StoryEditor

Umelá inteligencia môže posunúť finančné oddelenia na úplne novú úroveň

17.05.2023, 00:00

Nástup umelej inteligencie (AI) výrazne ovplyvní fungovanie finančných oddelení. O tom, ako ju využiť pre inovácie vo finančných procesoch hovorí Andrej Remák, manažér, z AI tímu PwC Slovensko. Inteligentné technológie budú zohrávať kľúčovú rolu pri transformácii finančných oddelení, ktorej cieľom je nielen znižovanie nákladov vo firme, zvyšovanie efektivity finančných oddelení, ale aj zvyšovanie pridanej hodnoty pre manažment podniku a riešenie nedostatku kvalifikovaných odborníkov.

Ako vnímate vy osobne čoraz väčší dosah aj vplyv AI nielen v oblasti IT, ale aj samotného priemyslu?

Je to ďalšia z technologických revolúcií a tak ako tie predošlé, aj táto od základu zmení fungovanie nielen priemyslu, ale biznisu celkovo. Umelá inteligencia je ako prívalová vlna, ktorá postupne zasahuje všetky odvetvia. Tých, čo sa jej dokážu chytiť a vyťažiť z nej, vynesie na povrch. A tých, čo sú na vrchu dnes a premeškajú príležitosť, stiahne nadol. Samozrejme s nástupom AI sú spojené mnohé riziká. Aj nástup internetu priniesol mnoho negatívnych javov, ktoré ešte stále objavujeme. Je dôležité si však uvedomiť, že tento trend sa už nezastaví.

Ako by ste charakterizovali začiatok priemyselnej AI revolúcie a kde všade sa prejavuje?

Začiatok každej zmeny je pomalý, kým zrazu nepríde zlomový moment, kedy začne zaujímavo akcelerovať. Ten pomalý nástup trval už pár dekád, otázne bolo, kedy príde bod zlomu. 

Vývoj, ktorý sledujeme za posledný rok, nenecháva veľa priestoru na pochybnosti - bod zlomu bol dosiahnutý. Vďačíme za to hlavne dostupnosti masívneho výpočtového výkonu prístupného v cloude a enormnému množstvu dát čo dovoľuje trénovať komplexnejšie architektúry neurónových sietí. Doteraz sme AI mohli pozorovať hlavne v úzko špecializovaných aplikáciách ako sú predikcie energetickej spotreby, prekladanie jazyka alebo hľadanie podvodov. Spravidla mali jedno úzko špecifické využitie. Veľké jazykové modely, ktoré nedávno vzali celý internet útokom, však vystúpili z týchto obmedzení. Bežní používatelia ich využívajú ako asistentov v práci, pri písaní, učení, programovaní a mnohých iných úlohách, o ktorých sa tvorcom daných modelov ani nesnívalo. Uplatnenie v širokej škále oblastí je teda jeden zo znakov začiatku revolúcie. Jej rýchlosť je ďalším indikátorom. Nedávny ošiaľ okolo chatbota ChatGPT to dokazuje, keď sa stal najrýchlejšie rastúcou aplikáciou v histórií internetu.

Aký bude mať vplyv táto revolúcia na efektivitu kancelárskych pracovníkov v najbližších rokoch?

Nárast efektivity bude individuálny. Závisí to od typu zamestnania aj pomeru kreatívnej a repetitívnej práce. Automatizácia repetitívnej prace pomocou AI sa deje už dlhé roky, teraz však prichádzajú na rad aj kreatívne činnosti. Písanie emailov, sumarizácia dlhých dokumentov, príprava textových výstupov, tvorba prezentácií, excel modelov či dokonca písanie kódu - to sú všetko aktivity, kde vie AI odbremeniť zamestnancov a ušetriť čas. Stále bude potrebné, aby výstup skontroloval človek, ale aj tak toho stihne spraviť ovela viac ako predtým. Netreba tiež zabúdať na činnosti, ktoré v súčasnej práci robíme bez toho, aby mali nejaký veľký prínos. Umelá inteligencia je mimoriadne efektívna v generovaní a dekódovaní takejto "vaty". Čoskoro nás odbremení práve od týchto aktivít a umožní nám sústrediť sa na to, čo je skutočne prínosné a zaujímavé.

Ako sa dotkne spomínaná štrukturálna zmena finančné oddelenia?

AI bude časom podporovať skoro všetky aktivity zamestnanca, či už sa jedná o písanie emailov, poznámok zo stretnutí, prácu s firemnými dátami, tvorenie modelov alebo robenie predikcií. Ďalej verím, že firmy implementujú automatizované a štandardizované spracovanie dát kde to je možné, čo rozšíri možnosti na vybudovanie inteligentných riešení.  S väčším množstvom dát o aktivite firmy tiež stúpne dôležitosť finančných oddelení pri ich interpretácií. Inteligentné modely im umožnia objaviť skryté trendy a anomálie. Od tvorby základných dashboardov sa tak posunú k automatizovanému získavaniu pokročilejších poznatkov. Ďalšia dôležitá zmena bude priblíženie sa reálnemu času. Mesačné a kvartálne reporty budú doplnené aktuálnymi ukazovateľmi a precíznejším monitorovaním firmy. Namiesto individuálnych momentov v čase bude možné sledovať vývoj v čase. Namiesto manuálnych a repetitívnych činností súvisiacich so získavaním a prípravou dát bude väčšina úsilia venovaná analyzovaniu automatizovaných výstupov. 

Prečo je dôležité nenechať si ujsť vlnu AI inovácii?

Manažment sa pri rozhodovaní opiera o dáta z finančných oddelení. Prístup k presným a aktuálnym dátam prinesie podmienky pre lepšie rozhodovanie. Tieto technológie navyše zvládnu vykonávať určité úlohy v škále, ktorej sa človek nemôže rovnať a firmy, ktoré sa adaptujú, budú mať konkurenčnú výhodu. 

Čo považujete za najväčšie prekážky prieniku nových technológii?

Nepripravenosť internej digitálnej infraštruktúry je častý problém, ktorý brzdí nasadenie nových technológií. To zvyčajne vedie k nízkej kvalite a nízkemu množstvu využiteľných dát. Pre AI algoritmy sú dáta hlavným zdrojom znalostí, podkladom z ktorého sa učí. Prejavuje sa tu tak princíp “Garbage in, garbage out” - nekvalitné vstupy vedú k nekvalitným výstupom. Strach z neznámeho a nedôvera v nové technológie tiež nepomáhajú väčšiemu prijatiu. AI algoritmy maju svoj špecifický účel a pracujú s určitou chybovosťou, s ktorou musí užívateľ počítať, inak môže byť sklamaný. Kvalita modelov sa výrazne zlepšuje, ale treba si uvedomiť, že AI technológia nie je všeliek. 

Ako je treba zabezpečiť kvalitné dáta? 

Základom je mať dobré dáta už na vstupe a nehľadať chyby v procese. Možné dátové chyby vedia brzdiť celé procesy a aj malá chyba zníži dôveryhodnosť výstupov. V praxi sa často stretávame s tým, že vždy zabezpečiť dobre dáta na vstupe nie je možné a je nutné na ne dohliadať. Napríklad riešime, ako proaktívne zachytiť chyby na výstupoch z kalkulácií. Tie môžu nastať napríklad, ak dostaneme zlé dáta od tretej strany, nad ktorou nemáme kontrolu v procese. V takýchto prípadoch je AI riešenie často najvhodnejšia možnosť, ako významne znížiť riziko chyby.

V čom najmä pomáhajú automatizácia a digitalizácia na finančných oddeleniach? 

Ak sú dobre nastavené procesy a zber dát, tak jedno z najčastejších riešení, s ktorým sa stretávame, je vybudovanie interaktívneho real time reportingu prostredníctvom dashboardov, ktorý je vo vhodných prípadoch obohatený o AI prediktívne modely. Takéto riešenie pomôže spresniť finančné plánovanie a analýzy. Čo sa týka digitalizácie, veľmi často sa zaoberáme otázkou spracovania dokumentov, ako napríklad faktúr. Tieto sa pomocou techník počítačového videnia (OCR) a spracovania prirodzeného jazyka (NLP) upravia do štruktúrovanej podoby, aby mohli byť ďalej automatizovane využité. 

Akým najväčším výzvam čelia finanční riaditelia v súčasnosti?

Medzi hlavné tri výzvy rezonujúce v odpovediach CFOs podľa prieskumu PwC medzi finančnými riaditeľmi z minulého roku patrilo ďalšie zvyšovanie efektivity ich oddelení, vytvorenie pridanej hodnoty pre manažment podniku a boj s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Inteligentné technológie budú zohrávať kľúčovú rolu pri riešení týchto výziev.

Ako to je s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov na Slovensku a čo sa s tým dá urobiť?

Automatizácia, digitalizácia a AI zvyšujú efektivitu práce. Správne nástroje umožnia jednému odborníkovi za rovnaký čas spraviť prácu aj za troch. Použitie AI tiež podporuje moderné koncepty personalizovaného vzdelávania. Vďaka nim vie byť vzdelávací proces dynamicky prispôsobený potrebám a tempu konkrétneho študenta. Ich prínos demonštruje napríklad popularita jazykových aplikácií ako Duolingo. Rovnako ich však môžeme aplikovať aj na problém rekvalifikácie pracovnej sily tam, kde bude potrebná. 

Čo odporúčate manažérom, ako dokážu zvýšiť efektivitu na svojich oddeleniach?

Treba začať s hodnotením procesov, identifikovať slabé miesta oddelenia a repetitívnu prácu. Netreba sa sústrediť na AI a “buzz words”, ale na to, čo pomôže zamestnancom vykonávať hodnoty a odstrániť prekážky.  Ak sa rozprávame o AI, hovoríme o najsofistikovanejších riešeniach, aké možu oddelenia využívať. Avšak to nie je vždy najlepšie riešenie. Je potrebné sa dobre oboznámiť aj s inými možnosťami a zistiť, aké riešenia budú vhodnejším riešením na dané problémy. Keď máme kladivo v ruke tak, všetko sa zdá byť klinec, ale v skutočnosti to tak nemusí byť.

Budú a ako budú zohrávať kľúčovú rolu inteligentné technológie pri riešení spomínaných výziev?

Inteligentné riešenia už zohrávajú rolu pri riešení výziev, ktoré by ľudským tímom zabrali roky. Zvyčajne budú postupne nahradzovať existujúce systémy a procesy efektívnejšími. Už teraz firmy pociťujú, že majú zastarané technologické procesy a infraštruktúru avšak hľadať odborníkov pre tieto staré systémy je a bude čoraz väčšmi náročné. Inteligentné riešenia môžu pomôcť aj s týmto prechodom. Či už dočasne zaškoliť nových odborníkov do starých technológií alebo “preloženie” z vymierajúceho jazyka do nového, ktorý má väčšiu popularitu u odborníkov. Možností ako digitalizovať a modernizovať procesy bude nespočetne.

Čo všetko musia zohľadniť po novom už finančné oddelenia v záujme zvýšenia konkurencieschopnosť podniku v dynamicky sa meniacom prostredí súčasného sveta?

Dôležitou vlastnosťou finančných oddelení bude agilita, teda schopnosť rýchlo sa adaptovať na nové technológie a zmeny v trendoch. Niektoré trendy dajú podnikom výhody, ale môžu viesť aj do slepej uličky. Ale čakať, kým sa situácia vyjasní, môže byť nebezpečné. Pre finančné oddelenie bude dôležité budovať perspektívne riešenia postavené na správnej technológii a samozrejme v rozumnom pomer nákladov a zisku. S novými technológiami a silnou open source komunitou, cena AI stále klesá a šetrenie bude pozorovateľné skôr, ako to bolo v minulosti.

Do akej miery pomáha fakt, že silnejšie modely AI už sú dostupné pre verejnosť a aj cena pokročilého AI klesá? 

Aktuálne najzložitejšie úlohy v oblasti AI dokáže vyvíjať len hŕstka výskumných centier na svete, ktoré sú zastrešované predovšetkým technologickými gigantmi. Tieto centrá majú finančný aj ľudský kapitál na to, aby mohli riešiť výzvy spojené s AI. S určitým oneskorením sa najnovšie technológie dostávajú aj na verejnosť. Toto pomáha znížiť čas potrebný na implementáciu a navyše vieme riešiť problémy, hlavne v súvislosti s porozumením textu, ktoré v minulosti neboli možné.

Prečo je dôležité mať v dnešnej dobe odpovede v rámci pár sekúnd namiesto hľadania a dopytovania informácii po firme?

Hlavný prínos spočíva v tom, že namiesto toho aby som väčšinu svojej kapacity venoval získavaniu odpovedí, môžem ju venovať práci s týmito odpoveďami. Môžem sa viac sústrediť na interpretáciu výsledkov a plánovanie. Umožňuje mi to tiež spýtať sa oveľa viac otázok a klásť pokročilejšie otázky. Na základe kvalitnejších odpovedí potom spravím lepšie rozhodnutia. V poslednom rade, ak je získavanie odpovedí automatizované, tak môže prebiehať s vyššou frekvenciou. 

Ako príklad uvediem situáciu, keď som si chcel ujasniť jednu položku z výplatnej pásky. Musel som napísať mzdárke, ktorá mi vygenerovala report a vysvetlila problematiku. V budúcnosti získam tieto odpovede z na mieru generovaného reportu pre moju osobu dopytovanim sa AI chatbota napojeného na interné informačné zdroje firmy. 

Aké sú pridané hodnoty AI, presnejších dát a ich efektívne využitia pre vyšší manažment, ale aj bežných zamestnancov? 

Hlavnú výhodu vidím v možnosti zmeny prístupu k rozhodovaniu, keďže vedúci pracovník bude mať prístup k tvrdým dátam v reálnom čase a nebude sa musieť rozhodovať na základe pocitov. Na druhom mieste vidím prínos v podobe znížených nákladov na chod firmy.

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
02. jún 2023 00:00