StoryEditor

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

V praxi sa veľmi často možno stretnúť s názorom, že zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia rieši práve ten problém, že ak bol príjem zdanený v jednom štáte, nepodlieha už zdaneniu v druhom štáte.

V praxi sa veľmi často možno stretnúť s názorom, že zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia rieši práve ten problém, že ak bol príjem zdanený v jednom štáte, nepodlieha už zdaneniu v druhom štáte.

Aplikácia medzinárodnej daňovej zmluvy.
V praxi sa veľmi často možno stretnúť s názorom, že zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia rieši práve ten problém, že ak bol príjem zdanený v jednom štáte, nepodlieha už zdaneniu v druhom štáte. Tento názor je nesprávny, pretože nemôže byť jedno, do ktorého štátneho rozpočtu sa príjem dostáva.

Príklad -- prijaté dividendy

Slovenskí rezidenti dostanú príjmy zo zahraničia. Predpokladajme, že spoločnosť ALFA má sídlo v zahraničí, napr. v Českej republike. Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení 10 mil. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15. februára 2004 budú vyplatené dividendy vo výške 24 mil. Slovenskí spoločníci, ktorí investovali do českej firmy ALFA, s. r. o., t. j. spoločnosť TPO, ktorá má v SR neobmedzenú daňovú povinnosť -- sídlo v SR, a tiež fyzická osoba TFO s bydliskom v SR, ktoré dostanú dividendy, budú zdanené takto:
-- Spoločnosť ALFA, s. r. o., Praha zdaní zisk sadzbou dane 28 percenta (ktorá sa bude postupne znižovať na 26 percent v roku 2005 a 24 percenta v roku 2006). Zisk po zdanení a doplnení do povinných fondov je 10 mil. Tento zisk a zisky minulých období rozdelí česká spoločnosť ako dividendy vo výške 24 mil. Slovenská spoločnosť podľa majetkového vkladu do základného imania a spoločenskej zmluvy má nárok na dividendu vo výške 20 percent, t. j. 4,8 mil.
Táto dividenda vyplácaná slovenskej právnickej osobe TPO bude zdanená v ČR podľa vnútroštátneho zákona sadzbou dane 15 percent, t. j. daň predstavuje 720 000 (pre zjednodušenie neberieme do úvahy kurzové rozdiely a ostatné súvislostí). Keďže spoločnosť TPO má majetkový podiel na základnom imaní 20 percent, zníži sa sadzba dane pre zdanenie dividendy v ČR podľa čl. 10 medzinárodnej zmluvy medzi SR a ČR publikovanej pod číslom 238/2003 Z. z. na 5 percent. Slovenská spoločnosť odvedie do štátneho rozpočtu ČR 240 000 jednotiek dane. Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný právnickou osobou v zahraničí. Uvedené však platí až od roku 2004, preto dividenda, ktorú spoločnosť TPO dostane v roku 2004 od českej spoločnosti, zahrnie do základu dane a následne zdaní sadzbou 19 percent bez ohľadu na skutočnosť, že v ČR táto dividenda už bola zdanená. Daň zaplatenú v ČR si uplatní ako odpočet od daňovej povinnosti v SR (Účtovníctvo a dane, číslo: 20/2004).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. august 2022 21:21