StoryEditor

Základom stabilnej dodávky je kvalitná spolupráca

15.12.2022, 00:00

Potreba modernizácie a inovatívneho prístupu je potrebná v každom podnikateľskom sektore. Niektoré oblasti sú dynamickejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Medzi také patrí napríklad dodávka tepla či energetický a facility manažment. Spojenie ekonomicky a ekologicky efektívnych riešení s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky reprezentuje na Slovensku SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Prešov. Okrem stálej modernizácie a inovatívneho prístupu je pre stabilitu zabezpečovaných služieb mimoriadne dôležitá spolupráca so spoločnosťou ESCO Servis.

SPRAVBYTKOMFORT reprezentuje viac ako 60 rokov skúseností. Zabezpečuje dodávku tepla pre takmer 25-tisíc bytových jednotiek a objektov integrovanej infraštruktúry. Ponúka ekonomické, energetické aj právne poradenstvo, pomoc pri komplexnej obnove objektov a v spolupráci s ESCO Servis aj údržbu a opravu zariadení či havarijnú službu. Pre zvyšovanie kvality služieb, ale aj pre minimalizáciu dôsledkov rastúcich cien spoločnosť neustále modernizuje a investuje do technického a technologického vybavenia tepelných zdrojov. Spoločnosť využíva na výrobu tepla kogeneračné jednotky, drevnú štiepku, ako aj zemný plyn, čím sa zaradila do kategórie účinných CZT (centrálne zásobovanie teplom).

image
SPRAVBYTKOMFORT

V minulom období sa uskutočnila výmena  primárnych rozvodov Centrálnej kotolne na Ul. Jazdeckej a Centrálnej kotolne na Sídlisku Sekčov, kde boli vymenené a úspešne spustené primárne rozvody od dimenzií DN 25 až DN 350. Projekt bol financovaný z nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v sume 3 325 608,70 eur.

Vzhľadom na to, že suma nenávratného finančného príspevku poskytnutého MŽP SR bola maximálne 2 826 767,40 eur, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT sa na projekte finančne spolupodieľala, a to približne sumou 0,5 mil. eur.

„Tento projekt prinesie predpokladanú úsporu na palivách zhruba 103 566 eur a zároveň dôjde k zníženiu produkcie emisie skleníkových plynov zhruba 1 126,78 t/CO/rok,“ vysvetlila prínos investície Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Prešov.

Počas realizácie došlo k celkovej výmene 5 015,25 m starých horúcovodných potrubí za nové, predizolované. Horúcovodné potrubia s priemerom v rozmedzí DN 350 až DN 25 spĺňajú požiadavky na efektívnu dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Potrubia sú obalené tepelnou izoláciou z bezfreónovej PUR peny a signalizačnými vodičmi pre sledovanie poškodenia potrubia.

Moderné technológie, ktoré sa v súčasnosti používajú v teplárenstve, v maximálnej miere eliminujú straty na rozvodoch a prinášajú úspory pri výrobe a distribúcii tepla. Potrubia sú predizolované a vydržia ďalšie desaťročia. 

image
SPRAVBYTKOMFORT

Pracovníci SPRAVBYTKOMFORT prepojili celkovo 77 odovzdávacích staníc tepla. Z toho 63 OST patriacich do okruhu CK Jazdecká a 14 OST patriacich do okruhu CK Sekčov.

V roku 2022 sa uskutočnila investičná akcia v hodnote 1 754 021,66 eur. Projekt opäť prešiel výberom a boli naň schválené finančné prostriedky z EF. Hlavná myšlienka bola Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš.

K Centrálnej kotolni Jazdecká boli pripojené doterajšie blokové kotolne na Sídlisku III, a to kotolne K3, K4 a kotolňa Bikoš. Z týchto kotolní sa stali odovzdávacie stanice, čo znamená, že už v nich nie sú inštalované plynové kotly. Raritou tejto úpravy je jej netradičné riešenie. Na OST K2 Sídlisko III je inštalovaný plynový kotol, ktorý bude v zimných mesiacoch zabezpečovať požadovanú potrebu tepla pre časť bytových domov. Tepelný zdroj K2 sa zmenil na kombináciu kotolne a odovzdávacej stanice. Ide o prvé podobné riešenie v Prešove, ktoré zabezpečí efektívnejšie využívania biomasového kotla centrálnej kotolne počas letných mesiacov a zníži emisnú záťaž na Sídlisku III. Pre obyvateľov Sídliska III to predstavuje vyššiu ochranu kvality ovzdušia a, samozrejme, bezpečnú, spoľahlivú a komfortnú dodávku tepla.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
21. máj 2024 09:04