StoryEditor

Neodôvodnené prestupy sú škodlivé

04.12.2005, 23:00

Prečo chcete predĺžiť lehotu na prestupy medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) z 12 na 24 mesiacov?
-- Je dôležité odlíšiť prestupy, ktoré sú odôvodnené nespokojnosťou klientov so svojou DSS, od tzv. špekulatívnych. Je rozdiel, keď sa klient rozhodne zmeniť DSS, pretože je nespokojný so zhodnotením svojich úspor, servisom atď., a keď mu za prestup sprostredkovateľ niečo sľúbi. Hoci je to zakázané, takéto praktiky sa na trhu vyskytujú. Blíži sa obdobie prestupov a máme signály, že sa takéto aktivity sprostredkovateľov stupňujú. Na problém upozorňujeme niekoľko mesiacov, diskutujeme o ňom, hľadáme riešenia.
Súhlasia s touto myšlienkou všetky DSS?
-- Na trhu je aktívnych osem spoločností, ktoré sú združené v asociácii. Keďže každá DSS je v inej situácii, je prirodzené, že nemáme na všetky otázky úplne rovnaký názor. Tak to bolo aj pri diskusii o prestupoch. Výsledkom je rozhodnutie prijaté väčšinou členov, podľa ktorého urobíme všetko pre to, aby k transferovej vojne medzi DSS nedošlo. Diskutovali sme aj s ministerstvom práce. Ich stanovisko zatiaľ hovorí, že by sme tento problém mali riešiť sami, napr. dohodou jednotlivých spoločností o obmedzení provízií. Podľa nás toto nie je cesta. Okrem iného sa môžeme dostať do konfliktu s legislatívou o obmedzovaní voľnej súťaže. Išlo by o protiprávnu kartelovú dohodu. Na stole je niekoľko variantov postupu. Pre krátkosť času je však jediným schodným riešením predĺženie lehoty prestupu. V štandardných systémoch v zahraničí sú prestupy regulované predovšetkým zavedenými poplatkami za prestup. Vtedy je riziko neodôvodnených prestupov výrazne eliminované a celkový podiel prestupov sa darí udržať na prijateľnej úrovni. Na prestupoch, ktoré majú racionálny dôvod, nevidíme nič zlé -- sú výsledkom konkurenčného boja na trhu.
Čo môže motivovať klienta na prestup do inej DSS začiatkom roka 2006?
-- Najdôležitejším kritériom pri rozhodovaní v budúcnosti by mala byť dlhodobá výkonnosť fondov. Od začiatku reformy sa hovorí, že ide o dlhodobé sporenie a na hodnotenie práce investičných manažérov treba čas. Prvý polrok väčšina DSS zhromažďovala príspevky, aby ich teraz mohla efektívne investovať. Dosiahnuté výnosy by v súčasnosti nemali byť dôvodom na prestup. Je jednoducho príliš skoro. Pre efektívne investovanie treba naakumulovať určitú sumu peňazí. Samozrejme, s nízkym objemom na investovanie veľmi úzko súvisia aj poplatky, ktoré sú s obchodovaním spojené (burza, obchodník s cennými papiermi atď.), pretože pri nízkych obchodovaných objemoch sú často vyššie ako dosiahnutý výnos. Preto bolo na začiatku úplne logické, že zdroje boli alokované predovšetkým v bankových produktoch. Túto fázu máme pomaly za sebou a v súčasnosti sa investuje už aj do iných titulov -- do dlhopisov, fondov a akcií. Investovanie sa postupne dostáva na štandardnú úroveň.
Môžu neodôvodnené prestupy vyvolať aj problémy Sociálnej poisťovne pri identifikovaní (párovaní) príspevkov?
-- Príspevky na účty dôchodkových fondov meškajú, čo môže byť dôvodom nespokojnosti klientov. Pokiaľ správcovia dôchodkov nemajú príspevky na svojich účtoch, tak s tým nevedia nič urobiť. Len čo je však platba na účte DSS, tá je povinná okamžite pripísať platbu na individuálny účet sporiteľa. Tu k žiadnemu zdržaniu nedochádza. Nemôžeme vylúčiť, že niektorí sporitelia budú meškanie platieb pripisovať svojej DSS, a že aj to by ich mohlo motivovať na prestup, čo by bolo nespravodlivé.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 02:14