26.05.2005, 00:00

Prečo investujú do našich hláv

Kampus povolaní je názov projektu odborného vzdelávania v automobilovej výrobe pre zamestnancov trnavského závodu PSA Peugeot Citroën a zamestnancov firiem, ktoré sú dodávateľmi skupiny PSA. Francúzski lektori technického vzdelávania naň využijú štyri vzdelávacie centrá v Bratislave a Trnave. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, Združená stredná priemyselná škola v Trnave a Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave poskytli od začiatku septembra priestor na vyškolenie viac ako 350 zamestnancov PSA. Priebežne prejde vzdelávaním všetkých 3 500 zamestnancov automobilky a ďalších 1 000 až 1 500 z dodávateľských závodov.
Program šitý na mieru
Kampus povolaní má za cieľ odborne vzdelávať v ôsmich oblastiach: elektrotechnike, priemyselnej informatizácii a automatizácii, priemyselnej údržbe, metrológii, logistike a správe výroby, riadení kvality, údržbe informačných priemyselných sietí, technike a postupoch sériovej montáže. Obsahuje 1,8 milióna hodín vyučovania a začína sa vstupným testom. Podľa jeho výsledkov (obsahuje približne štyristo odborných a technických otázok) stanoví pedagogický odborník individuálny kurz výučby pre každého zamestnanca. "Individuálny program vzdelávania ušitý na mieru každému zamestnancovi umožňuje adeptovi nadobudnúť čo najrýchlejšie potrebné profesionálne zručnosti, školenie sa systematicky dopĺňa o praktické práce," vysvetlil riaditeľ PSA pre vzdelávanie Alain Rochette. Lektori počas výučby postupne preverujú získané poznatky každého zamestnanca a končia potvrdením o vyškolení. V trnavskom závode automobilky už pracuje 868 zamestnancov, do konca roka ich bude celkovo 1 400. "Rozhodnutie o investícii na Slovensku sme urobili preto, že vzdelanostná a kvalifikačná štruktúra pracovnej sily najlepšie zodpovedala našim požiadavkám, vedeli sme, že tu nájdeme kvalitných ľudí a zatiaľ sme sa nesklamali, zvolili sme dobre," konštatoval Alain Baldeyrou, generálny riaditeľ projektu Trnava PSA Peugeot Citroën.
Celoživotné vzdelávanie
V súčasnosti v rámci kampusu pracuje 13 francúzskych profesorov, ktorí od februára do vzdelávania systematicky zapájajú slovenských lektorov. Snahou je, aby skupina slovenských lektorov, momentálne 26, čo najrýchlejšie prevzala od svojich francúzskych kolegov odbornú náplň projektu. Keď získajú certifikát o spôsobilosti vyučovať v odbornom vzdelávaní dospelých, budú samostatne zodpovedať za ďalší rozvoj vzdelávacích aktivít v Kampuse povolaní. Vyučujúci z odborných priemyselných škôl a univerzít Slovenska majú takto príležitosť osvojiť si nové priemyselné technológie a pedagogické metódy. V rámci projektu prejde školením 50 slovenských lektorov, ktorí od roku 2007 plne nahradia francúzskych vyučujúcich v ďalšom rozvoji tohto projektu.
Slovenské školstvo chce v úzkej spolupráci s francúzskym vybudovať systém celoživotného vzdelávania zamestnancov automobilky. Prezident PSA Peugeot Citroën Jean-Martin Folz, ktorý prišiel do Bratislavy podpisovať dohodu o francúzsko-slovenskom partnerstve pri odbornom vzdelávaní v automobilovej výrobe, zdôraznil, že partnerstvo umožňuje francúzskemu ministerstvu školstva nielen aplikovať na medzinárodnej úrovni francúzsky systém odborného vzdelávania, ale aj prispieť k šíreniu kultúry a francúzskeho vzdelávacieho systému. Pri vzdelávaní sa využíva popri slovenčine ako druhý vyučovací jazyk francúzština. Jazykové kurzy Francúzskeho inštitútu v Bratislave absolvuje približne 1 500 zamestnancov trnavského závodu PSA Peugeot Citroën.
Investície do vedomostí
Na tento vzdelávací program vyčlení PSA Peugeot Citroën v rokoch 2004 až 2007 takmer 39 miliónov eur. Investícia smeruje do adaptácie na podnikovú kultúru, zlepšenia technologických a vedeckých poznatkov, vzdelávania podľa profilu jednotlivých profesií vo výrobnom závode v Trnave, špecifického vzdelávania a adaptácie na pracovnú pozíciu. Viac ako dve tretiny vzdelávacích aktivít sa budú uskutočňovať v súčinnosti s francúzskym a slovenským ministerstvom školstva a Združením pre odborné vzdelávanie dospelých. Prvotným vkladom PSA Peugeot Citroën do projektu sú technické a vzdelávacie zariadenia tréningového centra v hodnote 2,3 milióna eur, inštalované v budovách partnerských škôl. Viac ako 1,1 milióna eur investovala skupina do prestavby objektov.
Škola hrou
PSA Peugeot Citroën je partnerom aj originálneho projektu, ktorý má inovatívnym spôsobom vzdelávať deti v prírodných vedách podľa francúzskeho projektu Vyhrňme si rukávy na troch vybraných základných školách v Trnave. Má popularizovať technické, prírodovedné i vedecké vzdelávanie na slovenských školách, umožniť deťom získať osobný vzťah k vede a technike tým, že žiaci uskutočňujú pokusy, ktoré si navrhujú a potom o nich diskutujú, aby pochopili ich prínos.
Metódu zaviedol vo Francúzsku v 90. rokoch laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1992 Georges Charpak. Je založená na získavaní poznatkov objavovaním, experimentovaním a diskusiou. Uprednostňuje praktickú činnosť, otázky, skúmanie, kolektívnu prácu pred memorovaním ustálených poučiek. Žiaci pokusy sami navrhnú a prediskutujú, aby pochopili ich prínos. Učia sa na omyloch, pri kontakte s názormi vrstovníkov a učiteľov. Ak sa tento originálny spôsob výučby osvedčí, slovenskí predstavitelia môžu posúdiť jeho širšie zavedenie na Slovensku.
Šesť slovenských učiteliek z troch trnavských základných škôl už v júni 2004 absolvovalo vo Francúzsku školenie k výučbe metódou Vyhrňme si rukávy. Od septembra 2004 využívajú metódu vo vyučovaní na svojich základných školách. Druhá etapa rozšírenia projektu na iné trnavské základné školy bude závisieť od výsledkov predchádzajúcej etapy.
Zobudia sa investori?
"Je to skutočne výnimočná a veľmi cenná aktivita automobilky vstúpiť aj do prípravy žiakov základných škôl, pretože považujeme za kľúčové vzbudzovať v deťoch záujem o technické profesie," ocenil dohodu o aplikácii francúzskeho experimentálneho projektu v slovenských podmienkach viceprezident Združenia automobilového priemyslu SR pre vzdelávanie Július Hron. Ocenil, že PSA opustilo pôvodný zámer vybudovať si na Slovensku svoje vzdelávacie inštitúcie a bude využívať spoluprácu so slovenskými. "Bolo by dobré, keby sa zobudili aj ďalší investori, potrebujeme prebrať celý priemysel, nielen automobilový," dodal generálny sekretár Zväzu priemyslu SR Štefan Lednár. Združenie automobilového priemyslu tiež vzalo vzdelávanie do svojich rúk. Na Slovensku pripravilo 13 pilotných stredísk. "Najmä lakovníkov a automechanikov v nich pripravujeme aj pre prácu v PSA," dodal Hron.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.