StoryEditor

Májové zasadnutie Regulačného výboru pre účtovníctvo

Štandardy prijaté IASB sú po ich prijatí Komisiou EÚ odovzdané na posúdenie regulačnému výboru, ktorého stanovisko je z hľadiska ich ďalšieho schvaľovania považované za kľúčové. Systém však popri svojich pozitívach však má aj svoje záporné stránky -- jeho uplatňovaním tak dochádza k časovému posunu medzi schválením štandardu na úrovni IASB a jeho prijatím na úrovni EÚ.

Nové štandardy sú vytvárané nezávislou súkromnou inštitúciou -- Radou pre medzinárodné účtovné štandardy, ktorá nemá v rámci EÚ zákonodarnú iniciatívu.

Uplatňovanie medzinárodných štandardov IFRS (zameraných na zostavenie účtovnej závierky) sa v rámci Európskej únie neuskutočňuje automaticky, ale iba na základe posúdenia odborných a politických orgánov Európskej únie. Dôvodom je fakt, že napriek tomu, že sa Európska únia sama nepriamo podieľa na procese tvorby štandardov (v podobe pripomienok), sú štandardy vytvárané nezávislou a súkromnou inštitúciou (Radou pre medzinárodné účtovné štandardy), ktorá nemá v rámci EÚ zákonodarnú iniciatívu.
Štandardy prijaté IASB sú po ich prijatí Komisiou EÚ odovzdané na posúdenie regulačnému výboru, ktorého stanovisko je z hľadiska ich ďalšieho schvaľovania považované za kľúčové. Uvedený systém však popri svojich pozitívach však má aj svoje záporné stránky -- jeho uplatňovaním tak dochádza k časovému posunu medzi schválením štandardu na úrovni IASB a jeho prijatím na úrovni Európskej únie.

V súčasnosti tak dosiaľ nebol schválený:
-- nový štandard IFRS 6, novelizácie štandardov IAS 19, IAS 32, IAS 39
-- interpretácie SIC 12 (novelizácia) a IFRIC 2, 3, 4 a 5.

Práve schválenie uvedených štandardov a interpretácií (s výnimkou IFRIC 2 a 3) by malo byť obsahom májového, 15. zasadnutia Regulačného výboru pre účtovníctvo. Obsahom zasadnutia by však malo byť aj prijatie stanovísk týkajúcich sa reformy štatútu Nadácie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (International Standards Accounting Committee Foundation -- IASCF).
Pretože IASCF je organizáciu zastrešujúcou tak činnosť IASB (ktorá vydáva medzinárodné štandardy), ako aj IFRIC (ktorý vydáva medzinárodné interpretácie), určuje štatút IASCF aj činnosť a zloženie oboch uvedených inštitúcií.

K predbežným návrhom, podaným Komisiou Európskej únie (presnejšie, jej Generálneho sekretariátu pre vnútorný trh), patrí:
1.
zvýšenie transparentnosti pri výbere a vymenúvaní členov správnej rady nadácie (podľa súčasných pravidiel je tento proces v kompetencii existujúcich členov nadácie; to znamená, že súčasní členovia vymenúvajú budúcich členov);
2. zvýšenie významu tých krajín, ktoré už prijali (alebo prijmú) medzinárodné štandardy do svojej legislatívy v orgánoch a inštitúciách IASCF -- v správnej rade, Rade pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a Výborom pre interpretácie (IFRIC);
3. zvýšenie úlohy členov správnej rady pri usmerňovaní činnosti Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (z hľadiska zabezpečenia verejného záujmu);
4. zmena spôsobu financovania (v súčasnosti je IASCF financovaná z dobrovoľných sponzorských príspevkov, čo môže viesť k ohrozeniu princípu nezávislosti a nestrannosti);
5. zvýšenie kvóra potrebného na odsúhlasenie návrhov rady z 8 na 10, čím by sa zabezpečila širšia akceptovateľnosť štandardov globálnom prostredí (Medzinárodné účtovné štandardy, vydanie: 5/2005).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 20:53