StoryEditor

Naučte vašu firmu rozhodovať inteligentnejšie

26.04.2023, 00:00

Využite umelú inteligenciu pre automatizáciu a optimalizáciu rozhodnutí v biznise.

Každodenné manažérske rozhodnutia sú základnými stavebnými kameňmi osudov firiem. Metaforicky sa dá povedať, že ide o mosty, ktoré prepájajú podnikateľské sny s realitou. Každé jedno rozhodnutie totiž môže mať zásadný vplyv na budúcnosť podniku.

Správne rozhodnutia vedú k efektívnej alokácii zdrojov a bezproblémovej prevádzke, k lepšiemu manažmentu rizík, k cielenejšiemu oslovovaniu zákazníkov a k vyššiemu predaju. Napriek tomu viaceré štúdie a štatistiky naznačujú, ze schopnosť manažérov a podnikateľov robiť správne rozhodnutia na zákade faktov je v skutočnosti značne obmedzená.

Zlepšiť proces rozhodovania – od možnosti automatizácie až po dosiahnutie optimálnych rozhodnutí založených na dátach – je úloha inteligentného softvéru Intelligent Decisioning od spoločnosti SAS.

Nedozierne dôsledky

Zlé rozhodnutia ohľadne investícií, marketingových kampaní, alebo manažmentu rizík a cash-flow, patria podľa správy Small Business Administration k hlavným dôvodom, prečo zhruba polovica začínajúcich firiem do piatich rokov skrachuje.

Nesprávne rozhodnutia majú vplyv aj na (ne)spokojnosť zákazníkov, keďže ovplyvňujú kvalitu produktov aj služieb. A neraz mávajú aj právne dôsledky. Ak firma nevyhovie požiadavkám regulátorov, zvyčajne ju čakajú pokuty, súdne spory a poškodenie vlastnej reputácie.

Napokon, zlé rozhodnutia ovplyvňujú aj zamestnancov. Môžu viesť k strate motivácie a produktivity, k zhoršeniu atmosféry vo firme, alebo k fluktuácii a tým aj strate talentov a zvýšeným nákladom na nábor a školenia.

Prečo rozhodujeme zle

Výskumy ukazujú, že na kvalitu rozhodnutí negatívne vplývajú viaceré faktory. Napríklad čím viac rozhodnutí musí človek urobiť v určitom čase, tým väčšia je šanca, že rozhodne impulzívne, alebo nezvolí optimálnu možnosť.

Do rozhodovania tiež vstupujú emócie, a taktiež prílišná dôvera v intuíciu, ktorá je pre manažérov v rozhodovaní často dôležitejšia ako analytické zhodnotenie dát.

Okrem toho, rozhodovanie oplyvňujú viaceré kognitívne skreslenia. Napríklad konfirmačné skreslenie, pri ktorom ľudia podvedome uprednostňujú informácie potvrdzujúce ich predošlé názory a postoje. Alebo averzia voči riziku a stratám, ktorá znamená, že ľudia vo všeobecnosti viac riskujú, ak majú o niečo prísť a menej vtedy, ak môžu niečo získať.

image
Pixabay

Základ dobrých rozhodnutí

Málokto spochybňuje, že správne rozhodnutia by mali byť postavené na dátach a faktoch. Pri veľkých objemoch dát je to však bez technológií nemožné.

Pre podporu inteligentného rozhodovania je v prvom rade vhodné mať jednotnú platformu ako je SAS Intelligent Decisioning, ktorá podporuje celý analytický životný cyklus – od objavovania a správy užitočných dát, až po tvorbu a manažment dátových modelov, ktoré v konečnom dôsledku slúžia na automatizáciu a optimalizáciu rozhodnutí.

SAS Intelligent Decisioning dokáže automatizovať rozhodovacie procesy definovaním logiky na základe určitých pravidiel, modelov strojového učenia a techník optimalizácie. Vďaka tomu je možné robiť konzistentnejšie a nezaujaté rozhodnutia v súlade s biznisovými cieľmi.

Riešenie pritom môže robiť rozhodnutia či dávať odporúčania spracovaním veľkých objemov dát a aplikovať techniky pokročilej analytiky aj v reálnom čase. To je obzvlášť dôležité, keď kľúčovú rolu zohráva rýchlosť, napríklad pri detekcii podvodov, potrebe okamžite angažovať zákazníka, alebo pri vyhodnocovaní rizika.

Dôležité sú pritom dve kľúčové vlastnosti tohto riešenia. Prvou je transparentnosť, čiže interpretovateľnosť rozhodovacieho procesu. Vysvetlenia pre oprávnenosť krokov, ktoré systém vykoná, sú kľúčové nielen pre dôveru manažmentu, ale prípadne aj pre regulátorov.

Druhou je otvorenosť pri integrácii s existujúcimi biznis procesmi, systémami a zdrojmi dát. SAS Intelligent Decisioning môže byť nasadený v cloude, vo vlastnom dátovom centre, alebo v hybridnom prostredí, čo poskytuje potrebnú flexibilitu a škálovateľnosť.

Vyhnite sa predpojatosti a skresleniam, ktoré komplikujú objektívne vyhodnocovanie faktov. Zautomatizujte a zefektívnite rozhodovanie s pomocou SAS Intelligent Decisioning.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
28. máj 2023 19:59