StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

06.05.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
*dňa 4. 4. 2002 vo veci vydania rozhodnutia, či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom Akutrade, spol. s r. o., Antolská 55, 969 01 Banská Štiavnica, nie je v rozpore s. § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej ZOHS),
*dňa 4. 4. 2002 začal úrad v zmysle § 25 ods. 2 ZOHS správne konanie z vlastného podnetu vo veci zneužitia dominantného postavenia v zmysle § 8 ods. 2 ZOHS v montáži hviezdicového rozvodu káblovej televízie voči spoločnosti OZAREA news, s. r. o., Veľký Krtíš,
* dňa 8. 4. 2002 začal úrad na podnet spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o., Lučenec správne konanie voči Stavebnému bytovému družstvu, Rimavská Sobota vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. e) ZOHS pri prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov,
* dňa 4. 4. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Erste Bank der österreichischen Sparkassen, AG, Rakúsko a SporDat, spol. s r. o., Bratislava,
* dňa 12. 4. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Sony Corporation, Japonsko, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Švédsko a Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Švédsko.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/034 zo dňa 4. 3. 2002, ktorým úrad zastavil konanie v zmysle § 32 ods. 2 písm. c) ZOHS vo veci dohôd obmedzujúcich súťaž (tzv. negatívny atest) uzatvorených medzi podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 00 Bratislava 1 a podnikateľom ALFA--R, s. r. o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta, podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 00 Bratislava 1 a podnikateľom UNI--FROST, s. r. o., Lieskovská cesta 23, 960 01 Zvolen, podnikateľom Unilever Slovensko, spol. s r. o., Cintorínska 7, 810 00 Bratislava 1 a podnikateľom FEGA FROST, s. r. o., Tehelňa 657/2, 060 01 Kežmarok, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/040 zo dňa 13. 3. 2002, ktorým úrad podľa 32 ods. 2 písm. c) ZOHS zastavil konanie začaté na návrh podnikateľa JUDr. Imricha Tardíka, Bratislava vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže podnikateľom UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, keďže dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 4. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/038 z 12. 3. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie začaté na návrh podnikateľa VA TECH ELIN EBG, GmbH, Rakúsko vo veci posúdenia koncentrácie s podnikateľom ARTEP, a. s., Košice zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 4. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/045 z 18. 3. 2002, ktorým úrad udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácii podnikateľov SEB S.A. Francúzsko a Moulinex S.A. Francúzsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/048 z 20. 3. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na návrh podnikateľov BP p.l.c., Veľká Británia a E.ON AG, SRN vo veci udelenia výnimky správne konanie zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/052 z 25. 3. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, ktorou podnikateľ Hewlett-Packard Company USA získal kontrolu nad podnikateľom Compaq Computer Corporation, USA. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/053 z 27. 3. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na základe oznámenia koncentrácie podnikateľmi BP, p.l.c., Veľká Británia a E.ON AG, NSR správne konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/054 z 28. 3. 2002, ktorým úrad rozhodol o vrátení preplatku správneho poplatku vo výške 1 810,10 Sk (tisícosemstodesať slovenských korún) podnikateľom Hewllet-Packard Company, USA a Compaq Computer Corporation, USA, pretože poplatník zaplatil viac ako bol povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 4. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 8. 4. 2002 bolo úradu doručené odvolanie podnikateľa ESPA LINE, s. r. o., Piešťany voči rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/047 zo dňa 20. 3. 2002, v ktorom úrad podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže rozhodol v konaní začatom na podnet podnikateľa ESPA LINE, s. r. o., Piešťany vo veci možného zneužívania dominantného postavenia na trhu podľa § 7 ods. 5 písm. a), b), c) zákona č. 188/1994 Z. z. podnikateľom Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Piešťany tak, že konanie Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany nemá charakter zneužívania dominantného postavenia na trhu.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 09:06