StoryEditor

Založila komunitu žien, ktorá prepája, vzdeláva aj pomáha

02.06.2023, 00:00

Katarína Mikle už viac ako 20 rokov podniká vo sfére, v ktorej dominujú najmä muži – v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti stavieb. Aj preto sa postupne potrebovala čoraz viac angažovať vo svete žien. Je zakladateľkou rastúcej komunity Ženy so štýlom, ktorej cieľom je nielen to, aby sa ženy prepájali a vytvárali nové priateľstvá, ale aj pomoc a zabezpečenie podpory tam, kde je to práve potrebné.

Katarína je silnou ženou, ktorú život vyformoval do osobnosti, ktorou je dnes. Naučil ju vnímať ľudí komplexne a bez posudzovania a vďaka tomu sa na problémy a situácie snaží pozerať ich pohľadom. Pojem „úroveň“ pre ňu znamená spôsob, ako človek žije svoj život, aké hodnoty a princípy v ňom vyznáva. Ako sama hovorí, tento postoj jej dodáva životný nadhľad a vyťahuje ju „z každodennej sociálnej bubliny“.

V čom je komunita Ženy so štýlom iná?

Mojou víziou je súdržná a priateľská komunita spokojných žien, v ktorej načúvame jedna druhej, spoločne ťaháme za jeden povraz a pomáhame tam, kde je to potrebné. Cieľom sú však nielen úprimné ženské priateľstvá a charitatívna činnosť, ale aj osveta feminizmu a aktívne rozvíjanie diskusie o aktuálnych otázkach ženského sveta. Keďže som študovala právo a politické vedy a tieto oblasti sú mi veľmi blízke, je mojím zámerom aj definovanie slabých miest v životoch žien v regiónoch a nachádzanie reálnych riešení. V rámci komunity Ženy so štýlom plánujeme spoločne s odborníkmi vypracovávať návrhy riešení, ktoré budú prekladané a diskutované so zodpovednými orgánmi a politikmi.

Ženy so štýlom sú teda ambiciózny projekt s veľkými plánmi do budúcnosti. Ako tento nápad vznikol?

Nápad vytvoriť priestor pre ženy, v ktorom sa môžu spájať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať, vznikol už pred 8 rokmi. V súčasnosti funguje na dvoch platformách. Prvou je online centrum www.zenysostylom.sk, v rámci ktorého vystupujem ako šéfredaktorka a ako prvá na Slovensku som priniesla Rozhovory na cestách – interview so zaujímavými a známymi ľuďmi prebiehajúcimi v aute počas šoférovania. Druhou platformou sú pravidelné regionálne stretnutia komunity Ženy so štýlom www.oz-zenysostylom.sk. Uvedomila som si, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. Ak sa spojíme a vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť. Som nadšená, že vytváram podmienky na to, aby prehovorili ženy, ktoré ešte stále nie je počuť.

Podnikáte v oblasti, v ktorej nepracuje veľa žien. Bolo aj to spúšťačom na angažovanie sa v ženskom svete? 

Určite áno. Svoju prácu mám rada a asi by ste ťažko hľadali ženu na vedúcom poste v tejto oblasti, aj keď verím, že nie som jediná. Komunita Ženy so štýlom je však pre mňa aj miestom, kde sa môžem naplno realizovať a pomôcť tvoriť lepší svet nielen pre moje dcéry. Je to miesto, kde spoločne s inými ženami, ktoré majú rovnako nastavený kompas, tvoríme, vzdelávame sa a pomáhame. Vítaný je ktokoľvek, kto chce priložiť ruku k dielu a pomôcť posunúť spoločnosť správnym smerom. Je veľmi motivujúce vidieť všetky tie úžasné ženy z rôznych oblastí, profesií a regiónov Slovenska ako nadväzujú vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a priateľstvá.

image

Katarína Mikle 

Silvia Slafkovská

Spomenuli ste, že jedným z vašich zámerov je aj osveta feminizmu. Ako ho vnímate a prečo sa diskusia o feminizme v spoločnosti stala jedným z vašich cieľov?

Keď som feminizmus objavila, zistila som, že ho vlastne žijem už dávno. Tejto téme sa venujem niekoľko rokov a čoraz intenzívnejšie si uvedomujem naliehavosť vnášania feminizmu do spoločnosti. Zaoberá sa totiž problémami, ktorým čelia ženy v súčasnom svete, a aj preto je osveta feminizmu dôležitá pre zabezpečenie rovnosti a inkluzivity v spoločnosti. Táto téma nie je len pre ženy, muži sú jej pevnou súčasťou. Dokonca sa dnes už mnoho mužov k feminizmu hrdo hlási. Verím, že aj prostredníctvom komunity Ženy so štýlom sa nám podarí otvoriť diskusiu na tému feminizmu, osvetliť jej tmavé miesta a nesprávne chápanie tohto pojmu.

S akými mýtami ohľadom feminizmu sa najčastejšie stretávate?

Mýty, ktoré kolujú o feminizme, sú úsmevné aj zarážajúce. Vymenujem len niektoré z nich: „Feministky nenávidia mužov“, „Feministky chcú byť lepšie ako muži“ alebo „Feministky nechcú mať deti“. Som feministka, ktorá tým ako žije, popiera všetky uvedené mylné tvrdenia. Mýtom je tiež názor, že „Feminizmus je novodobý fenomén“. Skutočnosť je taká, že feminizmus má hlboké korene v histórii v boji za práva žien. V roku 1792 publikovala Mary Wollstonecraft svoju knihu A Vindication of the Rights of Woman. Je jedným z prvých spisov, ktoré požadovali rovnoprávnosť žien a ich právo na vzdelanie.

Chcete prinášať reálne riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú ženy na Slovensku. Ktoré z nich v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti?

Medzi akútne problémy, ktoré ženám sťažujú život, patrí platená práca, v ktorej sú platy žien s rovnakou kvalifikáciou a pracovnou pozíciou zvyčajne nižšie ako platy mužov. Medzi ďalšie otázky, ktoré potrebujú riešenia, by som zaradila diskrimináciu na pracovisku. Ženy sa neustále stretávajú s týmto druhom diskriminácie, a to nielen pri samotnom výberovom konaní na pracovnú pozíciu, ale aj pri postupe v kariére. A v neposlednom rade sem patrí aj nízke zastúpenie žien v politike. Tu by som videla napríklad priestor pre zavedenie kvót, kde by jednotlivé politické strany mali povinnosť zostaviť svoje kandidátne listiny tak, aby na nich mali rovnaké zastúpenie ženy aj muži. Ďalším dôležitým nástrojom k zmene je zvyšovanie povedomia o dôležitosti zastúpenia žien v politike, napríklad poukazovaním na to, ako môžu výrazne prispieť k zlepšeniu života žien na Slovensku.

Aké sú plány komunity Ženy so štýlom na najbližšie obdobie?

Veľmi pestré a naozaj sa na ne teším! Už 20. júna sa uskutoční Charitatívny bazárik, v ktorom si budú môcť dámy zakúpiť krásne módne kúsky od iných úžasných žien. Výťažok z podujatia bude venovaný Nadácii Detského kardiocentra v Bratislave. V septembri a novembri sa uskutoční konferencia Ženy so štýlom, ktorá bude zameraná na vzdelávanie a osvojenie si dôležitých zručností. Súčasťou septembrového programu bude napríklad školenie prvej pomoci alebo prednáška zameraná na etiketu a spoločenské normy. Na jeseň sa uskutoční aj čítanie z knihy Monológy vagíny od Eve Ensler. Cieľom bude oslava ženského tela a poukázanie na problémy, ktorým ženy čelia v súvislosti so svojou sexualitou. Pozývam všetky dámy, ktoré si chcú oddýchnuť, nájsť nové priateľstvá a stráviť skvelý čas v príjemnej spoločnosti podobne naladených žien.

*     *     *

Katarína Mikle je inšpiratívna a motivujúca zakladateľka komunity Ženy so štýlom, ktorá spája ženy naprieč celým Slovenskom. Študovala a celý život sa zaujíma o právo a politické vedy. Viac ako 20 rokov podniká, zamestnáva ľudí a školí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti stavieb. Ďalšími oblasťami sú environmentálna bezpečnosť a ochrana osobných údajov (GDPR). V minulosti vytvorila a moderovala v Mestskej televízii Trnava publicistickú reláciu 20 minút s Katarínou Mikle, v ktorej diskutovala s poslancami mestského zastupiteľstva o aktuálnych otázkach. Je šťastne vydatá a mamou dvoch dcér.

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
30. september 2023 11:48