Dreamstime
StoryEditor

Chcete podnikať v Rakúsku? Vaše otázky zodpovedala expertka

15.08.2017, 14:14
Ako robiť biznis v Rakúsku, ako si tam založiť a prevádzkovať živnosť. Kde ju vybaviť. Odpovede advokátky Zuzany Nötstaller na vaše otázky zverejníme v pondelok.

Aj Slováci môžu podnikať v iných štátoch. Výhodné je to predovšetkým v susedných krajinách. Napríklad v blízkom Rakúsku je výhod hneď niekoľko: spoločná mena a veľká konkurencieschopnosť vďaka rozdielnym cenám služieb, ako aj veľmi zaujímavý trh.

Pri jednorazových krátkodobých zákazkách na to možno využiť aj existujúcu slovenskú firmu alebo živnosť.

Pri cezhraničnom poskytovaní služieb však treba dodržiavať určité pravidlá bez ohľadu na formu podnikania. Napríklad si treba splniť oznamovacie povinnosti a cezhraničné poskytovanie služieb nahlásiť kompetentným úradom.

Otázky zodpovie advokátka Zuzana Nötstaller žijúca a pracujúca vo Viedni Otázka č.23 Peter Čo musí spĺňať slovenská s.r.o. na podnikanie v Rakúsku v oblasti stavebníctva? Ďakujem Zuzana Nötstaller Dobrý deň, pri cezhraničných službách v oblasti stavebníctva platí, že ak stavebné a montážne práce presiahnu dobu 6 mesiacov, tak vzniká v Rakúsku prevádzka a povinnosť DPH registrácie. Presiahnu zákonom stanovené stavebné práce lehotu 12 mesiacov, je potrebné zdaniť príjmy z tejto činnosti v Rakúsku. Odporúčam preto konzultáciu s rakúskym daňovým úradom, či Vaše konkrétne činnosti, spadajú pod vyššie uvedený predpis. Otázka č.22 Veronika Ako je to s pracou v Rakusku, ked chcem robit opatrovatelku starych ludi? Potrebujem nejake specialne povolenie alebo kurz? Musim si zalozit zivnost, ci mozem pracovat aj cez agenturu? Ake dalsie specifika su tam, ked chcem pracovat v tomto odbore? Dakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, existuje viac modelov, ako legálne vykonávať prácu opatrovateľky v Rakúsku. Najrozšírenejší model je opatrovanie na základe rakúskej živnosti „Selbstständige Personenbetreuung“. Ide síce o voľnú živnosť, to znamená, že na získanie živnosti netreba mať odbornú spôsobilosť. Aby však opatrovaná osoba získala štátnu podporu, musí mať opatrovateľ/-ka doklad o absolvovaní kurzu v rozsahu 200 hodín. Založenie živnosti v Rakúsku vedie k povinnému zdravotnému, penzijnému, úrazovému poisteniu ako aj poisteniu proti nezamestnanosti (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, SVA). Nahlásenie je potrebné vykonať v priebehu 1 mesiaca, v zásade je však možné tak urobiť na živnostenskom úrade, ktorý nahlásenie zašle na poisťovňu. V rovnakej lehote je potrebné podať nahlásenie na daňový úrad. Poplatky za žiadosť o živnostenské oprávnenie Vám odpustia, ak vopred absolvujete termín na Obchodnej komore. Pri druhom modeli uzavriete pracovnú zmluvu priamo s opatrovanou osobou, ktorá sa stane Vaším zamestnávateľom. Pri poslednom modeli pracujete pre zahraničnú agentúru, ktorá Vás vyšle na opatrovanie konkrétnej osoby do Rakúska. Váš zmluvný vzťah je v tomto prípade založený výlučne s agentúrou. Otázka č.21 Vincent Kalay Dobrý deň, akú právnu formu registrovanú v SR alebo v AT by ste z daňového pohľadu odporučili pre projekt kúpy pozemkov, následnú stavbu dvoch malých domov, z ktorých sa jeden predá a druhý sa bude prenajímať? Ďakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, pán Kalay, výber vhodnej právnej formy závisí od viacerých faktorov, ako je napríklad financovanie, počet spoločníkov či výška predpokladaného zisku. Vo všeobecnosti a veľmi zjednodušene platí, že pri ziskoch od 60.000 EUR ročne a vyššie môže byť daňové zaťaženie nižšie v prípade rakúskej GmbH. Okrem daňového hľadiska odporúčam zvážiť faktor ručenia (celým majetkom alebo len do výšky základného imania). Uvedené faktory ako aj ďalšie okolnosti, ku ktorým mi chýbajú informácie, sú rozhodujúce pre správnu voľbu. Otázka č.20 Jozef Máme spoločnosť na Slovensku a posielame tovar aj do Rakúska. Môžeme si urobiť pobočku slovenskej firmy v AT a nemusíme tam zakladať novú firmu? Zuzana Nötstaller Dobrý deň, slovenská obchodná spoločnosť si môže otvoriť organizačnú zložku v Rakúsku (prevádzku, pobočku). Založenie pobočky (na rozdiel od založenia firmy) je menej administratívne a finančne náročné (nie je napr. potrebný základný kapitál), zakladá však daňové povinnosti, okrem iného povinnosť viesť pre pobočku účtovníctvo podľa rakúskych právnych predpisov. Pre správnu voľbu Vám však odporúčam konzultáciu s rakúskym advokátom a daňovým poradcom. Otázka č.19 peter Dobrý deň, chcel by som ponúkať určité služby na rakúskom trhu. Sú to opakované činnosti /servis výpočtovej techniky/ . Firmu mám na Slovensku. Čo potrebujem vybaviť, zriadiť, prihlásiť a pod,, aby som túto činnosť mohol prevádzkovať? Uvažujem zriadiť si v Rakúsku jednoduchú prevádzku na zber zákaziek, Ďakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, v prípade stáleho poskytovania služieb na rakúskom trhu je nevyhnutné založiť pobočku, tzv. organizačnú zložku v Rakúsku (pobočka, ktorá nie je samostatným právnym subjektom) alebo založiť v Rakúsku dcérsku spoločnosť, napr. vo forme rakúskej sro (GmbH), avšak táto možnosť je spravidla drahšia a administratívne náročnejšia. Informované rozhodnutie medzi týmito dvoma možnosťami je možné len po vyhodnotení všetkých relevantných informácii, nepíšete napríklad akou právnou formou podnikáte na Slovensku. V ďalšom kroku je potrebné podať žiadosť o živnostenské oprávnenie. Založením prevádzky/organizačnej zložky vznikajú v Rakúsku daňové povinnosti. Vo všeobecnosti však platí, že zisk stačí zdaniť v jednej krajine, to však neznamená že napr. odpadá potreba vedenia účtovníctva organizačnej zložky v Rakúsku. Založenie a administratíva rakúskej sro/GmbH je (finančne) náročnejšia, v porovnaní s pobočkou. Nemožno podceniť ani správne nastavenie (všeobecných) obchodných podmienok, nakoľko európska legislatíva a takisto rakúske zákony majú veľmi vysoký štandard ochrany spotrebiteľa. Odporúčam využiť služby advokáta a daňového poradcu. Otázka č.18 Peter S. Dobrý deň pani Nötstaller, v Rakúsku vlastním nehnuteľnosť RD s prístavbou, ktorú by som chcel prenajímať ako apartmán. Na Slovensku mám firmu s.r.o. Môžem príjmy zdaňovať na Slovensku, alebo musím založiť živnosť aj v AT? Za odpoveď ďakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, na základe Vami poskytnutých informácii Vám vzniká daňová povinnosť v Rakúsku. Neposkytujete však dostatok informácii na posúdenie, či je nutné založiť si živnosť. V zmysle rakúskej legislatívy existujú v závislosti od rozsahu, frekvencie prenajímania a poskytovaných doplnkových služieb tri rozličné druhy prenajímania, pričom jedno z nich možno vykonávať aj bez živnostenského oprávnenia. Vo vašom prípade upozorňujem, že s prenajímaním môžu byť spojené viaceré správnoprávne povinnosti a miestne dane. Pre optimalizáciu zisku odporúčam konzultáciu s daňovým poradcom, pre vyhnutie sa pokutám za nedodržanie predpisov a/alebo nutnosti otvoriť si živnosť zase s advokátom. Otázka č.17 Mirka Mam prekladatelsku zivnost v CR. Mozem na zaklade tejto zivnosti prijimat zakazky na preklady aj z Rakuska alebo priamo tam pracovat isty cas (za ake podmienky a ako dlho)? Pripadne kde sa dopatram, ako zalozit rakusku zivnost na prekladatelsku cinnost? Dakujem Zuzana Nötstaller Dobrý deň, prekladanie patrí v Rakúsku medzi voľné živnosti. V prípade príležitostného a dočasného poskytovania služieb v Rakúsku stačí túto skutočnosť nahlásiť rakúskemu Ministerstvu pre vedu, výskum a hospodárstvo a uvedené služby môžete poskytovať na základe Vášho českého živnostenského oprávnenia. Pri výkone živnosti v Rakúsku potrebujete rakúske živnostenské oprávnenie, ktoré nie je časovo obmedzené. Ak živnosť prestanete vykonávať, nahlásite túto skutočnosť príslušných úradom. Pri voľnej živnosti stačí splniť všeobecné zákonné požiadavky (viď vyššie) a podať žiadosť. Ak žiadosť spĺňa zákonné požiadavky, je možné vykonávať živnosť okamžite po podaní žiadosti a nie je potrebné čakať na zápis do živnostenského registra (cca. 3 mesiace od podania žiadosti). Otázka č.16 Pavel Trubač Moja priateľka podniká na Slovensku ako kozmetička. Jej známa v Rakúsku ju pozýva, aby raz za týždeň prišla k nej do salónu robiť permanentné tetovanie - teda výkon kozmetiky pre jej zákazníčky. Čo potrebuje k tomu, aby toto jej podnikanie bolo legálne? Ďakujem za odpoveď Zuzana Nötstaller Dobrý deň, pán Trubač, záleží od nastavenia právneho vzťahu medzi Vašou priateľkou a jej známou, t.j. či pôjde o zamestnanecký pomer alebo poskytovanie služieb na zmluvnom charaktere (vo vlastnom mene a na vlastné riziko). Pri druhej možnosti vzniká najneskôr potom, čo „zanikne“ dočasný a príležitostný charakter uvedených služieb, počas ktorého obdobia stačí splniť si ohlasovacie povinnosti – tak ako je podrobne uvedené vyššie v mojich odpovediach (principiálne najneskôr po 6 mesiacoch, za predpokladu, že sa už skôr nejedná o jediný zdroj príjmov) je potrebné nahlásiť živnosť v Rakúsku a požiadať o vydanie rakúskeho živnostenského oprávnenia. Otázka č.15 Michal Dobrý deň, aké sú podmienky pre poskytovanie konzultačných služieb a lektorstvo cudzích jazykov, ak mám slovenskú živnosť a chcem poskytovať služby v Rakúsku? Kde príjmy zdaňujem a platím odvody? Ďakujem! Zuzana Nötstaller Dobrý deň, vyučovanie cudzích jazykov formou konzultačných služieb a lektorstva spadá pod rakúsky živnostenský zákon. V prípade príležitostného a dočasného poskytovania oboch služieb v Rakúsku stačí poskytovanie konzultačných služieb nahlásiť rakúskemu Ministerstvu pre vedu, výskum a hospodárstvo. K rozsahu ohlasovacích povinností viď odpovede vyššie. Príležitostné a dočasné cezhraničné poskytovanie služieb nemení v zásade Vaše daňové povinnosti, ktoré zostávajú na Slovensku. Akonáhle sa zmení charakter dočasného poskytovania služieb, vzniká povinnosť preniesť prevádzku do Rakúska, resp. založiť organizačnú zložku a vykonávať živnosť na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia. Založením prevádzky alebo inej organizačnej zložky v Rakúsku vzniká daňová a odvodová povinnosť. Pri súčasných príjmoch zo živnosti na Slovensku a v Rakúsku platia osobitné pravidlá, ktoré stanovia, podľa zákonov ktorého štátu sa určuje povinnosť platiť odvody. Na kvalifikované zodpovedanie Vašej otázky sú potrebné bližšie informácie, odporúčam preto konzultáciu s poradcom z oblasti medzinárodného daňového práva. Otázka č.14 Iva Dobry den, co musime splnit, aby sme mohli poskytovat tieto sluzby - pokladanie umelych povrchov - umela trava na sportoviskach? Dakujem Zuzana Nötstaller Na zodpovedanie Vašej otázky by som potrebovala bližšie informácie. Ak Vaša činnosť zahŕňa aj (záhradnú) úpravu plôch a trávnikov jednalo by so o viazanú živnosť záhradníka, to znamená, že je potrebné predložiť doklady o odbornej spôsobilosti. Otázka č.13 ján Tóth Akým spôsobom sa dá podnikať , kde sa Vás dá kontaktovať a porozprávať sa o podnikaní v Rakusku? Zuzana Nötstaller Dobrý deň pán Tóth, Vaša otázka je veľmi obšírna a bez bližších informácií presahuje poskytnutý rámec. Prosím kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Otázka č.12 Peter D Dobry den, chcel by som sa opytat, co potrebujem pre zalozenie zivnosti v Rakusku a kde najblizsie to viem urobit okrem Viedne? alebo zalezi to od mojho pobytu co musi byt tiez v Rakusku? dakujem Zuzana Nötstaller Dobrý deň, potrebné dokumenty a oprávnenia závisia od druhu živnosti. Rakúska legislatíva, podobne ako slovenská, rozlišuje voľné a viazané živnosti. Príslušnosť úradu sa riadi v prvom rade podľa miesta výkonu činnosti a podľa druhu živnosti. Vo všeobecnosti platí, že v mestách s vlastným štatútom je príslušný Magistrát, v ostatných obciach „Bezirkhauptmannschaft“ číže rakúska obdoba slovenského okresného úradu. Potrebujete rodný list, kópiu pasu, sobášny list (ak sa aktuálne meno odlišuje od rodného mena), výpis z registra trestov, pri viazaných živnostiach doklady o odbornej spôsobilosti. Občania členských štátov EU nemusia mať nahlásený pobyt v Rakúsku, je však potrebné nahlásiť prevádzku/miesto výkonu živnosti v Rakúsku, podľa ktorého sa určuje aj príslušnosť živnostenského úradu. Otázka č.11 Martin Dobry den, co vsetko a kam treba nahlasit ak by boli poskytovane sluzby do Rakuska a tiez predavany tovard do Rakuska Zuzana Nötstaller Dobrý deň, na Vaše otázky som už odpovedala vyššie. Otázka č.10 Ľuboslav Pekný deň. Manželka pracuje v Rakúsku ako opatrovateľka na Rakúsku živnosť. Je možné rozšíriť ju na poskytovanie ubytovania na Slovensku? Ďakujem za odpoveď. Zuzana Nötstaller Vaša manželka môže byť držiteľkou viacerých živnostenských oprávnení v Rakúsku, ak spĺňa zákonom predpísané podmienky, predovšetkým ohľadne odbornej spôsobilosti. Z Vašich informácií neviem žiaľ posúdiť, o akú formu poskytovania ubytovania sa jedná, ak by však Vaša manželka vykávala činnosť na Slovensku, bude potrebné postupovať podľa slovenských živnostenských zákonov. Otázka č.9 Igor Bachetti Môže s.r.o. so sídlom na Slovensku podnikať v architektonických službách v Rakúsku ? t.j. dodávka projektov, štúdií a inžinierskej činnosti priamo subjektom v Rakúsku ? Zuzana Nötstaller Dobrý deň pán Bachetti, za predpokladu, že Vaša s.r.o. spĺňa podmienky pre poskytovanie architektonických služieb resp. pre výkon povolania príbuzného s povolaniami uvedenými v rakúskom zákone, tak môže poskytovať uvedené služby v Rakúsku buď na príležitostnej a dočasnej báze. Pri trvalej orientácii na rakúsky trh je potrebné založiť organizačnú zložku v Rakúsku. Pri voľbe organizačnej zložky (pobočka, dcérska spoločnosť) Vám odporúčam poradiť sa s rakúskym advokátom a daňovým poradcom. Pri príležitostnom a dočasnom poskytovaní cezhraničných služieb je treba okrem vyššie uvedenej podmienky splniť aj požiadavky odbornej spôsobilosti a vykonávania odbornej praxe počas 2 rokov z posledných 10 rokov. Zároveň zákon predpisuje určité informačné povinnosti voči klientovi, ktorých nedodržanie predstavuje správny priestupok. Medzi tieto informačné povinnosti patrí okrem iného informácia o členstve v komore, označení povolania v domovskom štáte, informácie o poistení za škodu spôsobenú v rámci výkonu povolania a oznámenie IČ DPH čísla, informácia o tom, v akom zozname/registri je daný architekt/stavebný inžinier zapísaný a jeho evidenčné číslo. Podmienkou na príležitostné a dočasné poskytovanie cezhraničných služieb v tejto oblasti je ďalej neexistencia žiadneho zo zákonných dôvodov, ktoré výkon tohoto povolania znemožňujú ako napr. nesvojprávnosť alebo otvorenie konkurzu kvôli platobnej neschopnosti počas posledných troch rokov. Neexistuje zákonná definícia toho, kedy je cezhraničné poskytovanie služby kvalifikované ako príležitostné a dočasné. Na posúdenie charakteru služby s ohľadom na tieto dve podmienky sa prihliada napr. na veľkosť obratu v domovskej krajine a jeho pomer k obratu zo služieb v Rakúsku. V prípade, že čo i len jednu z týchto dvoch podmienok nespĺňate, je potrebné vytvoriť organizačnú zložku v Rakúsku a podať žiadosť o povolenie výkonu činnosti v Rakúsku (Niederlassungsantrag). K tejto žiadosti je potrebné priložiť okrem iného doklady o štátnom občianstve, vzdelaní, potvrdenie o dĺžke vykonávanej praxe a jej súlad so stavovskými normami. Zároveň nesmie existovať žiadny zo zákonných dôvodov uvedených vyššie (predovšetkým zahájenie konkurzného konania v posledných troch rokoch). Schválenie žiadosti vedie k členstvu v Komore architektov a oprávneniu viesť titul architekt (Berufsbezeichnungverleihung). Otázka č.8 Vlado Dobrý deň, chcem sa spýtať kde a ako treba nahlásiť jednorazový vývoz tovaru spojený so službou? Ďakujem za odpoveď Zuzana Nötstaller Dobrý deň, právne predpisy nerozlišujú medzi jednorázovým poskytovaním služieb, ale iba medzi príležitostným a dočasných poskytovaním služieb, kedy platia vyššie uvedené ohlasovacie povinnosti. Sú služby poskytované so zameraním na rakúsky trh resp. tvoria rozhodujúca časť Vášho obratu, je potrebné vykonávať služby na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia. Ohľadne rozsahu ohlasovacích povinností odkazujem na vyššie uvedenú odpoveď. Otázka č.7 Erik Dobry den, co konkretne znamena splnit oznamovaciu povinnost a komu konkretne a akou formou sa nahlasuje poskytovanie sluzieb kompetentnym uradom? Zuzana Nötstaller Dobrý deň, ohlasovacia povinnosť je relevantná pri dočasnom a príležitostnom cezhraničnom poskytovaní služieb v Rakúsku. Rakúsky právny poriadok rozlišuje medzi viazanou a voľnou živnosťou. Ako cezhraničný poskytovateľ služieb musíte v prípade poskytovania (voľných alebo viazaných) živností túto skutočnosť raz ročne nahlásiť rakúskemu Ministerstvu pre vedu, výskum a hospodárstvo (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na webstránke ministerstva. Pre viazané živnosti treba zároveň predložiť dôkaz o odbornej spôsobilosti. Tento dôkaz pre zahraničných EU-poskytovateľov služieb odpadá, ak (stačí splniť jedno kritérium): 1) sa v štáte pôvodu (vo Vašom prípade SR) jedná takisto o viazanú živnosť, 2) bolo dokázateľne absolvované regulované vzdelávanie s odbornou prípravou v zmysle Smernice 2005/36/EG článok 3 odsek 1 lit. e, 3) ako poskytovateľ služieb ste danú živnosť vykonávali v priebehu posledných 10 rokov aspoň jeden rok. O vyššie uvedených skutočnostiach by mal vydať slovenský živnostenský úrad potvrdenie. Potrebné dokumenty : 1) osvedčenie od príslušného slovenského orgánu o tom, že držiteľ živnostenského oprávnenia je usadený v členskom štáte v súlade so zákonom na účely výkonu príslušných činností, a že výkon týchto činností nie je v čase vydania tohto osvedčenia zakázaný, a to ani dočasne v zmysle článku 7 odsek 2 lit. b smernice 2005/36/EG, 2) potvrdenie o doterajšej živnostenskej činnosti, 3) výpis z obchodného registra, 4) pre konateľa resp. zodpovedného zákonného zástupcu spoločnosti: - potvrdenie o občianstve, - potvrdenie o odbornej spôsobilosti (prípadne jeho náhradu viď vyššie). Pri podaní nahlásenia musia byť potrebné dokumenty preložené do nemeckého azyka, v prípade chýbajúcich dokumentov si ministerstvo vyžiada v priebehu mesiaca doplnenie, v opačnom prípade potvrdí, že nemá proti vykonávaniu živnosti námietky. Osobitné a rozsiahle ohlasovanie povinnosti platia, ak pre poskytovanie služieb vyšlete zamestnancov, ktorí za týmto účelom cestujú, t.j. sú vyslaní do Rakúska, aby u prijímateľa služby vykonali práce potrebné na poskytnutie služby. Vyslanie slovenských občanov (resp. občanov EÚ s výnimkou Chorvátska) do Rakúska musíte nahlásiť pred jeho začatím na „Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen (=ZKO)“. Kópia nahlásenia musí byť na mieste výkonu práce/služby prítomná po celý čas. Vyslanému zamestnancovi prináleží počas doby vyslania do Rakúska minimálna mzda platná podľa rakúskej kolektívnej zmluvy pre konkrétne odvetvie, doklady o výplate mzdy je potrebné mať pri sebe na mieste výkonu služby. Okrem iného musí mať vyslaný zamestnanec pri sebe formulár A1 vystavený slovenskou sociálnou poisťovňou. Otázka č.6 MATEJ DOBRY DEN CHCEL BY SOM SA SPYTAT - POBERAM INVALIDNY DOCHODOK A CHCEL BY SOM PRACOVAT TREBARS V RAKUSKU AKO ELEKTRIKAR SOM VYUCENY ELEKTROTECHNIK A PRACOVAT CHCEM A MOZEM BEZ NEJAKEHO OBMEZDENIA JE TAM NEJAKY PROBREM ALEBO TO IDE BEZ PROBLEMOV DAKUJEM! Zuzana Nötstaller Dobrý deň, Nepíšete, z akej príčiny poberáte invalidný dôchodok. Keďže podmienky poskytovania invalidného dôchodku sa riadia vo Vašom prípade slovenským právom, dopadom príjmu z plánovanej činnosti na Váš invalidný dôchodok sa nebudem v mojom príspevku venovať. Prácu elektrikára môžete v Rakúsku vykonávať v zamestnaneckom pomere alebo ako živnostník. Pri zamestnaneckom pomere prináležia ohlasovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne v zásade zamestnávateľovi. V prípade výkonu činnosti ako živnostník platí nasledovné: z Vašich informácií vychádzam z toho, že príjem z činnosti elektrikára v Rakúsku bude (popri invalidnom dôchodku) Vašim jediným príjmom. Preto nemôžeme vychádzať iba z dočasného a príležitostného charakteru služieb v Rakúsku a musíte preto činnosť vykonávať na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia. Živnosť elektrikára je viazaná živnosť, popri všeobecných podmienkach pre vykonávanie živnosti (dovŕšenie 18. rokov, občianstvo členského štátu EU, bezúhonnosť, resp. neexistencia iných zákonných dôvodov nezlučiteľných s výkonom živnosti) musíte pre získanie viazaného živnostenského oprávnenia predložiť dôkaz o Vašej odbornej spôsobilosti. Otázka č.5 Pavol Dobrý deň,mám cukrársku výrobu na Slovensku a rád by som pomocou rakúskej web stránky predával svoje výrobky formou rozvozu vo Viedni.Čo všetko potrebujem,aby som takúto formu obchodu mohol riešiť oficialnou cestou.Ďakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, Vaše podnikateľské zámery nie je možné podľa uvedených informácií označiť za príležitostné a dočasné cezhraničné poskytovanie služieb, naopak uvedené služby sú zamerané na rakúsky trh. Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť buď organizačnú zložku Vášho podniku (napr. pobočku) v Rakúsku alebo založiť samostatný podnikateľský subjekt podľa rakúskeho práva (napr. dcérsku spoločnosť s ručením obmedzených). V prvom rade je preto potrebné rozhodnúť o forme podnikania, a to na základe očakávaných príjmov, daňového a administratívneho zaťaženia a pod. V tejto súvislosti Vám odporúčam poradiť sa s rakúskym advokátom a daňovým poradcom. Pri novozaložení sro/GmbH v Rakúsku platia oslobodenia od určitých daní a poplatkov, informácie Vám poskytne buď advokát alebo Obchodná komora v Rakúsku. Po zriadení podnikateľského subjektu je potrebné podať žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia. Donášková služba (bez dopravných prostriedkov) je voľná živnosť, to znamená, že netreba predložiť dôkazy o odbornej spôsobilosti na výkon živnosti, ale stačí splniť všeobecné podmienky pre výkon živnosti v Rakúsku, t.j. dovŕšenie 18. rokov, občianstvo členského štátu EU, bezúhonnosť. Otázka č.4 Miroslav Mám eshop na domové doplnky a rozmýšľam, že by som podnikal s predajom aj v Rakúsku. Viem to posielať aj so Slovenska cez kuriérov, ale od akého obratu by som musel dať oznamovaciu povinnosť, prípadne iné veci. Je možné využiť tam tzv. "housing" - prechodnú korešpondenčnú adresu v Rakúsku, kde by klienti mali pocit, že je to rakúska firma. Aké plynú z toho povinnosti? Ďakujem a prajem príjemný deň. Super, že sa venujete aj možnej expanzii do iných krajín ako ČR. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, elektronický obchod s tovarom môžete poskytovať aj z územia SR. V prvom rade treba splniť všetky podmienky a zákonné oznamovacie povinnosti, ktoré platia v zmysle európskych právnych predpisov, predovšetkým Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktoré boli transformované do národných právnych poriadkov členských štátov EÚ. Tieto informácie musí mať spotrebiteľ k dispozícii už pred uzavretím kúpnej zmluvy, preto je potrebné venovať náležitú pozornosť informáciám na webstránke, predovšetkým informácií o možnosti odstúpenia od zmluvy. Z daňového hľadiska musíte pri zásielkovom predaji cez hranice dávať pozor na správne zdanenie. Platí pravidlo, že tovar zaslaný do iného členského štátu EU spotrebiteľom alebo ak je príjemca určitý typ podniku, sa zdaňuje v členskom štáte odoslania, t.j. vo Vašom prípade v SR. Avšak ak Vaše ročné zásielky tovaru do Rakúska prekročia EUR 35.000 (pozn.: vychádza sa z hodnoty tovaru bez dane), je potrebné požiadať na rakúskom finančnom úrade o pridelenie UID čísla (ekvivalent IČ DPH) a zdaňovať tovar v Rakúsku. Hodnota, ktorú dodávané tovary nesmú prekročiť, variuje v závislosti od konkrétneho členského štátu EU a pravidelne sa mení. V určitých prípadoch nariaďuje zákon, že vyššie uvedená zdaňovacia povinnosť v štáte prijímateľa platí aj v prípade, ak súčet hodnoty dodaného tovaru v po sebe nasledujúcich rokoch prekročí vyššie uvedenú hranicu. Takisto treba dať pozor na to, že určité druhy tovaru treba bez ohľadu na vyššie uvedenú hranicu vždy zdaňovať v krajine, do ktorej sú zaslané, napr. alkohol či tabakové výrobky. V Rakúsku si môžete založiť organizačnú zložku (pobočku), ktorá síce nie je samostatným právnym subjektom, ale má adresu a môžete ju uviesť na webstránke. Jej založenie prináša so sebou okrem administratívnych povinností aj účtovné a daňové povinnosti, okrem iného pripravenie osobitnej účtovnej rozvahy. Otázka č.3 Elena Čo musím urobiť pre to, aby som so slovenskou eseročkou mohla vyvážať u nás vyrobené výrobky na rakúsky trh? Ide o výrobky potravinárskeho priemyslu. Ďakujem za odpoveď. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, v EU platí voľný pohyb tovaru. Dovoz poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov avšak podlieha kontrole a určitým obmedzeniam, napr. pre určité poľnohospodárske produkty sú potrebné dovozné licencie. V prvom rade je potrebné splniť podmienky EU nariadenia o klasifikácii, označení a balení výrobkov. V závislosti od druhu potravinárskeho výrobku je potrebné konkrétne a špecificky preskúmať, či a aké konkrétne predpisy platia ohľadne kvality výrobku, zloženia, prípadne dovozné opatrenia a/alebo špecifické podmienky, je potrebné pri konkrétnom potravinárskom výrobku splniť. Odporúčam obrátiť sa na Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH alebo príslušné ministerstvo. Otázka č.2 Iveta Nová Dobrý deň, pani advokátka. Som učiteľka na dôchodku, učila som anglický jazyk.Ak by som chcela doučovať angličtinu deti Slovákov žijúcich tuto hneď za rakúskymi hranicami - tak, že by som chodila za nimi do ich bytov, musím mať na to nejaké povolenie od rakúskych orgánov? Ďakujem. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, pani Nová, privátne vyučovanie jazykov nepodlieha rakúskemu živnostenskému zákonu a preto netreba požiadať o vydanie rakúskeho živnostenského oprávnenia. Vzhľadom nato, že na Slovensku poberáte dôchodok a v Rakúsku by ste doučovaním vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť, vznikla by Vám v Rakúsku obmedzená daňová povinnosť a povinnosť prihlásenia sa do rakúskeho sociálneho systému. Z príjmov, ktoré by ste v Rakúsku poberali, by ste pri prekročení hranice EUR 2.000 musela platiť dane z príjmu. Príspevky do sociálneho poistenia by ste museli platiť pri prekročení ročnej hranice príjmov vo výške EUR 5.108. Ako samostatne zárobkovo činná osoba – v Rakúsku sa pre Váš prípad používa označenie „Neue Selbstständige“ – nesiete sama zodpovednosť za podanie príslušných podaní na daňovom úrade a na sociálnej poisťovni – Vo Vašom prípadne poisťovni SVA. Prihlásenie na daňovom úrade, tzv. „Erstanmeldung“ musí nasledovať do mesiaca od začatia vykonávania činnosti. Otázka č.1 Evka Dobrý deň. Som vyučená kaderníčka a zatiaľ som na materskej dovolenke. Nikde nie som zamestnaná, ale mám živnosť. Keďže žijem blízko rakúskych hraníc, myslíte, že by som pri hľadaní miesta kaderníčky mohla hľadať miesto aj v blízkych mestečkách, napríklad v Hainburgu? Aké papiere by som si na to potrebovala vybaviť a koľko by to stálo? Ďakujem za Vašu odpoveď. Zuzana Nötstaller Dobrý deň, ako občianka Európskej únie si môžete hľadať prácu aj v Rakúsku. Povinnosti spojené s prácou kaderníčky závisia od toho, či by ste pracovali ako zamestnankyňa kaderníctva alebo poskytovali služby ako živnostníčka. Pracovná pozícia kaderníka/kaderníčky je v prípade, že Vám zamestnávateľ určuje čas aj miesto výkonu práce, vykonávaná formou závislej práce, t.j. formou zamestnaneckého pomeru. To znamená, že ohlasovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne prináležia zamestnávateľovi. Kadernícke služby môžete samozrejme poskytovať aj vo vlastnom mene a na vlastné riziko ako živnostníčka. Kadernícke služby sú v Rakúsku viazanou živnosťou. Za predpokladu, že sú tieto služby poskytované cezhranične iba dočasne a príležitostne, je postačujúce pred začatím poskytovania služieb nahlásiť ich výkon na rakúskom Ministerstve pre vedu, výskum a hospodárstvo (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) a predložiť dôkaz o odbornej spôsobilosti na výkon živnosti. Tento dôkaz je možné nahradiť potvrdením zo slovenského živnostenského úradu o vykonávaní živnosti v SR počas doby aspoň jedného roka v priebehu posledných 10 rokov. V prípade, že je živnosť vykonávaná v Rakúsku nie iba príležitostne a dočasne, ale naopak je táto služba zameraná na rakúsky trh a tvorí väčšinu Vašich príjmov (pozn.: posudzované individuálne podľa okolností prípadu), je potrebné získať rakúske živnostenské oprávnenie (poplatky sú cca EUR 100,00 plus náklady na zabezpečenie prekladu podkladov do nemeckého jazyka). Pre rakúskych živnostníkov platí povinné členstvo v Hospodárskej komore Rakúska (Wirtschaftskammer Österreich), výška ročného poplatku závisí od druhu živnosti (základný poplatok) a výšky sociálnych odvodov (variabilný poplatok), súhrne treba počítať s čiastkou min. cca EUR 120,00. Ako rakúsky živnostník máte povinné členstvo v sociálnej a zdravotnej poisťovni, ktorej musíte svoju činnosť ohlásiť (Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (SVA).

01 - Modified: 2023-09-21 17:55:56 - Feat.: - Title: Dohoda Únie s Mercosurom je podľa rakúskeho europoslanca naďalej neprijateľná 02 - Modified: 2023-09-19 07:58:52 - Feat.: - Title: Inflácia v Rakúsku v auguste zrýchlila, rast cien bol však menší než odhady 03 - Modified: 2023-09-12 19:28:34 - Feat.: - Title: Rakúsko po 30 rokoch otvorilo veľvyslanectvo v Bagdade 04 - Modified: 2023-09-12 19:10:20 - Feat.: - Title: Rakúsko plánuje od Nemecka kúpiť systémy protivzdušnej obrany IRIS-T 05 - Modified: 2023-09-12 09:05:15 - Feat.: - Title: Nosorožec v salzburskej zoo zabil chovateľku, zaútočil aj na jej kolegu
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. september 2023 13:15