StoryEditor

Slovenské firmy sa zaradili medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete

16.12.2022, 00:00

Efektívne riadené podniky nie sú len pýchou západných krajín. Firmy, ktoré reprezentujú najvyššie štandardy kvality a výkonnosti, nájdeme aj na Slovensku. Dokazuje to nedávne udelenie prestížnych cien Slovakia Best Managed Companies v Bratislave.

Best Managed Companies je uznávaný globálny program, ktorý podporuje rozvoj a oceňuje kvalitu a úspech popredných, súkromne vlastnených a riadených spoločností. Opiera sa o globálnu metodiku Deloitte, ktorá hodnotí firmy na základe štyroch pilierov: stratégia, produktivita a inovácie, firemná kultúra, riadenie a finančné výsledky.

Program povzbudzuje rozvoj podnikania a ponúka odbornú podporu s cieľom zabezpečiť úspech aj v budúcnosti. Ocenenie sa udeľuje vo viac ako 45 krajinách sveta vrátane Česka, Maďarska a Rakúska. A, samozrejme, už aj Slovenska. Deloitte na Slovensku totiž tento rok spustil program Slovakia Best Managed Companies, v rámci ktorého boli prvýkrát ocenené slovenské firmy.

Prísne kritériá poroty

Do prvého ročníka Slovakia Best Managed Companies sa prihlásili spoločnosti z rozličných odvetví, čo pre Deloitte len potvrdilo, že spustiť tento rozvojový program na Slovensku bolo správne rozhodnutie. Vrcholový manažment zúčastnených spoločností ocenil možnosť porovnať sa na základe globálnych „best practices“ s tisíckami organizácií, ktoré týmto programom už prešli.

„Zo skúseností vieme, že kvalitná spätná väzba je pre spoločnosti hnacím motorom, aby sa posúvali dopredu. Navyše, obrovským prínosom je, že sa vďaka tomuto programu buduje komunita úspešných firiem po celom svete,“ podčiarkol Patrik Ferko, líder Deloitte Private a programu Slovakia Best Managed Companies.

O udelení cien rozhodovala nezávislá porota zložená z odborníkov na financie, bankovníctvo, inovácie či moderné technológie. Porotcovia boli zástupcami partnerov programu, a to globálnej banky Citi Commercial Bank (Peter Sobôtka, riaditeľ slovenskej pobočky CCB), softvérovej spoločnosti Asseco Solutions (Renáta Rybanská, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva), Republikovej únie zamestnávateľov (Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ), Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Peter Krištofík, dekan Ekonomickej fakulty UMB), Technickej univerzity v Košiciach (Michal Šoltés, dekan Ekonomickej fakulty TU) a spoločnosti MAFRA Slovakia (Martin Pápai, redaktor a editor denníka Hospodárske noviny).

image
Deloitte

Šesť ocenených firiem

Členovia poroty vybrali v rámci pilotného programu a na základe prísnych kritérií šesť spoločností. Ich predstavitelia si počas slávnostného aktu osobne prevzali prestížne ocenenie nielen za kvalitne odvedenú prácu, ale aj za vynikajúce výsledky a úspech na trhu. Ako pripomenul pred desiatkami hostí Patrik Ferko, firmy patriace k rozličným segmentom neboli ocenené len na základe finančných výsledkov. Pri rozhodovaní boli dôležité aj ďalšie aspekty: inovačné myslenie spoločností, efektivita procesov, rozvoj tímového ducha či komunikácia stratégie.

Titul Slovakia Best Managed Companies 2022 získali spoločnosti AGEL SK – súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe; firma DYNAMIK HOLDING, ktorá zastrešuje komplexnú prípravu, development a generálnu dodávku stavieb; I.D.C. Holding, najväčší výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva na Slovensku; spoločnosť KOSIT, ktorá sa venuje zberu, odvozu a energetickému využitiu odpadov, ako aj letnej a zimnej údržbe infraštruktúry; Ryba Žilina – najväčší výrobca rybacích a lahôdkových šalátov na Slovensku; ako aj firma Sygic, ktorá vyvinula navigačný softvér do smartfónov, tabletov, automobilov.

Kvalitne odvedená práca

Patrik Ferko vo svojej úvodnej reči poďakoval spoločnostiam, ktoré sa prihlásili do prvého ročníka tohto výnimočného programu. „Samozrejme, obrovské blahoželanie patrí tým, ktorí titul najlepšie riadených firiem získali. Podnikatelia pôsobiaci na Slovensku si zaslúžia byť ocenení za svoju prácu,“ zdôraznil s tým, že certifikát Slovakia Best Managed Companies 2022 je jasným signálom, že podnik je nielen dobre manažovaný, ale má aj veľký potenciál do ďalších rokov.

Ako pripomenul hosťom Vladimír Vikor, člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DYNAMIK HOLDING, sú rodinnou firmou s 32-ročnými skúsenosťami v stavebníctve a vyše 400 úspešne ukončenými projektmi. Firma svojim partnerom prináša hodnotu za peniaze, nákladovú optimalizáciu, know-how a individuálne riešenia. „Okrem dodávky stavieb ponúkame komplexný development nehnuteľností, výrobu a predaj stavebných materiálov a dopravné služby. Zmýšľanie našej firmy je založené na trvalo udržateľnom rozvoji a profesionálnom, zodpovednom prístupe k partnerom, zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu,“ poznamenal Vikor.

Prestížne ocenenie získala aj spoločnosť Sygic, ktorá bola založená v roku 2004. Jej hlavnou obchodnou činnosťou je predaj navigačného softvéru pre rôzne odvetvia – bežných cestovateľov a karavanistov, kamiónovú dopravu, profesionálnych šoférov a záchranné zložky. „Sme aktívni aj vo sférach emobility, telematiky a smart cities. Sme celosvetovo uznávanou navigačnou značkou najmä pre inovácie a riešenia využívajúce umelú inteligenciu,“ zdôraznil Štefan Jančiga, Managing Director Sygic Navigation s tým, že dôkazom kvality je 250 miliónov stiahnutí aplikácií Sygic, viac ako štyri milióny profesionálnych vodičov a tritisíc vozidlových parkov na celom svete.

Impulz do budúcnosti

Získanie prestížneho ocenenia privítala spoločnosť KOSIT s nadšením. Ako poznamenal Richard Biznár, je to aj impulz do budúcnosti. Osobne ho teší, že existuje niekto odborne zdatný, kto dokáže objektívne vidieť, ktoré firmy sú vedené správnym smerom. „Dáva nám to aj energiu do budúcna.“ Do projektu sa prihlásili, aby netrpeli prevádzkovou slepotou a falošnou spokojnosťou, najmä keď vidia, ako firma napreduje v raste tržieb, v ziskovosti, v počte zamestnancov a aktív. „Úprimne, je nutné sám seba testovať, a to aj smerom do vnútra spoločnosti, a vedieť, že kroky, ktoré robia ľudia vo vedení, skutočne nezaostávajú za trendom. Zároveň je dobré zistiť, či sú naše procesy porovnateľné s procesmi iných firiem, ktoré sú na trhu a patria k špičke.“

Prínosom účasti na programe bolo, že manažment bol nútený si nielen klásť otázky, ale aj odpovedať na množstvo ďalších. „Museli sme odpovedať zoširoka, komplexne a ísť do hĺbky. Vďaka tomu sme si uvedomili pozitíva, ale aj odhalili oblasti, v ktorých môžeme vlastný manažérsky systém ešte viac vylepšiť,“ konštatoval Biznár, ktorého radou je vždy hľadať a nájsť vlastný manažérsky model. „Jedna vec je teória, čo je iste dobrý základ, ale už druhá prax. Je dôležité si nájsť vlastný model riadenia aj fungovania, ktorý zodpovedá cieľom v oblasti rastu, ľudských zdrojov, manažmentu aktív, prierezových procesov, prístupu k zákazníkovi.“

image
Deloitte

Vidieť vlastné procesy

Ako podotkol Waldemar Krzysztof Kmiecik, medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL, ocenenie potvrdzuje, že idú správnym smerom a veci, ktoré začali meniť pred pár rokmi, viedli presne k vytýčeným cieľom. „Hlavnou motiváciou, prečo sme sa prihlásili do programu, bolo to, že sme chceli vedieť, ako je to s nami a s našou konkurenciou. Keďže zdravotníctvo je veľmi špecifická oblasť, chceli sme sa porovnať s inými, v čom sme lepší a čo robíme iným spôsobom,“ vysvetlil Kmiecik.

Zároveň priznáva, že absolvovanie celého procesu skúmania ich firmy expertmi Deloitte bolo pomerne náročné. Pozitívom však bolo, že program im poskytol možnosť sa zastaviť a pozrieť sa na vlastné procesy vo firme nielen spätne, ale aj zvonka a následne porozmýšľať nad tým, či sú všetky elementy – charakteristické pre najlepšie riadené firmy – prítomné aj v ich spoločnosti.

„Mali sme teda možnosť zistiť, čo všetko už napĺňame, ako aj to, kde ešte máme určité rezervy. Účasť na programe bola pre nás vyslovene aj možnosťou identifikovať práve tie slabé miesta, ktoré sú pre nás síce veľmi dôležité, ale možno v rámci operatívy sme ich určitým spôsobom trocha zanedbávali,“ zdôraznil Kmiecik. Vďaka projektu si uvedomili, že existujú technologické možnosti, ktoré sa dajú využiť namiesto zaťaženia personálu. „Mojou úprimnou radou, ako dosiahnuť úspešne riadený podnik, je nájsť si čas v rámci operatívy, zastaviť sa a pozrieť sa na veci akoby zvonka a odhaliť a využiť lepšie a vhodnejšie riešenia. Niekedy totiž unáhlené rozhodnutia neprinášajú práve tie najlepšie výsledky.“

image
Deloitte

Majte hodnotový systém

Medzi ocenenými firmami je aj spoločnosť I.D.C. Holding. Ako poznamenal predseda predstavenstva Roman Ježo, samotné ocenenie je v prvom rade spätná väzba a informácia aj smerom do vnútra spoločnosti, že svoju prácu nerobí zle, ale skôr naopak, je vonkajším prostredím vnímaná pozitívne.

„Ocenenie vnímame tak, že sme na správnej ceste, pričom kľúčové je, že nejde len o náš subjektívny pocit a dáva nám navyše nové krídla k ďalšej práci,“ poznamenal Ježo, podľa ktorého účasť na programe im umožnila porovnať sa aj s inými poprednými spoločnosťami.

„Mohli sme porovnať naše výsledky, procesy i spôsob riadenia firmy. Okrem toho v rámci realizácie tohto projektu a hľadaním odpovedí na kriticky položené otázky sme našli aj cestu k slabším miestam a potenciál k zlepšeniu našej práce,“ priznáva Ježo, podľa ktorého za úspechom v biznise jednoznačne stojí viera v ďalšie napredovanie, kvalitný manažment, schopnosť mať jasnú víziu. „Určite je nevyhnutné mať dobrý produkt, ktorý je konkurencieschopný a žiadaný trhom,“ a ďalej zdôrazňuje nevyhnutnosť držať krok so svetom v automatizácii, robotizácii a informatizácii spoločnosti. „Tie sú aj v našej firme prioritou, lebo zabezpečujú zlepšovanie produktivity, štandardizáciu, zvyšovanie efektívnosti riadenia a udržateľnosti.“

„Spoločnosť, zvlášť v dnešnej dobe, by mala mať nielen kvalitný produkt a vzdelaný manažment, ktorého primárnym cieľom je prirodzene zisk. Akcionári a manažment úspešných firiem by mali byť vzorom a reprezentovať aj spoločensky akceptovateľný hodnotový systém. Kvalitu nášho života ďalej zabezpečuje aj fakt, že firmy sú prínosom pre slovenskú spoločnosť vtedy, ak vytvárajú pridanú hodnotu. A tá by mala zostať na Slovensku, a pokiaľ možno v tých najlepších rukách,“ dodal na záver Ježo.

image
Deloitte

Pohľad na procesy

Medzi top spoločnosti na Slovensku sa zaradila aj spoločnosť Ryba Žilina, pre ktorú bolo získanie ocenenia odpoveďou na otázku, či vedenie podniku robí správne veci správnym spôsobom. Myslí si to generálny riaditeľ firmy Michal Britvík, podľa ktorého účasť na programe poskytla možnosť overiť, či práca manažmentu korešponduje s výsledkami, ktoré jeho spoločnosť dosiahla za posledné roky.

„Zároveň nám ukázal aj to, či sa nám darí popri raste firmy kvalitne budovať aj interné štruktúry v spoločnosti. Obrovským prínosom projektu bol už len samotný workshop, ktorý sme absolvovali v spolupráci s Deloitte. Už tam sme mali možnosť sa pozrieť hlbšie, a to inými očami na viaceré procesy, ktoré prebiehajú u nás.  Vďaka spätnej väzbe sme napokon našli aj rezervy v oblastiach, v ktorých sa môžeme ešte viac zlepšiť,“ podotkol Britvík. A prečo sú dôležité investície do automatizácie a robotizácie? Podľa Britvíka preto, lebo zabezpečujú možnosť napredovať vo výrobe, rozširovať kapacity, udržať kvalitu, ale zároveň aj úspory napríklad v oblasti personálnych a energetických nákladov. „V prípade automatizácie a robotizácie ide o kľúčové a nevyhnutné investície, lebo bez nich sa nepohneme ďalej. V súčasnosti sú chrbtovou kosťou podnikania.“

Ako poznamenal Patrik Ferko, titul Slovakia Best Managed Companies je pečiatkou kvality, potvrdzujúcou, že spoločnosť je úspešná a dobre riadená. Zároveň je to podľa neho ocenenie za prácu a úsilie, ktorú vykonáva celá organizácia vrátane zamestnancov, manažérov a najvyššieho vedenia. „Verím, že do druhého ročníka, ktorý plánujeme spustiť začiatkom budúceho roka, sa zaregistrujú aj ďalšie slovenské súkromné firmy, ktoré chcú verejnosti vyslať jasný signál, že patria medzi najlepšie riadené spoločnosti. Som totiž presvedčený, že na Slovensku máme naozaj kvalitné firmy, ktoré by mohli byť príkladom aj pre začínajúcich podnikateľov,“ dodal Ferko.

 

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
23. máj 2024 10:55