Vďaka bilancii kompetencií si mohli účastníci rozvíjať v oblastiach, ktoré sú v súlade s ich silnými stránkami.TSK
StoryEditor

Baníkom z hornej Nitry pomáha v novej životnej etape polročný adaptačný proces

22.02.2024, 00:00

S utlmovaním banskej činnosti v hornonitrianskom regióne stratili možnosť pracovať stovky zamestnancov baní. Vysoko špecifická povaha tejto práce sťažuje baníkom možnosť pokračovať v inom odvetví, preto je pre mnohých nevyhnutným ďalším krokom proces rekvalifikácie a zmeny profesie.

Rozhodnutie o postupnom útlme banskej činnosti až úplnom ukončení ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre vyplýva z uznesenia k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra. Vláda SR ho prijala v roku 2018 v súvislosti so snahami o strategické znižovanie produkcie emisií až k nízkouhlíkovému hospodárstvu a dosiahnutie environmentálnych cieľov Európskej únie  zakotvených v Európskej zelenej dohode.

Pomoc s plynulým prechodom do nového zamestnania

V hornonitrianskom regióne pracovalo v čase vydania uznesenia niekoľko tisíc baníkov, mnohí desiatky rokov či prakticky celý život. Zorientovať sa v procese hľadania práce a rekvalifikácie pre nich nie je jednoduché, preto bolo potrebné vytvoriť im podpornú sieť. S cieľom pomôcť zamestnancom baní adaptovať sa na túto veľkú zmenu, vznikol národný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt pomáha zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP) a jeho hlavným cieľom je, aby títo šikovní ľudia plynulo prešli do nového zamestnania v inom odvetví v regióne a  zvýšili si uplatniteľnosť na trhu práce. Pomoc sa zameriava na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému zamestnancovi, jeho kompetencie, zručnosti a zároveň na aktuálne potreby regionálneho trhu práce.

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý sa implementuje od augusta 2020, vznikal v  spolupráci s  HBP. Ich pracovníkov pripravovali na možnosť zapojiť sa doň vopred a učinilo tak vyše 330 z nich. „Samozrejme, zo začiatku boli zamestnanci skeptickí a nedôverčiví, ale už od prvých stretnutí s tútormi Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zistili, že v rámci projektu je naozaj naším záujmom pomôcť im adaptovať sa na túto zmenu a novú životnú etapu. S pribúdajúcim časom záujem o účasť v projekte prirodzene rástol, a to aj vďaka pozitívnym ohlasom zo strany zamestnancov, ktorí ho absolvovali,“ uvádza Andrea Dubecová, asistentka projektového manažéra z projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

image

Súčasťou projektu bol rozvoj odborných aj mäkkých zručností, ktoré účastníci rozvíjali pod dohľadom skúsených tútorov.

TSK

Rozvoj odborných aj mäkkých zručností

Pracovníci, ktorých miesta zaniknú v dôsledku útlmu banskej činnosti, dostanú možnosť vstúpiť do národného projektu podpísaním Dohody o účasti v projekte s TSK. Od tohto momentu sa dostávajú do rúk skúsených tútorov, ktorí ich sprevádzajú celým 6-mesačným adaptačným procesom. Na začiatku absolvujú účastníci bilanciu kompetencií a na základe analýzy ich osobnostných a odborných predpokladov im lektori navrhnú ďalšie kariérne smerovanie. Následne im skúsení tútori pomôžu nájsť vhodný kurz a zabezpečujú celú potrebnú administratívu. V rámci projektu majú účastníci možnosť absolvovať jeden odborný kurz a jeden kurz na rozvoj mäkkých zručností u poskytovateľov na území TSK, ktorý im na tento účel poskytne maximálnu sumu 700 eur na odborný a 350 eur na mäkký kurz. Účastníci projektu si môžu vybrať kurzy podľa vlastnej preferencie, no v súlade s výsledkami bilancie kompetencií. „Máme absolventov zváračských kurzov, opatrovateľských kurzov, kurzov na získanie rôznych typov vodičských preukazov, záhradníctva, účtovníctva, BOZ, programovania. Z mäkkých kurzov sú to najmä počítačové a jazykové kurzy, ale aj kurz lektora,“ opisuje Dubecová.

Účastníci spolupracujú s prideleným tútorom, ktorý je priamo zodpovedný za plnenie pracovných povinností, správnosť dochádzky účastníkov a poskytovanie všetkých potrebných informácií v témach zamestnateľnosti. Počas individuálnych a skupinových stretnutí využívajú tútori rôzne metódy vzdelávania, od vysvetľovania, písomných prác a cvičení, cez logické hry až po hranie rolí.

Kvalitný životopis aj lepšia sebaprezentácia

Všetky aktivity prispievajú k rozvíjaniu sociálnych, osobných aj profesionálnych kompetencií. Účastníci sú tak vďaka projektu schopní uspieť v konkurenčnom boji na pracovnom trhu, posilnia si schopnosť sebaprezentácie, dokážu si napísať kvalitný životopis na konkrétnu pracovnú ponuku, vedia správne reagovať na otázky personalistov a ovládajú pravidlá verbálnej aj neverbálnej komunikácie na pohovore. Tieto zručnosti totiž väčšine zamestnancov HBP chýbali, keďže u jedného zamestnávateľa strávili desiatky rokov bez potreby vytvárania životopisu.

Okrem uvedených aktivít a práce s tútormi môžu účastníci projektu využívať bezplatné poradenské služby Kontaktných centier v Prievidzi, Novákoch a Handlovej, ktoré vznikli ako súčasť projektu v rámci partnerstva miest s TSK.

„Vo všeobecnosti sú účastníci s projektom a jeho prínosmi spokojní. Na základe priebežných hodnotení implementácie projektu bola možnosť absolvovať kurz a zvýšiť si tak svoje možnosti uplatnenia na trhu práce hodnotená ako jeden z jeho najpozitívnejších výstupov,“ konštatuje Dubecová. Účastníci národného projektu tiež pozitívne hodnotia možnosť spoznať nových ľudí, socializovať sa, ako aj vzájomne sa motivovať medzi bývalými kolegami, keďže všetci prechádzajú rovnakou životnou situáciou. Počas polročného adaptačného procesu a intenzívnej práci tútorov si zamestnanci dokázali uvedomiť, že život sa po strate dlhoročného zamestnania nekončí, ale ponúka im ďalšie nové možnosti. Rovnako vedeli identifikovať výhody, ktoré im z tejto zmeny vyplývajú a mali čas v pokoji si premyslieť, aké budú ich ďalšie kroky.

image

Spolupráca s tútormi je kľúčovou častou projektu, ktorého druhá fáza pokračuje až do januára 2025.

TSK

Obava z nárastu nezamestnanosti sa nenaplnila

Vďaka priebežnému prepúšťaniu baníkov a ich účasti v projekte nenastalo v regióne zvyšovanie nezamestnanosti, práve naopak. Aj tu je vidieť klesajúci trend, podobne ako vo zvyšku krajiny. Podľa Dubecovej sa teda nenaplnila obava, že so zatváraním baní prudko narastie nezamestnanosť v regióne.

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje pokračovanie projektu tak, aby plynule nadviazal na aktuálne realizovaný národný projekt. Možnosť zúčastniť sa ho dostali aj zamestnanci, ktorí pracujú v HBP až do úplného uzatvorenia baní, teda do konca roka 2023 alebo dlhšie.

Nového pripravovaného projektu sa môžu zúčastniť aj zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., závod Zemianske Kostoľany, ktorí taktiež v dôsledku ukončenia banskej činnosti v regióne horná Nitra a ukončenia ťažby hnedého uhlia prídu o prácu. Nový projekt by sa mal realizovať od decembra 2023 do januára 2025 a poskytne viacerým ďalším pracovníkom v ťažobnom priemysle príležitosti na získanie nových zručností a zvýšenie ich zamestnateľnosti na trhu práce. Po tomto termíne už v regióne hornej Nitry nebudú ďalší zamestnanci banského priemyslu, ktorých by čakalo ukončenie pracovného pomeru z dôvodu ukončenia banskej činnosti. Práve vďaka takýmto projektom, realizovaným aj vďaka podpore EÚ, si môžu šikovní ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska zlepšovať svoje zručnosti a nájsť uplatnenie na dynamicky sa meniacom trhu práce. V rámci podpory rozvoja zručností spustila EÚ aj iniciatívu Európsky rok zručností (EYS), ktorej cieľom je poskytnúť nový impulz celoživotnému vzdelávaniu a vďaka rozvoju zručností a kompetencií umožniť ľuďom a spoločnostiam prispievať k ekologickej a digitálnej transformácii.

Európsky rok zručností je kľúčovou iniciatívou EÚ, ktorá zdôrazňuje záväzok EÚ neustále zlepšovať rozvoj zručností. Cieľom iniciatívy, ktorá potrvá do mája 2024, je poskytnúť všetkým európskym občanom dostatok príležitostí na zlepšenie ich zručností alebo na získanie nových zručností. Koncepciu rozvoja zručností a získavania nových zručností pre lepšiu zamestnateľnosť alebo zmenu kariéry podporuje aj kampaň Európskej komisie Spoločne uspejeme. Viac informácií o tom, ako môžete rozvíjať svoje zručnosti, nájsť si nové zamestnanie či vytvoriť špičkový životopis platný v celej EÚ, nájdete na webovej stránke kampane Spoločne uspejeme.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
10. apríl 2024 03:21