27.06.2006, 00:00

Regulácia ziskovosti bánk môže priniesť len problémy

VÚB banka je s počtom klientov presahujúcim jeden milión a trhovým podielom asi 20 % druhou najväčšou bankou na Slovensku. Od roku 2001 je členom talianskej bankovej skupiny Gruppo Banca Intesa. VÚB je univerzálnou bankou s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít. Prostredníctvom dcérskych spoločností ponúka VÚB i služby podielových fondov, dôchodkového sporenia, spotrebiteľského financovania, lízingu či faktoringu. VÚB si od roku 2003 udržuje prvenstvo najziskovejšej banky na slovenskom trhu v absolútnom vyjadrení. Celkové aktíva pod správou skupiny VÚB presahujú 220 miliárd Sk. Od finančného časopisu Global Finance dostala v marci tohto roku ocenenie Best emerging market bank.
Tomas Spurny, MBA (41), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, emigroval po maturite do USA a študoval na univerzitách v New Yorku. Od roku 1994 pracoval päť rokov na rôznych pozíciách v poradenskej firme McKinsey & Company najmä v oblasti riadenia rizík a znižovania prevádzkových nákladov. Neskôr bol generálnym riaditeľom nebankového vydavateľa platobných kariet CCS Česká spoločnosť pre platobní karty. Od mája 2000 pôsobil ako člen Predstavenstva Komerční banky v Prahe zodpovedný za oblasť riadenia financií a rizík. Po dvoch rokoch sa stal generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva VÚB banky na Slovensku.
Spojením Unibanky a HVB vznikne na Slovensku banka, ktorá sa svojou veľkosťou zaradí hneď za silnú trojku. Nebojíte sa nového silného konkurenta na bankovom trhu?
-- Konkurencie sa nebojím. Pre nás ako inštitúciu je každá konkurencia dobrá, pretože nás núti ku zmenám a k vývoju. Fakt, že vzniká ďalší relatívne silný subjekt na bankovom trhu, urobí tento trh ešte zaujímavejším a nám to pomôže. Jedna väčšia banka je lepšia ako dve malé. Pre bankový sektor aj pre klientov.
Sociálna poisťovňa by mala začať bankám poskytovať údaje o klientoch, ktorí žiadajú o úver. Ako táto služba pomôže bankám a ako klientom pri získavaní úverov?
-- Banky majú ťažkú pozíciu pri overovaní údajov, ktoré dostávajú od klientov. Spolupráca so Sociálnou poisťovňou nahradí banke nákladnú záležitosť v súvislosti s overovaním údajov, ktoré dostávajú od klientov. Tieto sú pre banku dôležité, aby mohla klienta hodnotiť z pohľadu bonity a ochoty splácať pôžičku. Pokiaľ sa táto spolupráca rozbehne a ja verím, že sa rozbehne čo najskôr, tak klient dá len súhlas k tomu, že jeho údaje môžu byť overené a banka sa prostredníctvom elektronického dopytu spýta poisťovne niekoľko štandardizovaných otázok, ktoré budú pre celý bankový sektor rovnaké a získa na ne odpoveď typu -- áno, nie.
Ako táto spolupráca pomôže klientom bánk, nedotkne sa to ich osobných údajov?
-- Sociálna poisťovňa nedá banke nijaké údaje o klientovi, dá jej len odpoveď typu áno -- nie. Týmto spôsobom sa vyriešia dve veci. Po prvé, banky budú mať jasnú a zreteľnú odpoveď, či ich klient je zamestnaný tam, kde to uviedol banke a či jeho príjem sa nachádza v určitom intervale. Takýmto spôsobom sa významne zníži možnosť páchať podvody v banke z dôvodu falšovaných, alebo inak vyrobených údajov. Významne by sa mala obmedziť miera výskytu istého druhu podvodov v bankách. To, samozrejme, aj znamená, že sa v budúcnosti znížia úrokové miery, ktoré banky žiadajú pri úveroch, lebo takýmto spôsobom sa zníži riziková úroková prirážka, ktorú každý občan platí dnes pri vybavovaní úveru a dôjde aj k zníženiu cien produktov.
V minulosti ste uviedli, že medzi priority banky patrí aj orientácia na retail a na malých a stredných podnikateľov. Ako ste spokojní s výsledkami banky v tejto oblasti?
-- S touto oblasťou nášho podnikania sme veľmi spokojní, pretože u živnostníkov má naša banka asi 25-percentný podiel na trhu a, samozrejme, veľmi sa snažíme tento rast ďalej akcelerovať. Čo sa týka retailového bankovníctva, aj tam sme v popredí trhu. Keď sa pozrieme trebárs na hypotekárne financovanie alebo na spotrebné úvery domácností na trhu, tie rasty za rok 2005 sú veľmi významné -- na úrovni 70 a viac percent. Od roku 2004, keď sme uviedli na trh flexipôžičku, sme urobili ohromný pokrok dopredu. Samozrejme, v týchto aktivitách budeme naďalej pokračovať, ale v tejto oblasti sa všetko bude odvíjať od toho, aká stabilná bude makroekonomická situácia a ako sa bude vyvíjať situácia v zadlžovaní sa slovenských domácností. S našou stratégiou v tomto smere sme spokojní a odráža sa aj v dobrých ekonomických výsledkoch. Retail sa v našej štvorročnej postprivatizačnej ére stal významným zdrojom našich ziskov a teší ma, že sa nám v tejto oblasti darí.
Na Slovensku sa ako jediná banka podieľate cez vašu dcérsku spoločnosť VÚB Generali aj na ponuke služieb v sporení na dôchodok v druhom pilieri...
-- V tomto smere sme dokázali takmer nemožné. Pokiaľ viem, sme jediná banka v strednej Európe v krajinách, kde podobné reformy prebehli, ktorá sa dostala do prvej trojky poskytovateľov produktov penzijného poistenia. Súčasná realita zodpovedá cieľom, ktoré sme si stanovili keď sme spoločnosť zakladali. Teraz pracujeme na zlepšení našej pobočkovej siete, aby klient, ktorý má dôchodkové poistenie od VÚB Generali mohol prísť na našu pobočku a zmeniť niektoré atribúty produktu bez toho, aby si musel nejako zložito dopisovať s matkou VÚB Generali. Inými slovami, budeme elektronicky prepojení s dcérou a poskytneme najlepšie služby na trhu. Predpokladáme, že sa nám toto podarí dosiahnuť už začiatkom septembra 2006 a naša stratégia je konkurovať v tejto oblasti ostatným spoločnostiam nie tým, koľko zaplatíme na províziách sprostredkovateľom, ale kvalitou, ktorú sme schopní poskytnúť pri obsluhe klienta (blízkosť kontaktných servisných miest, dostupnosť poradenstva a pod.). Samozrejme, to závisí aj na tom, akú dlhodobú výnosnosť naše fondy budú mať. Peniaze klientov sa snažíme investovať tak, aby sme dosahovali dlhodobo stabilné výnosy pre klientov. A neinvestovať krátkodobo tak, ako sa o to snažia niektorí z našich konkurentov v tejto oblasti.
Cez dcérsku spoločnosť VUBAM, ste prítomní aj na trhu podielových fondov. Tam je však teraz veľký odlev klientov, ktorý zrejme cítite aj vy...
-- Máte pravdu, ľudia odchádzajú z fondov, ale nemám pocit, že strácame. Máme stále veľký nárast depozít. V kolektívnom investovaní došlo k tomu, k čomu dôjsť malo a síce, že časy keď boli po dlhú dobu relatívne vysoké výnosy -- napríklad u peňažných a dlhopisových fondov, ale aj u akciových fondov, sa skončili. Myslím si však, že aj v tomto biznise máme výhodu oproti našej konkurencii. Keď sa pozriete na našu internetovú stránku, môžete vidieť výkonnosť našich fondov na dennej, týždennej alebo mesačnej báze. Toto je transparentná komunikácia s klientom a nie všetky banky, ktoré sú aj v segmente podielových fondov tento atribút transparentnej komunikácie s klientom majú.
Druhou našou výhodou je, že posielame výpisy našim klientom štvrťročne, a tak sa klient môže rozhodovať veľmi operatívne o tom, či vo fonde ostať alebo nie. Dovolím si tvrdiť, že väčšina našich konkurentov takéto služby neposkytuje.
Treťou výhodu je cena, naše vstupné či správne poplatky sú o 60-70 % nižšie než u konkurencie od 1.7.2006.
Čísla o spätných odkupoch fondov v tomto období napriek tomu nie sú malé...
-- Aj keď teraz máme vysoké spätné odkupy, myslím, že klienti tak robia na základe aktuálnych podkladov, ktoré majú k dispozícii od nás a sú schopní operatívne riadiť svoje investície a ja dovolím si povedať, že je to pre banku a pre celú skupinu veľmi dobré. My predávame transparentnosť a dôveru, zatiaľ čo niektorí konkurenti zatajujú svoje výsledky vo fondoch, a tým nevytvárajú hodnotu pre klientov. Zároveň otvorene doporučujeme klientom presunúť zdroje z konvergentného dlhopisového fondu do peňažného, lebo tu dosiahnu lepší krátkodobý výnos. Za zmeny vo fondoch neúčtujeme poplatky.
Nedávno zvýšila Národná banka Slovenska relatívne prekvapujúco úroky o pol percenta, aká bude vaša reakcia?
-- My sme na tento krok už reagovali. Od 19. Júna ponúkame termínované vklady, ktoré majú výnos až tri percentá. Keď sme debatovali o tom, ako upravíme úrokovú mieru na našich depozitných produktoch, prijali sme agresívnu stratégiu, ktorá zaujme našich klientov, aby aj oni pocítili posun v úrokových sadzbách. V niektorých prípadoch sme sadzby zvýšili o 70 bodov, čo je o 20 bodov viac ako rozhodla NBS. Ja verím, že naša dlhodobá stratégia prinesie ovocie a že sa to odrazí aj na výsledkoch, tak ako sme to videli v prvých mesiacoch tohto roka.
Nie tak dávno ste tiež prišli s ponukou kreditných kariet od firmy American Express. Čo si od tejto spolupráce sľubujete?
-- Spolupráca s touto spoločnosťou pre VÚB znamená strategické partnerstvo. Prinášame na trh produkt, ktorý je veľmi inovatívny a to najmä v hodnote, ktorú predstavuje pre klienta. Karty sú jednoducho koncipované ako karty kreditné, ktoré majú funkciu cashbacku (za každý nákup na kartu vraciame 0,5 % z čiastky späť klientovi), čo pre klienta znamená, že neplatí žiadne poplatky a pokiaľ túto kartu používa skutočne často, tak sa relatívne ľahko môže dostať do stavu keď je v poplatkoch na nule. Pri kartách American Express dostáva náš klient peniaze na 50 dní zdarma. Ja si myslím, že toto je niečo nevídané, aby banka dala niekomu peniaze zdarma na 50 dní a ešte mu vrátila časť z toho, čo na karte utratí. Tento produkt bol globálne otestovaný v susednom Maďarsku, kde American Express distribuovala cez partnerskú banku 100 000 kariet a ja verím, že my budeme mať s ním v strednodobom horizonte tiež podobný úspech.
Ziskovosť bánk na Slovensku je v posledných rokoch podľa niektorých politikov privysoká, aký je váš názor na ziskovosť bankového sektora na Slovensku?
-- Ja neviem, čo je vysoká a čo je nízka ziskovosť bánk. Nedívam sa na tento problém perspektívou niektorých politikov. Ja sa na túto otázku pozerám inak. Je treba povedať, že banky mali v Európe v roku 2005 dobrý rok. Finančné služby sú priemyslom, ktorý funguje cyklicky. Teraz sa nachádzame v relatívne dobrých rokoch, pokiaľ sa na to dívame z celoeurópskej perspektívy. Pokiaľ sa na problém dívame z perspektívy Slovenska ten cyklus je ešte zreteľnejší keď sa pozrieme na situáciu bánk pred niekoľkými rokmi -- na konci deväťdesiatych rokov a porovnáte ju so situáciou dnes tak je tu takmer neuveriteľný rozdiel v tom aké sú banky stabilné a aké služby dnes ponúkajú. Stabilné a ziskové banky podporujú ekonomický rast a tým tvorbu prosperity. S opakom máme v tejto krajine bohaté skúsenosti, bola by škoda vytvárať experimenty, ktoré nás vracajú späť.
Rozdiely aj pre klientov?
-- Samozrejme, veď sa pozrite aké je dnes ľahko prístupné financovanie pre občanov ale aj pre živnostníkov a pre malých a stredných podnikateľov a už vôbec sa nemusíme dívať na veľké spoločnosti o ktoré banky zvádzajú neúprosný boj. Toto všetko je výsledkom toho, že poskytovanie bankových finančných služieb je poskytovanie normálneho ekonomického výnosu kapitálu, ktorý bol do týchto bánk vložený.
Nepochybne máme pred sebou aj roky keď ziskovosť bánk bude nižšia, ale to je len otázka ekonomického cyklu. Keď zavedieme reguláciu ziskovosti bánk, či už prostredníctvom nejakého nadstavbového daňového systému, alebo akúkoľvek inú reguláciu, ktorá bankám diktuje ceny, automaticky to znamená vytváranie potenciálnych problémov v bankovom sektore, ktoré sa okamžite premietnu do ekonomickej situácie krajiny.
Od júla sa začnú zverejňovať poplatky bánk aj na stránke Národnej banky Slovenska...
-- Toto samozrejme nechápem ako reguláciu, ale ako snahu o transparentnosť - o zverejňovanie údajov na jednom mieste, odkiaľ by sa klient dostával aj na jednotlivé stránky bánk. Je to snaha ukázať situáciu bankového saktora globálne. Samozrejme závisí mnoho aj od toho akým spôsobom sa zverejňovanie údajov bude realizované a aký záujem o tento druh informácií verejnosť bude mať. Osobne si myslím, že je to dobrá vec ale neberie to zodpovednosť jednotlivým bankovým subjektom, aby sa snažili transparentne a jasne vysvetliť klientovi cenu bankového produktu. Banka, ktorá bude mať nejaké skryté poplatky, alebo ceny, ktoré nie sú transparentné -- nie je dobrá banka.
Ako je to s poplatkovou politikou vo VÚB?
-- Vo VÚB sa snažíme, aby sme odstránili nepopulárne poplatky. Ako prvý na trhu sme zrušili poplatok za zrušenie účtu, v blízkej budúcnosti budeme rušiť poplatok za prichádzajúcu platbu na klientov účet, pretože sa nám zdá nelogické účtovať klientovi poplatok za to, že mu na účet prídu peniaze. V tejto politike sme úplne sami, lebo naši konkurenti poplatok za zrušenie účtu nezrušili. Samozrejme niektoré iné ceny budeme musieť zvýšiť pretože aj naše náklady rastú., ale cieľavedome sa snažíme o to, aby sme niektoré nelogické poplatky rušili a to vôbec nesúvisí s tým, či NBS bude zverejňovať poplatky alebo nie, ale s tým, že banka musí byť transparentnou a potom k nej aj klienti získajú dôveru o tom som presvedčený. Dôvera a transparentnosť je najcennejšou komoditou, ktoré predávame. Naše činy hovoria celkom jasne.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.