StoryEditor

Návrh na zmenu v druhom pilieri

12.10.2005, 00:00
Časté prestupy sporiteľov môžu ohroziť finančnú stabilitu dôchodkových správcovských spoločností.

Predsedníctvo Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) sa šiestimi z ôsmich hlasov zhodlo na potrebe legislatívnej zmeny zákona 43/2004 vo veci úpravy prestupov sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). Zámerom asociácie je eliminácia špekulatívnych a neodôvodnených prestupov sporiteľov medzi fondmi, ako aj vyššia ochrana sporiteľov po skúsenostiach s prípadmi podvodných zmlúv pri vstupe občanov do druhého piliera.
Podľa platnej legislatívy môže sporiteľ požiadať o prestup do inej DSS najskôr 12 mesiacov po podpise zmluvy. Ako informoval Peter Socha, podpredseda ADSS, správcovia dôchodkových fondov v poslednom období zaregistrovali indície, podľa ktorých by od nového roka mohlo dôjsť hromadeniu tzv. neodôvodnených prestupov. Teda takých, pri ktorých by sporiteľ nežiadal o prestup do inej DSS na základe vlastného presvedčenia o nedodržaní zmluvných podmienok, alebo na základe nespokojnosti s výnosnosťou fondu, do ktorého investoval. K prestupu by ho motivoval sprostredkovateľ, ktorý by za to od konkurenčnej DSS získaval províziu. Pridruženým rizikom sú ťažko dokázateľné podvody, tzv. tipérstvo (tip - všimné, trinkgeld), pri ktorých sa sprostredkovateľ rozdelí o províziu s klientom. "Je to riziko budúceho roka, ktoré by malo negatívny dosah na DSS, sporiteľov a dôchodkový systém ako taký," uviedol Socha. Preto návrh na zmenu legislatívy, ktorý komplikuje výmena na poste ministra práce, a ktorý by mal predĺžiť moratórium na prestup z 12 na 18 mesiacov, skúsia presadiť cez poslanecký návrh. Ďalšou navrhovanou zmenou v zákone je, že všetky prestupy sporiteľov, a s tým súvisiace prevody nasporených súm z ich osobných dôchodkových účtov, budú musieť byť realizované priamo sporiteľom v pobočke Sociálnej poisťovne. Zástupcovia ADSS si uvedomujú, že to môže znamenať zvýšené administratívne nároky na Sociálnu poisťovňu. Zároveň sú však presvedčení, že ak k prestupom nebudú občanov motivovať samotní sprostredkovatelia s vidinou provízie, počet žiadostí bude naopak nižší, než v prípade zachovania platnej legislatívnej úpravy. V tomto smere by preto po prijatí novely DSS aj Sociálna poisťovňa mali menej neočakávaných nákladov a "papierovania". Rozhodujúca úloha sprostredkovateľov na trhu DSS by sa mala skončiť ku koncu júna 2006. V prípade prijatia navrhovanej novely by ich totiž druhý pilier s odhadovaným ročným prírastkom 60-tisíc sporiteľov neuživil.
Rozdiely vo výnosoch fondov budú na začiatku budúceho roka minimálne, ako dôvod na prestup dokonca bezpredmetné. Do úvahy totiž treba brať fakt, že charakteristika investície do fondov starobného dôchodkového sporenia počíta s priemernou dĺžkou sporenia klientov DSS v časovom horizonte asi 25 rokov. Zákonom striktne definované pravidlá, týkajúce sa typu (konzervatívny, vyvážený, rastový) fondov a nadväzného typového i objemového zastúpenia jednotlivých cenných papierov, zároveň podporujú predpoklad o príbuznosti investičnej stratégie jednotlivých DSS.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
13. august 2022 07:38