Generali
StoryEditor

Učíme rodiny ako naplniť detské sny

21.02.2024, 00:00

Každé dieťa má svoje sny, no v znevýhodnenom prostredí sa plnia len veľmi ťažko. Mnohí rodičia zo znevýhodnených komunít nemajú možnosti sa dostatočne svojim deťom venovať a často ani nevedia ako. Práve týmto rodinám a ich deťom sa venuje bezplatný program Učenie pre život, na ktorom už päť rokov spolupracuje poisťovňa Generali a Únia materských centier.

„Program pomáha vyrovnávať šance detí na dobrý život, dáva nádej, príležitosti a vzdeláva. Ponúka časopriestor, v ktorom rodinám poskytneme plnohodnotné zážitkové učenie, významným prvkom je integrácia detí i dospelých s víziou inklúzie a poradenstvo. Je bezplatný, čiže odpadá finančná záťaž“, vysvetľuje Katarína Jarinová, líderka materského centra Nezábudka v Žiline, kde program Učenie pre život prebieha.

Centrá pribúdajú a napredujú

Aktívne program prebieha v desiatke materských centier. Každý týždeň sa v nich stretávajú rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života či zaujímavosti o svete okolo nás. Postupným vývojom sa obsah prispôsoboval potrebám rodín z rôznych znevýhodnených komunít. Okrem vyše 1 400 kurzov v priestoroch materských centier si takmer 800 detí užilo aj letné tábory plné aktivít. Drobcom, ktorí už majú nastúpiť do prvého ročníka školy, sa venujú líderky v rámci špeciálnych doučovaní. Aby do školy už nastúpili s rovnakými znalosťami, ako majú ich rovesníci a upevnili si tak pocit vlastnej hodnoty a sebadôveru v dôležitom ranom veku.

„Program sa venuje rodičom s deťmi v ranom veku. V tomto období sa totiž odohrávajú obrovské zmeny a pokroky na všetkých úrovniach, ako je fyzický rast, motorika, poznávacie schopnosti, reč a komunikácia či sociálne kompetencie, preto sú dostatočné podnety nevyhnutnosťou“, ozrejmuje Lýdia Vencelová, jedna z líderiek programu a zriaďovateľka materského centra Bakomi v Banskej Štiavnici.

V rámci programu vznikajú aj takzvané siete pomoci, ktoré prepájajú mamičky s inými organizáciami či úradmi, aby im v ich situácii pomohli. V rámci programu vznikla tiež poradňa Ženy ženám, v ktorej pomáhajú lektorky mamám z programu nájsť vhodné riešenie ich problémov.

Učia sa aj líderky

V programe sú rôzne znevýhodnené rodiny, najmä tie z vylúčených komunít. „Program sa odohráva priamo tam, kde tieto rodiny žijú. Môžu sa tak ľahšie dostať k aktivitám, pomôckam, usmerneniam či podpore, ku ktorým by inak asi nemali prístup“, vysvetľuje odborníčka.

Detská psychologička a výchovná poradkyňa vraví, že hoci dnes je program Učenie pre život už neoddeliteľnou súčasťou života viacerých rodín, nebolo tomu tak vždy. „Naše rodiny zo znevýhodneného prostredia majú iné potreby, riešia iné veci. Tí ľudia sú často neistí, zahanbení, je pre nich ťažké vyjsť zo zóny, v ktorej sú zvyknutí fungovať alebo do nej niekoho neznámeho pustiť“, odhaľuje, aký náročný je pre mnohých už len samotný prvý krok v zapojení sa do programu. Výhody sú však nesporné. A hoci je cieľom programu Učenie pre život vzdelávať rodiny, Lýdia Vencelová priznáva, že obohatil aj jej život. „Naučila a učím sa veľa. Byť trpezlivá, vnímavá, prijímajúca, otvorená rôznym podnetom – toto je nekonečný proces.“

Samostatnosť prospieva všetkým

Na Slovensku je chudobou a sociálnym vylúčením ohrozených takmer 900 tisíc ľudí a každé piate dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Dokonca jednorodičovské domácnosti, ktorých je u nás 200 tisíc, sa prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v rámci Európskej únie. Ide často o začarovaný kruh, z ktorého sa je priam nemožné vymaniť. Viaceré prieskumy totiž dokazujú, že až polovica detí zo sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja.

„Práve im dávame šancu, to nás napĺňa  a utvrdzuje v tom, že program má svoj zmysel a význam v živote znevýhodnených komunít, hovorí Monika Majerčíková z poisťovne Generali, koordinátorka programu Učenie pre život. „Viac ako 83 percent zúčastnených rodín po absolvovaní programu konštatuje, že získali lepšie kompetencie, ktoré môžu využiť pri výchove detí, a až tri štvrtiny rodičov sa vplyvom programu venujú svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne. Práve toto hodnotenie získané od rodičov je dôkazom toho, že program rodinám pomáha meniť rodičovské kompetencie a výchovu detí k lepšiemu. Veríme, že o pár rokov sa ukáže pozitívny vplyv programu na deti v podobe ich dosiahnutých životných cieľov a samostatnosti v dospelosti, ktorá osoží aj celej spoločnosti.“

Podporte sny detí a venujte 2 % z daní programu Učenie pre život. Viac informácií nájdete na https://www.ucenieprezivot.sk/#2-percenta

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
13. apríl 2024 09:18