StoryEditor

Otázky a odpovede

27.04.2006, 00:00

Preplatenie dopravy na služobnú cestu
Zamestnávateľ ma vyslal na pracovnú cestu vo vzdialenosti 500 km od bydliska. Program pracovnej cesty bol vo štvrtok a piatok od 8. do 16. hodiny. Cez víkend som zostala na vlastné náklady v mieste uskutočnenej pracovnej cesty a vrátila som sa až v nedeľu dohodnutým cestovným prostriedkom. Predložila som potrebné cestovné doklady a zamestnávateľ mi odmietol preplatiť cestu naspäť, pretože som odchádzala o 2 dni neskôr. Ako mám postupovať? O aké predpisy sa zamestnávateľ opiera? Ide mi len o
preplatenie cestovných nákladov -- nenárokujem si stravné počas soboty a nedele.
-- Podľa § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách patrí zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu, ak pracovná cesta trvá viac ako sedem za sebou nasledujúcich kalendárnych dní. Za cestovné výdavky sa považujú náklady na cestu do určeného miesta a cestu späť. Je len logické, že zamestnanec, ktorý sa určitým spôsobom dostal do miesta, kde sa vykonala pracovná cesta, sa musel dostať aj späť do východiskového miesta, ktorým je pracovisko alebo bydlisko, prípadne iné určené miesto. Nie je možné pri tom argumentovať, že zamestnanec nemá nárok na úhradu cestovných nákladov preto, lebo cestu späť vykonal neskôr ako skončil úlohy, ktoré vykonával v cieľovom mieste pracovnej cesty.
Zákon o cestovných náhradách obsahuje ustanovenie o tom, že zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Skutočnosť, že zamestnanec sa po tom, ako vykonal úlohy pracovnej cesty, zdržal z osobných dôvodov a na vlastné náklady na tomto mieste a späť sa vrátil neskôr, možno považovať práve za jeho oprávnený záujem.
Odporúčame vám písomne vyzvať zamestnávateľa na uhradenie preukázateľného cestovného výdavku. Ak neuspejete, ostáva vám možnosť vymáhať nárok súdnou cestou.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
10. august 2022 20:12