StoryEditor

Revitalizačné stratégie

Revitalizačné stratégie sa stávajú aktuálne, keď je potrebné obnoviť upadajúcu výnosnosť podnikového portfólia. Používajú sa na zvrátenie negatívnych trendov alebo prekonanie krízy či problémovej situácie. Sú vhodné ako krátkodobé a pohotové riešenie, keď nejestvuje žiadne lepšie východisko.

Revitalizačné stratégie sa stávajú aktuálne, keď je potrebné obnoviť upadajúcu výnosnosť podnikového portfólia. Používajú sa na zvrátenie negatívnych trendov alebo prekonanie krízy či problémovej situácie. Sú vhodné ako krátkodobé a pohotové riešenie, keď nejestvuje žiadne lepšie východisko. Príčinou úpadku podniku môže byť nekompetentné vedenie, nadmerná expanzia, zanedbaná finančná kontrola, vysoké náklady, príchod novej konkurencie, nepredvídané zmeny dopytu a podobne.

1. Podniková stratégia zvratu (turnaround) je zameraná na obnovu stratových podnikaní a ich navrátenie do ziskovej pozície. Sústreďuje sa na tie podnikateľské jednotky, ktoré sú najviac zodpovedné za pokles výkonov. V prvom rade sa znižujú výrobné náklady, zmenšuje sa rozsah výroby a zvyšuje sa efektívnosť. Vysoko platení pracovníci sú nahradzovaní nízko platenými, namiesto kúpy výrobného zariadenia sa volí jeho lízing a pod. Tento druh stratégie je vhodný a účinný, keď príčiny neefektívnosti sú krátkodobé, nachádzajú sa prevažne vnútri podniku, postihnuté podnikanie je umiestnené v atraktívnom odvetví a jeho deinvestícia nemá dlhodobý strategický význam.

2. Podniková stratégia redukcie (retrenchment)
sa zameriava na zúženie vejára diverzifikácie. Dôvodov na redukciu jestvuje niekoľko. Vedenie podniku nedokáže účinne riadiť príliš rozsiahle portfólio podnikaní alebo niektoré podnikania sú už dlhší čas nevýnosné a spotrebúvajú zdroje potrebné na iné podnikania v portfóliu. Redukcia sa uskutočňuje deinvestovaním podnikaní, ktoré sú príliš malé, aby zohrávali dôležitú úlohu v portfóliu, alebo nie sú v súlade s kmeňovými podnikaniami. Podnik sa koncentruje na podnikania, ktoré sú výnosné a ktorým odborne rozumie, aby zvýšil zisky, alebo, aby jednoducho prežil.

3. Stratégia reštrukturalizácie portfólia
je radikálny zásah do skladby a podielov jednotlivých druhov podnikaní v portfóliu.
Nastáva za týchto okolností:
-- portfólio obsahuje príliš mnoho pomaly rastúcich, klesajúcich alebo konkurenčne zraniteľných podnikaní,
-- jedno alebo viac kmeňových podnikaní sa dostáva do nepriaznivej pozície,
-- zmena predstáv vedenia podniku o cieľoch a stratégiách,
-- vznik nového atraktívneho odvetvia,
-- výnimočne výhodná akvizícia, kvôli ktorej je nevyhnutné predať niekoľko existujúcich podnikaní, aby sa získali finančné zdroje na jej realizáciu. Typická reštrukturalizácia sa uskutočňuje deinvestovaním a novými akvizíciami.
Ďalšie informácie o strategickom riadení akciovej spoločnosti získate v odbornej publikácii Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie (Právo a manažment, číslo: 20/2004).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
11. august 2022 20:54