StoryEditor

Ceny Slovenskej akadémie vied 2006

29.06.2006, 00:00

Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získali:
-- kolektív pracovníkov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV:
za súbor prác: Vývoj a výskum penového hliníka. Výsledky dosiahnuté v oblasti penového hliníka zaradili Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV medzi uznávané európske vedecké inštitúcie zaoberajúce sa vývojom progresívnych kovových materiálov;
-- Peter Pristaš a Peter Javorský z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV za prácu: Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov. Práca súvisí s rizikami spojenými so zavádzaním geneticky modifikovaných organizmov do poľnohospodárskej a potravinárskej praxe;
-- Marcela Mikulová z Ústavu slovenskej literatúry SAV za prácu: Tajovského obrodenecká moderna. Ide o prvý titul z odborného radu vydavateľského projektu -- Knižnica slovenskej literatúry. M. Mikulová v ňom ponúka úplne nový objavný pohľad na autora, ktorý bol v minulosti pre svoje sociálne cítenie často ideologicky zneužívaný. Dokazuje, že je to autor, po ktorom sa oplatí siahnuť aj v súčasnosti.

Cenu za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci získali:
-- Oto Strauch z Matematického ústavu SAV a Štefan Porubský z Ústavu informatiky AV ČR
za prácu: Distribution of Sequences: A Sampler. Kniha vyšla vo Frankfurte nad Mohanom, v roku 2005. Patrí do teórie čísiel. Kniha poskytuje prehľad o teoretickom rozvinutí matematickej myšlienky ako vytvárať takmer náhodné číselné postupnosti, ktorá bola po prvý raz použitá pri vývoji atómovej bomby v Los Alamos.

Cenu za výsledky v spolupráci s vysokými školami získali:
-- kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Oddelenia toxických organochlórovaných polutantov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Internej kliniky FN LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach za prácu: Objavy účinku polychlórovaných bifenylov a pesticídov na zdravie človeka. Objavili niektoré nové účinky uvedených látok.

Cenu pre mladého vedeckého pracovníka získala:
-- Markéta Derdáková z Parazitologického ústavu SAV za prácu: Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku. M. Derdáková sa podieľala na riešení problematiky kliešťami prenášaných chorôb s dôrazom na lymskú boleriózu a anaplazmózu. Získala originálne a prioritné poznatky o výskyte, rozšírení a vnútrodruhovej rôznorodosti niektorých závažných kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku.

Cenu za vedecko-popularizačnú činnosť získali:
-- kolektív Ústavu experimentálnej fyziky SAV spolu s publicistom Borisom Mackom za popularizáciu vedy v oblasti kozmickej fyziky
-- kolektív Virologického ústavu SAV za súbor publikácií a mediálnych prezentácií Chrípka -- celosvetový problém
-- Ján Bosák z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za súbor článkov O slovenčine trochu inak v časopise Rodina a škola
-- Vojtech Gossányi, redaktor Hospodárskych novín, za súbor článkov v Hospodárskych novinách o výskume a vývoji v SAV.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. jún 2023 05:11