StoryEditor

Prvá stavebná si v Košiciach udržiava pozície

14.06.2002, 00:00

Pracovníci odbytovej siete krajskej pobočky Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), a. s., v Košiciach uzatvorili za prvé štyri mesiace tohto roka takmer 7 700 zmlúv o stavebnom sporení s celkovým objemom cieľových súm vyše 1,4 mld. Sk. Priemerná cieľová suma dosiahla 190 tis. Sk. Informovala o tom Gabriela Šestáková, riaditeľka krajskej pobočky PSS v Košiciach. Za rovnaké obdobie poskytla PSS klientom v Košickom kraji 1 518 stavebných úverov a medziúverov v celkovom objeme takmer 338 mil. Sk. Najviac, až 83 %, úverových prostriedkov využili klienti na modernizáciu a kúpu bytu alebo domu (35 % modernizácia, 25 % kúpa bytu a 23 % kúpa domu).
Vedenie PSS, a. s., informovalo, že od januára do apríla 2002 poskytla PSS v rámci celého územia Slovenska na bytové účely vyše 4,5 mld. Sk a kumulatívne od roku 1993 až 70,5 mld. Sk. Tohtoročný plán predpokladá poskytnúť na stavebné úvery a medziúvery viac než 12,3 mld. Sk, čím by celkový objem vzrástol na 78,5 mld. Sk. Od začiatku roka poskytla PSS spolu 13,9 tis. stavebných úverov a medziúverov v objeme 3,133 mld. Sk. Od roku 1994 to bolo 177,8 tis. úverov a medziúverov vo výške 44,6 mld. Sk. Podľa informácií vedenia stavebnej sporiteľne má PSS na objeme cieľových súm zmlúv o stavebnom sporení spravovaných k 30. aprílu na trhu podiel 75,2 %. Nasledujú VÚB Wüstenrot s 16,7 % a ČSOB stavebná sporiteľňa s 8,2 %. Na objeme cieľových súm zmlúv uzatvorených v roku 2002 má PSS 70,9 %, VÚB Wüstenrot 18,9 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 10,2 %.
PSS, a. s., vznikla v novembri 1992 ako špecializovaná banka na podporu výstavby a bývania. Bola prvou finančnou inštitúciou tohto charakteru v krajinách strednej a východnej Európy. Je zakladateľmi boli Slovenská sporiteľňa, a. s. (35 % kapitálový podiel), rakúska Reiffeisen Bausparkassen GmbH Wien (32,5 %) a nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (32,5 %). Predsedom Predstavenstva PSS, a. s., je Ján Burger. Košická pobočka sporiteľne začala svoju činnosť v polovici decembra 1993 ako jedno z najstarších mimobratislavských pracovísk PSS, a. s.

22. máj 2022 13:42