StoryEditor

Matej Hrubý z Peikko Slovakia: Flexibilné budovy zbúrajú stereotypy o prefabrikácii

31.10.2023, 00:00

Zmeniť počas životného cyklu budovy jej primárnu funkciu a napríklad administratívny projekt prestavať na rezidenčný či naopak – to u nás nie je vo zvyku. Dôvodom je, že sa budovy nestavajú ako flexibilné. O trendoch v stavebníctve, inováciách a udržateľnosti sme sa rozprávali s Matejom Hrubým, obchodným riaditeľom Peikko Slovakia, zodpovedným aj za český a balkánsky trh.

Ako si máme predstaviť flexibilnú budovu?

Je to budova, ktorú po čase nie je nutné zbúrať a stavať nanovo. Stále dominantným typom výstavby u nás je monolit. Pri takýchto projektoch sa väčšinou stretávame s tým, že účel budovy je na základe navrhovanej konštrukcie daný a nemenný. Naopak, flexibilný a predvídavý návrh architekta s využitím otvorených priestorov a veľkých rozponov môže v dlhodobom výhľade developerovi ušetriť obrovské peniaze. Mali by sme stavať jednoduché skeletové stavby s čo najväčšími rozponmi, aby bolo možné upraviť ich dispozíciu vždy podľa aktuálnej potreby. Jedným z dnes dostupných riešení sú naše spriahnuté oceľové nosníky DELTABEAM®.

V čom je toto riešenie odlišné?

Na poschodiach je minimum nosných stien a takmer všetky priečky sa preto dajú zbúrať a postaviť nanovo a s minimom nákladov. Dokážeme vytvárať nosné konštrukcie s veľkorysými a otvorenými vnútornými priestormi, kde je možné meniť vnútornú dispozíciu jednoducho a rýchlo aj niekoľkokrát počas životného cyklu budovy. Nechcete už mať v centre mesta kancelárie? Je to možné. O niekoľko mesiacov môže byť office centrála prestavaná na menšie či väčšie byty. A naopak. Je skrátka potrebné myslieť aj do budúcnosti a nazerať na využitie budov z rozličných uhlov pohľadu. Po príklady ani nemusíme chodiť ďaleko: v Bratislave vznikali desiatky tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov, až kým neprišla pandémia, a ľudia zistili, že do tých kancelárií vlastne ani veľmi chodiť nechcú a nemusia. A teraz čo? No ideálne by bolo prestavať taký projekt na malé, napríklad nájomné byty. A presne to naše riešenia umožňujú.

Váš závod v Kráľovej nad Váhom začal rásť už v roku 2007. Odvtedy si firma vybudovala meno ako jeden z najlepších zamestnávateľov v regióne a obraty v desiatkach miliónov eur vytvára najmä vďaka exportu. Čo sú teda tie veci, ktoré v závode vyrábate a o ktoré je za hranicami taký záujem?

Peikko je fínska rodinná firma, ktorá sa na globálnom stavebnom trhu vyprofilovala ako spoľahlivý dodávateľ stavebných riešení pre betónové konštrukcie – nosníky, kotevné platne, výstuže, skrutkové spoje a ďalšie. Náš biznis model spočíva v tom, že vo svojej réžii máme návrh, výrobu až po dodanie koncovému zákazníkovi. Takéto nastavenie nám umožňuje flexibilne reagovať na aktuálne výzvy a trendy v stavebníctve. Spolupráca projekčnej kancelárie a výroby pod jednou strechou, tak ako máme u nás na Slovensku, prináša mnohé výhody v komunikácii a organizácii práce. Práve návrh a realizácia konštrukčného riešenia so spriahnutým oceľovým nosníkom DELTABEAM® tvorí základ nášho portfólia.

Ako vnímate súčasné stavebníctvo?

Stavebníctvo je stále konzervatívny typ priemyslu, najmä u nás. Trendy zo sveta v našich končinách síce vnímame, no do praxe sa dostávajú len veľmi pomaly. V strednej Európe máme predovšetkým problémy s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily. To otvára dvere tomu, aby sa na stavbách vo väčšej miere využívala prefabrikácia. Je rozdiel, či nosnú konštrukciu zoskrutkujú dvaja montéri a jeden žeriavnik, alebo sú potrební všetci tí ľudia na mokré procesy, stavanie debnenia, vyhladzovanie atď. Prefabrikácia môže byť vnímaná negatívne ako krok späť k socialistickej výstavbe, no ja, a spolu so mnou bude súhlasiť aj mnoho architektov, statikov a developerov, to vnímam ako príležitosť posunúť stavebníctvo, naopak, dopredu. Prefabrikácia prešla za posledných 30 rokov výraznou modernizáciou a pričinili sa o to práve v Škandinávii. V severských krajinách je to prvá voľba, po ktorej stavebníci z rôznych dôvodov siahajú – a práve toto rokmi overené know-how je možné preniesť aj do stavebníctva v našich zemepisných šírkach a pomeroch.

Okrem prefabrikácie existujú nejaké ďalšie trendy, ktoré by sme mali sledovať?

Do popredia sa čoraz viac dostáva dôraz na udržateľné stavebníctvo. Obnoviteľné materiály, ako napríklad drevo alebo recyklované materiály, skombinované v správnom pomere, pozitívne vplývajú na životný cyklus budov a celkovú uhlíkovú stopu. Spolu s digitalizáciou a BIM sa zefektívňuje proces prípravy stavebného návrhu. Keď k tomu pridáme požiadavky developerov na rýchlosť výstavby, opäť sa musíme vrátiť k našim riešeniam, čiže k modernej prefabrikácii. Aj drevostavby sú totiž vo svojej podstate prefabrikované stavby, pretože v nich spájame najlepšie vlastnosti dreva, ocele a betónu. Stále platí, že stavebníctvo a výroba materiálov pre tento priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. My v Peikko preto veľmi zodpovedne vnímame záväzok znižovať objem emisií nielen priamo optimalizáciou výrobných procesov v našich závodoch, ale aj inovatívnymi riešeniami pre stavebníctvo, ktoré vyvíjame, vyrábame a ponúkame.

image

Trend udržateľnosti v stavebníctve sa v Česku ukazuje na stavbe nových moderných nemocníc s pasívnym štandardom.

 

Peikko Slovakia

Spomenuli ste BIM a digitalizáciu, je jej využívanie výhodné aj pre vás?

Samozrejme. Súčasný trend BIM projektovania prináša mnohé výhody, medzi ktoré určite patria lepšia spolupráca jednotlivých profesií zúčastnených na príprave a realizácii projektu, rýchlejšie zapracovanie zmien, jednoduchšia organizácia výstavby, ale následne aj výhody pre správcu a užívateľov budovy, ktorí majú kompletný 3D model stavby a jej konštrukcie.

Tým, že mnohé nami dodávané stavebné komponenty sú navrhnuté a vyrobené presne na mieru a na konkrétne miesto v stavebnej konštrukcii, je pre nás 3D modelovanie prirodzené a tvorilo súčasť našej práce dávno predtým, ako sa začal v širšom meradle uplatňovať BIM. Máme vlastné softvérové nástroje, ktoré dokážu presne simulovať vlastnosti jednotlivých riešení a naša projekčná kancelária s nimi dokáže navrhnúť riešenie na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Konkrétny komponent– napríklad oceľový nosník DELTABEAM® – potom vyrobíme presne podľa projektovej dokumentácie na mieru a dodáme priamo na stavbu.

No a ak sa mám vrátiť k BIM, vďaka zdieľanému modelu a virtuálnym prostrediam vieme veľmi efektívne spolupracovať s projekčnými kanceláriami po celom svete. Aktuálne naši projektanti v Kráľovej nad Váhom navrhujú nosníky do pripravovaného projektu v Spojených arabských emirátoch, hoci fyzicky nemusia prekročiť hranice okresu Šaľa.

Máte nejaké zaujímavé realizované projekty z hľadiska udržateľnosti stavieb?

V susednej Českej republike, ktorá by od našich reálií a štandardov nemala byť zase až taká vzdialená, môžem spomenúť rovno dve nemocnice, ktoré postavili v nedávnej minulosti s využitím našich riešení, a ktoré majú pasívny energetický štandard. Prvou takou zdravotníckou budovou v Česku vôbec bol Pavilón Y nemocnice v Olomouci. Podobnou cestou sa vydali aj v Šternberku. Množstvo hybridných projektov, napríklad s drevom, vzniká v nemecky hovoriacich krajinách, či už ide o administratívne, rezidenčné budovy alebo napríklad laboratóriá a kampusy. Tento trend je tam zjavný. Vo veľkom sa s našimi riešeniami stavajú školy, realizácie sme mali dokonca aj u nás na Slovensku. No výnimkou nie sú ani parkovacie domy či veľké komplexy nájomných bytov.

Peikko sa okrem iného zaoberá aj možnosťou rozobrať a znovu postaviť železobetónovú budovu. CEO a majiteľ našej rodinnej firmy Topi Paananen si napríklad vo Fínsku postavil rozoberateľný dom.

image

Nemocničné pavilóny v Šternberku sú ukážkou kvalitnej architektúry a efektívneho technického riešenia.

Peikko Slovakia

Ako vnímate budúcnosť stavebníctva?

Asi sa zhodneme na tom, že udržateľnosť nie je možné dosiahnuť obmedzovaním výstavby. Musíme preto viac premýšľať o tom, ako lepšie využiť to, čo už máme postavené. Treba sa intenzívnejšie venovať kvalitnej obnove budov, aby pri nich boli používané ekologické a udržateľné materiály a riešenia.

Na jednej strane nás bezpochyby čaká čoraz častejšie využívanie obnoviteľných materiálov, ako napríklad drevo, prípadne recyklovaných materiálov, v našom prípadne ocele. Každý materiál má svoje výhody aj slabšie stránky, preto je nevyhnutné ich vhodne kombinovať. Z hľadiska našich progresívnych riešení je hlavnou témou vhodná kombinácia tradičných materiálov, ako sú drevo, oceľ a betón. Spojením ich najlepších vlastností vznikajú trvácne konštrukčné systémy, ktoré sú efektívne časovo aj finančne.

Prečo sa teda developeri častejšie nerozhodnú pre stavbu s drevom aj u nás na Slovensku?

Mal by to byť pre nás predsa tradičný materiál. Kombinácia našich oceľových nosníkov a drevených panelových stropov môže mať parametre porovnateľné s klasickým monolitickým skeletom, ktorý bežne v našom regióne používame. Prečo to nevyužívame? Je to kombinácia viacerých faktorov. Obmedzenia kladie už hneď legislatíva, ktorá z dreva neumožňuje stavať výškové budovy. Ďalšiu prekážku predstavuje vyššia počiatočná investícia. A keď sa už cez tieto problémy developer dostane, tak zistí, že na trhu ani nie je dostatok realizačných firiem, ktoré by takéto projekty vedeli postaviť.

Majú mladí ľudia záujem o „stavbárinu“? Čo by ste poradili tým, ktorí sa jej chcú venovať?

Či už ide o statikov, projektantov, ale aj architektov, zreteľne vnímame pokles počtu záujemcov o štúdium. Možno je to práve preto, že študenti nevidia v stavebníctve porovnateľný inovačný potenciál, ako majú v iných oblastiach. Preto sa aj my snažíme čo najviac hovoriť o moderných postupoch, inováciách a výsledkoch výskumu a vývoja v stavebníctve.

Spolupracujeme prakticky so všetkými univerzitami technických smerov v Bratislave, Žiline aj Košiciach. Už tam chceme študentom ukázať, aké možnosti majú napríklad s prefabrikáciou. Chcel by som každého stredoškoláka a vysokoškoláka ubezpečiť, že stavebníctvo je zaujímavé a moderné. Súkromný sektor, v ktorom aj na Slovensku pôsobí viacero inovatívnych spoločností – ako aj tá naša –, ponúka mnohé možnosti vzdelávania, napríklad v rámci študijných pobytov. Aj u nás môžu na stáži načerpať prax popri štúdiu a nemusia kvôli tomu odchádzať za hranice. Verím, že smerujeme k tomu, že aj stavebníctvo bude časom vnímané ako inovatívny sektor.

image

Spriahnutie oceľového nosníka DELTABEAM vytvára optimálnu hybridnú konštrukciu s veľkorysými rozponmi.

Peikko Slovakia

Ako prepájate akademické prostredie a prax?

S viacerými univerzitami máme podpísané memorandá o spolupráci. Napríklad spolu so Žilinskou univerzitou úspešne testujeme naše výrobky už viac ako 10 rokov v špecializovanom laboratóriu, ktorého vybudovanie sme podporili. So Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spolupracujeme na experimentoch v oblasti skúšok spriahnutej hybridnej konštrukcie s naším oceľovým nosníkom. Naši kolegovia a odborníci však podporujú aj konkrétnych študentov v rámci vedenia ich záverečných prác na všetkých stupňoch štúdia. Okrem toho už tretí rok spoluorganizujeme súťaž pre študentov architektúry všetkých slovenských vysokých škôl, v ktorej sa spájame s iniciatívou Slovenskej rady pre zelené budovy pre udržateľnejšie postupy v stavebníctve v súlade s Novým európskym Bauhausom. Poskytujeme naše know-how, dimenzačné nástroje, softvér, skúsenosti našich inžinierov či možnosť spoznávať odlišnosti stavebníctva v Európe cez konzultácie s rôznymi pobočkami Peikko vo svete.

 

image

Matej Hrubý

Peikko Slovakia

Kto je ...

Ing. Matej Hrubý (35)

Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V Peikko Slovakia nastúpil na pozíciu statika a projektového inžiniera, postupne sa prepracoval do pozície obchodného riaditeľa. Aktuálne riadi obchodné tímy na Slovensku, v Česku a na Balkáne. Jeho poslaním je prinášať inovatívne technické riešenia a búrať pomocou nich stereotypy o prefabrikácii, ktorú si ľudia pamätajú v negatívnych súvislostiach ešte z minulého režimu.

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
29. máj 2024 00:24