StoryEditor

Rekreačné poukazy by mohli byť pre všetkých

22.04.2024, 00:00

Okrem aktuálneho návrhu na rozšírenie využitia rekreačných poukazov by zamestnanci privítali aj uvoľnenie legislatívnych obmedzení.

V týchto dňoch sa v Národnej rade SR prerokováva návrh zmeny Zákonníka práce, ktorý by umožňoval zamestnancom venovať rekreačný poukaz svojim rodičom. Slovenskí zamestnanci by však tiež privítali, keby sa upravili obmedzenia pri ich čerpaní a rekreačné poukazy boli dostupné pre všetky firmy. Podľa súčasnej legislatívy majú na rekreačný poukaz zákonný nárok len zamestnanci firiem  s viac ako 49 pracovníkmi, a tiež tí zamestnanci, ktorým pracovný pomer u daného  zamestnávateľa trvá nepretržite viac ako 24 mesiacov. To však mnohí zamestnanci menších firiem cítia ako diskrimináciu, pričom ich rozhodne nie je málo. Ide spolu o  viac ako 85 000 zamestnávateľov (bez zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 0-1 zamestnanca), čo podľa odhadov predstavuje približne 1,7 milióna zamestnancov -teda väčšinu pracovného trhu - ktorá dnes nemá zákonný nárok na využitie rekreačného poukazu.

Za anachronizmus považujú personalisti aj legislatívnu podmienku odpracovania minimálne 24 mesiacov. Túto lehotu na získanie obľúbeného benefitu považujú viacerí z nich za neúmerne dlhú vzhľadom na aktuálnu prirodzenú fluktuáciu na trhu práce. Pri niektorých profesiách s vyššou mierou fluktuácie prakticky nie je šanca tento príspevok získať. Podľa personalistov by bolo tiež vhodné podmienky pre získanie rekreačných poukazov upraviť tak, ako je štandardom napríklad pri dovolenkách. Teda nárok na rekreačný poukaz by vznikol po skúšobnej lehote a vo výške alikvotnej odpracovanému obdobiu. 

image
AMOBE

Pre detské tábory i rodičov

Rekreačné poukazy sú teda zaujímavé aj pre tieto tzv. malé firmy, v ktorých je pracovné tempo porovnateľné s firmami s viac ako 49 zamestnancami. Keďže pracovný trh dnes bojuje so starnutím populácie a nedostatkom kvalitnej pracovnej sily, práve rekreačné poukazy sú vhodným nástrojom na kompenzáciu vysokej pracovnej dynamiky vďaka oddychu, za ktorým netreba ďaleko cestovať. Dôsledky nedostatočného oddychu sú podľa odborníkov na duševné zdravie devastačné: počnúc prudkým znížením produktivity práce až po vyhorenie. Návrat do normálu môže trvať roky a sprevádzajú ho spravidla ďalšie zdravotné ťažkosti.

Možnosť využitia rekreačných poukazov aj na detské tábory, prípadne aj aktuálne prerokovávané rozšírenie pre rodičov patria tiež medzi formy, ktoré pomáhajú zamestnaným rodičom. Z prieskumov vyplýva, že mnohí zamestnanci by bez takéhoto využitia rekreačných poukazov museli obmedziť, resp. zabudnúť na oddych mimo svojich domácnosti.

image
AMOBE

Rekreačné poukazy výrazne pomáhajú

Rekreačné poukazy pritom dnes plnia dôležitú rolu pri fyzickej a psychickej regenerácii a oddychu slovenských zamestnancov. Podľa reprezentatívneho  prieskumu agentúry 2muse by až takmer 80% zamestnancov, ktorí aktuálne využívajú rekreačné poukazy, v prípade ich zrušenia museli výrazne obmedziť výdavky na rekreáciu a oddychové aktivity pre rodinu. Drvivá väčšina z nich by preto  privítala, keby rekreačné poukazy boli pre všetky, nielen pre veľké firmy. Rovnako väčšina z ich (90%) podporuje rozšírenie využitia rekreačných poukazov aj na ďalšie služby v cestovnom ruchu. Proti by neboli ani Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), z ktorých až 87% vníma vplyv rekreačných poukazov na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v ich regióne veľmi pozitívne. Úpravou legislatívnych obmedzení by tak získali nielen naši zamestnanci, ale i zariadenia a služby v cestovnom ruchu, a teda celá slovenská ekonomika.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
13. máj 2024 14:49