StoryEditor

Prehľad transformácie IFRS

Európska komisia zverejnila informačný materiál, ktorý poskytuje prehľad o miere, v akej členské štáty využívali fakultatívne ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady pri implementácii do svojej národnej legislatívy.

Európska komisia zverejnila informačný materiál, ktorý poskytuje prehľad o miere, v akej členské štáty využívali fakultatívne ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady pri implementácii do svojej národnej legislatívy.

V súvislosti so schvaľovacím procesom, ktorým sa štandardy (a interpretácie) IFRS pretransformovali do legislatívy Európskej únie a jej členských štátov, zverejnila Európska komisia informačný materiál, ktorý poskytuje prehľad o miere, v akej členské štáty vo svojej národnej legislatíve využívali fakultatívne ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1606/2002, a ktoré sa týkajú využitia IFRS pri zostavení:
-- individuálnej účtovnej závierky spoločností ktoré sú kótované na burze;
-- konsolidovanej účtovnej závierky spoločností ktoré nie sú kótované na burze;
-- individuálnej účtovnej závierky iných spoločností; ako aj možnosti zavedenia odkladu pri zavedení IFRS do r. 2007 v prípade tých spoločností, ktoré sú kótované mimo členských štátov Európskej únie a pri zostavení účtovnej závierky používajú iné, všeobecne uznávané účtovné postupy (napr. americké účtovné predpisy U.S. GAAP):

Tabuľka:
Použitie IFRS
možnosť alebo povinnosť v prípade:
individuálnych účtovných závierok spoločností kótovaných na burze konsolidovaných účtovných závierok individuálnych účtovných závierok iných spoločností Možnosť odkladu požiadaviek na zavedenie IFRS
Rakúsko
nie nie nie áno
Dánsko áno áno áno nie
Fínsko áno áno áno nie
Francúzsko nie áno áno nie
Nemecko áno áno áno áno
Grécko áno áno áno nie
Taliansko áno áno áno nie
Luxembursko áno áno áno áno
Holandsko áno áno áno nie
Portugalsko áno áno áno nie
Španielsko nie áno nie nie
Švédsko nie áno nie nie
Veľká Británia áno áno áno nie
Česká republika áno áno nie nie
Estónsko nie áno áno nie
Maďarsko nie áno nie nie
Lotyšsko nie áno áno (fin. inštitúcie) nie
Litva áno áno áno (fin. inštitúcie) --
Malta áno áno áno nie
Poľsko áno áno áno nie
Slovinsko áno áno áno nie

Spravované podľa materiálov Komisie EÚ: (htpp://http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/ias/ias-use-of-options_en.pdf)
V tejto súvislosti je vhodné uviesť aj stav implementácie jednotlivých štandardov a interpretácií z hľadiska ich schválenia orgánmi Európskej únie.

V nasledujúcej tabuľke je preto uvedený prehľad vykonávacích právnych noriem Európskej únie, ktoré sú zamerané na prevzatie štandardov IFRS:
Nariadenie komisie Dátum Implementované
Štandardy Interpretácie
211/2005 4. 2. 2005 IFRS 2 --
2238/2004 29. 12. 2004 IAS , IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 28, IAS 31, IAS 33, IAS 40 --
2237/2004 29. 12. 2004 IAS 32 IFRIC 1
2236/2004 29. 12. 2004 IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5. IAS 36, IAS 38 SIC 9, SIC 22, SIC 28, SIC 32
2086/2004 19. 11. 2004 IAS 39 --
707/2004 6. 4. 2004 IFRS 1 --
1725/2003 29. 9. 2003 IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 11, IAS 12, IAS 14, IAS 15, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, IAS 22, IAS 23, IAS 24, IAS 26, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 30, IAS 31, IAS 33, IAS 34, IAS 35, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 40, IAS 41 SIC 1, SIC 2, SIC 3, SIC 6, SIC 7, SIC 8, SIC 9, SIC 10, SIC 11, SIC 12, SIC 13, SIC 14, SIC 15, SIC 18, SIC 19, SIC 20, SIC 21, SIC 22, SIC 23, SIC 24, SIC 25, SIC 27, SIC 28, SIC 29, SIC 30, SIC 31, SIC 32, SIC 33

Ako je z tabuľky zrejmé, z hľadiska doteraz vydaných štandardov a interpretácií tak zatiaľ nebol prevzatý štandard IFRS 6 (týkajúci sa prieskumu nerastných ložísk a ich ohodnocovania).
Z hľadiska interpretácií IFRIC neboli zatiaľ v podmienkach Európskeho ekonomického priestoru (zahŕňajúceho členské štáty EU + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) schválené interpretácie IFRIC 3,4 a 5, pričom interpretácia IFRIC 2 sa nachádza v poslednej fáze implementačného procesu (Medzinárodné účtovné štandardy, vydanie: 4/2005).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
15. august 2022 06:08