StoryEditor

Vychovávať aj pre potreby firiem

25.05.2006, 00:00
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla zmeniť systém svojho bakalárskeho štúdia chémie. Chce zvýšiť jeho renomé v spoločnosti i záujem o neho zo strany mladých ľudí, ako aj reagovať na súčasné trendy v Európskej únii.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla upraviť systém svojho bakalárskeho štúdia chémie. Chce zvýšiť jeho renomé v spoločnosti i záujem oň zo strany mladých ľudí, ako aj reagovať na súčasné trendy v Európskej únii.
Škola plánuje bakalárske štúdium viac prispôsobiť potrebám zamestnávateľov, a tiež zohľadniť odporúčania a štandardy programu Eurobakalár chémie.
Príprava bakalárov sa na Slovensku začala na niektorých vysokých školách už zhruba pred desiatimi rokmi. Od tohto školského roka je podľa zákona vysokoškolské štúdium povinne trojstupňové (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň).
V posledných rokoch sa na štúdium chémie na prírodovedeckej fakulte hlási asi dvesto študentov. Dnes prakticky všetci úspešní absolventi tohto stupňa pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni. Z pôvodných prvákov sa magistrami stane zhruba pätina.
Zamestnávajú sa predovšetkým vo výskumných laboratóriách rôznych ústavov, v priemysle, ako aj menších špecializovaných súkromných firmách.

Európsky projekt
Škola pripravila projekt inovácie obsahu bakalárskeho štúdia chémie. Polovicu jeho nákladov uhradí Európsky sociálny fondy, 45-percentný podiel zaplatí štát a päť percent nákladov pokryje samotná škola. Projekt sa začal vo februári tohto roku, ukončiť sa má v marci 2008.
"Vzhľadom na to, že bakalárske štúdium trvá len tri roky, je ekonomicky menej náročné ako magisterské štúdium. Môže byť zaujímavé napríklad pre menej zdatných študentov či študentov zo sociálne slabšieho prostredia. Tým sa môže zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku," uviedla pre HN manažérka projektu prof. Ľudmila Žúrková.
Návrh inovovaného študijného programu predloží po ukončení projektu škola na schválenie akreditačnej komisii. Jeho prví absolventi by mohli opustiť fakultu najskôr o päť rokov.

Dôležitý bude záujem podnikov
Riešitelia projektu sa v najbližšom čase chystajú vykonať prieskum medzi potenciálnymi zamestnávateľmi v Bratislavskom samosprávnom kraji. Chcú predovšetkým zistiť, aké sú možnosti na vytvorenie pracovných miest pre absolventov bakalárskeho štúdia, požiadavky firiem na odborné vedomosti a zručnosti takýchto absolventov. Budú tiež zisťovať, či by sa podniky chceli podieľať na výchove študentov.
Pri komunikácii s podnikmi Žúrková na začiatku neočakáva veľké nadšenie. Prečo? "Profil bakalára chémie nie je ešte dostatočne známy. Zamestnávatelia nevedia, aké vedomosti a zručnosti môžu od takého absolventa očakávať. Keď im však ponúkneme možnosť vychovávať si chemikov, čiastočne aj podľa svojich požiadaviek, veríme, že sa to zmení," hovorí.
Ako dodáva, vývoj v prírodných vedách je veľmi rýchly. Dajú sa očakávať čoraz modernejšie výrobne procesy a prístroje. Úroveň vzdelania sa vzhľadom na to bude musieť zvyšovať.
Perspektívu uplatnenia absolventov bakalárskeho štúdia Žúrková vidí v chemických laboratóriách výrobných podnikov a výskumných ústavov viacerých odvetví. Môžu sa podieľať na optimalizácii chemických výrob, vývoji liekov, obsluhovať náročnejšie prístroje, ale aj vyvíjať chemický softvér či zamestnať sa ako odborníci v centrálnych úradoch.

Štúdium aj podľa štandardov únie
Študijný program chce škola inovovať aj podľa štandardného programu Eurobakalár chémie. Ten vznikol vďaka aktivitám asociácie ECTN (Europen Chemical Thematic Network Association), ktorú zriadila Európska komisia pod programom Socrates-Erasmus v rámci reformy celého vysokoškolského štúdia únie (tzv. Bolonský proces).
Asociácia ECTN sa snaží harmonizovať jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia chémie v Európskej únii, štandardizovať jeho kvalitu a priblížiť ho potrebám priemyslu. "V Európe má chemický, farmaceutický a biotechnologický priemysel asi 25-tisíc firiem a zamestnáva vyše troch miliónov ľudí. Aby sa rozvíjal úspešne, potrebuje vzdelaných odborníkov," dopĺňa Žúrková.
ECTN udeľuje akreditáciu vysokým školám pre študijné programy Eurobakalár chémie. Vlani jej akreditáciu získali dve školy vo Fínsku a i v Taliansku, tri v Írsku a v januári tohto roku aj Chemickotechnologická univerzita v Prahe.
A čo by sa malo po ukončení projektu v bakalárskom štúdiu na bratislavskej fakulte zmeniť? Jeho jadro, čiže povinné predmety, sú podľa Žúrkovej už viac-menej zhodné s obsahom Eurobakalára chémie. "Zmeny, ktoré vyplynú aj z pripomienok firiem, by sa mali dotknúť povinne voliteľných a voliteľných predmetov a prideľovania kreditov jednotlivým predmetom," vysvetlila Žúrková.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
23. september 2023 04:02