitárne položky, expertízy, špecializované vybavenie alebo tímy civilnej ochrany. 

EU

Pomoc EÚ na česko-nemeckej hranici

Rozsiahle lesné požiare vyčíňali aj v Českej republike v česko-nemeckom pohraničí. Našim západným susedom prišli na pomoc členské štáty pod záštitou EÚ a jej mechanizmu v oblasti civilnej ochrany. EÚ rýchlo zmobilizovala dve hasiace lietadlá a dva vrtuľníky, ktoré okamžite odleteli krotiť obrovský lesný požiar na severe Čiech. Poľsko a Slovensko nasadili po jednom vrtuľníku. EÚ zmobilizovala dve hasiace lietadlá zo svojej flotily rescEU, ktorá má základňu v Taliansku. Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie bolo v úzkom kontakte s českými aj nemeckými orgánmi, aby podporilo koordináciu protipožiarnych operácií v zasiahnutej oblasti, a vyslalo do Prahy aj styčného úradníka, aby pri riadení pomoci z EÚ asistoval. Nemecko aktivovalo na pomoc aj vesmírnu družicu EÚ Copernicus, aby zhromaždilo údaje potrebné pre zásahové jednotky v oblastiach, kde horelo.

EÚ sa angažuje v koordinácii prístupu k prevencii lesných požiarov, v príprave a reakcii na ne. Ak rozsah lesného požiaru presiahne reakčné schopnosti zasiahnutej krajiny, krajina môže požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Len čo je mechanizmus aktivovaný, Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie riadi a financuje pomoc poskytnutú členskými štátmi EÚ a šiestimi ďalšími zúčastnenými krajinami. Ak by mimoriadna situácia vyžadovala ďalšiu pomoc, Komisia aktivuje svoju protipožiarnu flotilu rescEU pre riešenie katastrof v Európe.

V rokoch 2007 až 2021 bolo viac ako 17 % všetkých žiadostí o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v reakcii na lesné požiare.

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
29. september 2022 00:16