StoryEditor

Hrozí, že vaše dedičstvo bude zaťažené dlhmi. Pýtali ste sa, tu sú odpovede odborníka

30.10.2017, 11:53
Obávate sa, že budete dediť aj dlhy po zosnulom. Ako sa tomu dá vyhnúť. Pýtali ste sa odborníka. Tu sú reakcie na otázky čitateľov HNOnline.sk.

Dlhy na krku a záložné práva na dom či byt. To je realita mnohých rodín.

Čo ak jeden z manželov zomrie? Ako prechádzajú dlhy na dedičov? 

Dokedy sa môžu veritelia prihlásiť do dedičského konania?

Do akej výšky budete zodpovedať za dlhy poručiteľa?

Pýtali ste sa. 

Na vaše otázky odpovedá notár Peter Danczi.

Odpovede uverejníme na budúcu stredu (8. 11.) aj v Hospodárskych novinách .

Otázka č.9 Erika Dobrý deň, môj manžel je ťažko chorý, nedávajú mu žiadnu nádej. Vlastníme spolu rodinný dom v hodnote okolo 150-tisíc eur. Máme 3 deti. Na dom máme pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú mám splácať ešte asi necelých 10 rokov. Keby manžel zomrel, neviem kde by som mala vziať peniaze na právne poplatky. Deti majú 24 r.,19.r.,a 14 r. Ja mám 47 r. Dá sa predísť týmto poplatkom alebo nie. Čo mi odporúčate. Notár Peter Danczi Dobrý deň, odmena notára za prejednanie dedičstva a súdne poplatky za dedenie sú stanovené zákonom a nie je možné sa veľmi vyhnúť ich plateniu. Ak by manžel chcel, vládal a záložná zmluva by to nezakazovala, mohol by svoj majetok previesť na deti ešte za svojho života, nie je však isté, že by Vás to vyšlo na konci lacnejšie ako samotné dedičstvo. Otázka č.8 vlado Ak sú deti dlžné, ako budú dediť? Notár Peter Danczi Dobrý deň, ak správne rozumiem Vašej otázke, tak deti dedia po poručiteľovi - rodičovi rovným dielom spolu s manželom alebo manželkou poručiteľa. Je jedno, že či deti majú dlhy alebo nie, na toto sa pri dedení neprihliada. Ak by veriteľ dokonca zistil, že dieťa dediť mohlo a neurobilo tak, mohol by takýto úkon, ktorým napríklad dlžný dedič prenechá svoj podiel na dedičstve ostatným dedičom, alebo dedičstvo odmietol, aj odporovať a žiadať, aby takýto dedič dedil. Otázka č.7 Imro Po mnohých rokoch som teraz zdedil po babke na Morave kus poľa, o ktorom nikto nevedel. Budem musieť platiť daň pozemku od dňa, kedy mi bolo priznané dedičstvo, alebo od smrti mojej babky? Pozn.: nikto o tomto dedičstve nevedel, až teraz na to prišiel právnik na Morave. Notár Peter Danczi Dobrý deň, keďže nie som veľmi zbehlý v daňových zákonoch v ČR, bolo by možno lepšie sa spýtať priamo právnika na Morave, ktorý Vás oslovil. Otázka č.6 Margita z Banskej Bystrice Súrodenci, starší ľudia sa dohodli, že uložia na jeden účet peniaze, ktoré mali slúžiť v budúcnosti na vysporiadanie rôznych dedičských (notárskych a iných) výdavkov. Urobiť tak mali dve najstaršie sestry - babky. Ostatní súrodenci ich tým poverili. Babky teraz tvrdia, že si už nič nepamätajú, kde dali peniaze. Rodina potrebuje vyriešiť dedičstvo po zomrelých súrodencoch a chcela by využiť odložené peniaze. Je možné zistiť ešte pred smrťou spomínaných dvoch babiek, či a kde uložili peniaze, ktoré mali uložiť, alebo sa takéto niečo dá zistiť len po smrti obidvoch? Obidve mali mať samostatne podpisové právo a možnosť vyberať a vkladať peniaze na účet - rodinný "rezervný" fond. Notár Peter Danczi Dobrý deň, so súhlasom vlastníka účtu by sa dalo v každej banke (je ich asi 25 až 30) preveriť, či tam má banka nejaký produkt vedený na meno osoby. A po smrti môže zas notár žiadať banky o zistenie, či mal poručiteľ vedený účet v niektorej z bánk, ak tam však bol iný produkt, nie je isté, že sa to nájde. Otázka č.5 Ingrid O. Dobrý deň. Rada by som sa spýtala, ako postupovať pri ohrození dedičstva zo strany "šmejdov". Príbuzní totiž dedili nehnuteľnosť po inom príbuznom, ktorý sa zaplietol so "šmejdmi", na dedičskom konaní sa to nespomínalo, ale teraz majú strach, či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými netušenými či neodhalenými dlhmi zo strany "šmejdov". Nehrozí tu aj riziko, žeby sa tieto tzv. spiace dlhy nabaľovali? Veď "šmejdom" to samozrejme vyhovuje, nebudú sa ozývať (možno aj roky?!) a potom sa zrazu objaví exekútor. Existuje takáto hrozba? Ďakujem. Notár Peter Danczi Dobrý deň, v prípade dlhov dedičstva zodpovedajú dedičia za dlhy, ktoré poručiteľ mal a to do výšky hodnoty zdedeného majetku. Ak by si niekto nárokoval následne od dedičov na úhradu takýchto dlhov, budú mať dedičia možnosť posúdiť vždy, či je takýto nárok oprávnený alebo nie je. Ak by odmietli zaplatiť, tak by nastúpilo súdne konanie, kde by na konci súd rozhodol, či veriteľ (napríklad Vami spomínaní "šmejdi") majú nárok na úhradu dlhov. Ak by bol nejaký dlh zabezpečený zriadením záložného práva, toto by ste videli následne už pri dedení, keďže to záložné právo je obvykle niekde evidované (kataster, notársky register záložných práv a pod.) Otázka č.4 Anonym Dobrý deň, v zmysle oznámenia v hnonline.sk Vám zasielam otázku, keďže budeme dediť, okrem majetku aj dlhy z hypotéky a niekoľko exekúcií. Mám vedomosť, že niektoré exekúcie už boli úplne splatené a niektoré exekúcie boli splácané priebežne. Ako však viem ako dedič exekútorovi preukázať, čo a koľko bolo splatené, keď o splácaní nemám po zosnulom žiadne doklady o platení, resp. či sa dá spoľahnúť, že exekútori si nebudú pýtať viac, než na čo máju nárok. Navyše, zosnulý viedol od roku 2011 spor s poisťovňou o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré doposiaľ nebol súdom rozhodnutý. Keďže náš pozostalý - žalobca zomrel, ako bude súd postupovať s poukazom na ustanovenie § 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ak by súd v zmysle uvedeného ust. konanie ukončil - zastavil, ako by súd rozhodol o všetkých trovách konania, keďže v danom spore obe strany sporu mali advokátov a bolo tak niekoľko znaleckých posudkov? Ďakujem Vám za odpoveď. Michal L. Notár Peter Danczi Dobrý deň, samozrejme by bolo ideálne vedieť prípadne preukázať, že tie - ktoré platby išli exekútorovi na úhradu exekúcie. Môže sa totiž stať, že niektoré platby išli pod zlým variabilným symbolom alebo ich nebolo z iného dôvodu možné spárovať s exekúciou voči povinnému. Ak však prišli správne, tak si osobne myslím, že sa môžete spoľahnúť na to, že sú u exekútora zaúčtované. Čo sa toho sporu týka, tak z textu Vašej otázky si netrúfnem odpovedať, keďže nemám dosť informácií. Spýtajte sa radšej advokáta, ktorý pozná celý spis a bude sa k tomu vedieť kvalifikovanejšie vyjadriť. Ak však ide o klasické bolestné alebo náhradu sa sťaženie spoločenského uplatnenia, tak toto právo nie je možné predediť po poručiteľovi a zaniká smrťou, aj keby bolo priznané súdom. Nezanikne však nárok na náhradu trov konania. Otázka č.3 Anonym Dobrý deň. Mama ručila sestre pri pôžičke a založila do zábezpeky rodinný dom. Keďže sestra prestala platiť, bola na dom uvalená exekúcia z banky. Banka ho ponúkla do dražby a nik nemal záujem. Medzičasom však sestra vyhlásila osobný bankrot. Ak jej budú časom odpustené dlhy, má mama nárok na vrátenie domu od banky? Notár Peter Danczi Dobrý deň, závisí to od toho, že či bude pohľadávka banky uspokojená nejakým spôsobom. Záložné právo na dom totiž zanikne zánikom záväzku, tzn. ak bude dlh voči banke splatený. Otázka č.2 Anonym Vedeli by ste mi poradiť so situáciou: Vďaka otcovým dlhom na rodinnom dome máme záložné práva od niekoľkých exekútorov. Otec a mama sú rozvedení, pričom dom majú vo vlastníctve (1/1) spolu. Čo by bolo najvhodnejším riešením, aby sme dlh nezdedili a aby nám ( matke a sestrám) dom ostal majetkom? Ak by otec darovacou zmluvou daroval dom mne, ťarchy by ostali na majetku? Ak vyplatíme otcove dlhy, iba s jeho súhlasom je možné odstrániť jeho meno z listu vlastníctva? Vopred ďakujem za Vaše cenné rady Notár Peter Danczi Dobrý deň, ak má niekto dlhy vymáhané exekútormi, tak takémuto dlžníkovi exekútor zakazuje nakladať s majetkom, nemôže ho na Vás prepísať. Môžete sa tak, ako navrhujete, dohodnúť s otcom, že vyplatíte dlhy a kúpite následne dom, avšak samozrejme s tým musí otec súhlasiť. Ak neubehli 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode, dom patrí stále obom bývalým manželom a musí s prepisom súhlasiť aj druhý spoluvlastník - jeho bývalá manželka. Ak už tri roky ubehli, tak má otec podiel 1/2 k celku na dome, vtedy súhlas bývalej manželky nepotrebujete. Otázka č.1 M. S. Ako by mal postupovať syn, keď vie, že otec má viacero úverov a je podozrenie, že jeho dlhy sú väčšie ako majetok - dom, ktorý by mohol zdediť ako jediný dedič. Je lepšie dedičstvo odmietnuť ? Alebo je možný aj iný postup, najprv zistiť výšku nesplatených záväzkov a potom napríklad predať dom, alebo splácať dlhy? Čo by ste radili? Notár Peter Danczi V rámci dedičského konania sa už veľmi často začnú prihlasovať veritelia ešte kým je spis na súde. Notár obvykle spis dostane až niekedy 1-2 mesiace po smrti poručiteľa a už tam vidí niektorých prihlásených veriteľov. Následne si zisťuje v rámci predbežného šetrenia od osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj majetok a dlhy poručiteľa. Až keď má toto všetko notár pozbierané, predvolá dedičov a poučuje ich o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť. V tomto okamihu si dedič môže vypýtať 1-mesačnú lehotu na rozmyslenie a zvážiť, ako bude ďalej postupovať. Ak dedičstvo nadobudne, bude musieť uhradiť aj dlhy. Ak dedičstvo odmietne, tak dlhy uhradiť nebude musieť, ale nezíska ani nič z majetku, keďže sa nedá dedičstvo odmietnuť sčasti alebo s podmienkou. Ak je však dedičstvo predĺžené (hodnota majetku je nižšia ako hodnota dlhov), notár nariadi likvidáciu dedičstva, majetok rozpredá a následne výťažok rozdelí medzi veriteľov.

01 - Modified: 2024-03-08 11:58:07 - Feat.: - Title: Zverejnili Dumbledorov testament. Vieme, komu zanechal známy herec svoj miliónový majetok 02 - Modified: 2024-02-06 10:00:00 - Feat.: - Title: Zadĺžené Zlaté Moravce lákajú na jarmok vystúpením Dary Rolins. Peniaze mohli použiť inde, sťažujú sa obyvatelia 03 - Modified: 2024-01-29 07:00:00 - Feat.: - Title: Žena sa rozhodla svoj takmer trojmiliónový majetok zveriť svojim zvieratám. Jej deti ju vraj zanedbávali a nič si nezaslúžia 04 - Modified: 2024-01-23 13:05:44 - Feat.: - Title: Znie to ako ukážkový podvod, no tentokrát je to pravda. Žena zdelila 25 miliónov, teraz vyberá ľudí, ktorí rozhodnú, čo s nimi 05 - Modified: 2023-12-20 09:56:57 - Feat.: - Title: Dedičské konanie a jeho obnovenie v praxi
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
15. apríl 2024 14:44