Pôda, pozemokDreamstime
StoryEditor

Chcete dotácie na pôdu? Tu sú platby, ktoré sa vyplácajú poľnohospodárom

28.02.2018, 15:38
Autor:
kokkok
Každoročne môžu poľnohospodári na Slovensku žiadať o priame platby a vybrané opatrenia z programu rozvoja vidieka. Vyplácajú sa zo štátneho rozpočtu a refundujú z rozpočtu Európskej únie.

Prechodné vnútroštátne platby sa vyplácajú z nášho štátneho rozpočtu. Na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry nájdete zoznam aktuálnych priamych podpôr. Tu sú:

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).

- Jednotná platba na plochu (SAPS) – určená je na poľnohospodársku plochu využívanú jedným žiadateľom a vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha.

- Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu, ktorú využíva jeden žiadateľ a je v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha, pričom žiadateľ je povinný dodržiavať postupy, ktoré prispievajú k zlepšeniu klimatických podmienok a sú prospešné pre životné prostredie. Je povinnou zložkou k platbe SAPS.

- Platba pre mladých poľnohospodárov -  maximálne na 28 ha poľnohospodárskej plochy, ktorý využíva jeden žiadateľ a je v evidencii dielov pôdnych blokov, pričom sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik a ktorí v roku podania žiadosti nemajú viac ako 40 rokov

- Platba na pestovanie cukrovej repy - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorej žiadateľ pestuje v príslušnom roku cukrovú repu.

- Platba na pestovanie chmeľu - poskytuje sa na plochu chmeľnice o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorej žiadateľ pestuje v príslušnom roku chmeľ.

- Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou - určená je na poľnohospodársku plochu ovocných sadov o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy ovocia (vybrané bobuľoviny a kôstkoviny).

- Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu ovocných sadov o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy ovocia (hrušky a jablká).

- Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy zeleniny (vybraná listovná a struková zelenina).

- Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy zeleniny (vybraná cibuľová, hlúbová, koreňová a plodová zelenina).

- Platba na pestovanie rajčiakov - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku rajčiaky.

- Platba na chov bahníc, jariek a kôz – poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová bahnice, jarky a kozy, pričom tieto sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat, a spĺňajú požiadavky na identifikáciu a registráciu.

- Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka - poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku vykrmuje hovädzí dobytok samčieho pohlavia, pričom tento je registrovaný v centrálnom registri hospodárskych zvierat a spĺňa požiadavky na identifikáciu a registráciu.

- Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka - poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová dojnice pre účely trhovej produkcie mlieka, pričom tieto sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a spĺňajú požiadavky na identifikáciu a registráciu.

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

- Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) - poskytne sa žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene na ploche najmenej 1ha poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami.

- Podpora na Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - poskytne sa žiadateľovi na operácie zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy, chov a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenska, integrovanú produkciu a ochranu biotopov trávnych porastov alebo vybraných zvierat.

- Ekologické poľnohospodárstvo (EP) - poskytne sa žiadateľovi, ktorý na poľnohospodárskej pôde hospodári ekologickým spôsobom.

- Platby v rámci sústavy Natura 2000 - poskytne sa žiadateľovi, ktorý hospodári na poľnohospodárskej pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni ochrany, alebo na lesných pozemkoch s 5. stupňom ochrany. Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA 2000.

- Podpora na opatrenia dobré životné podmienky zvierat - poskytne sa žiadateľovi, ktorý zavedie také chovné postupy pre podporené zvieratá, ktoré vedú k zlepšeniu životných podmienok. Do podpory sú zahrnuté dojnice, ošípané a hydina.

- Platby na Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov - sa poskytnú žiadateľovi za vykonávanie lesnícko environmentálnych a klimatických záväzkov na oprávnených plochách v územiach európskeho významu a v chránených vtáčích územiach.

3. zo štátneho rozpočtu SR - prechodné vnútroštátne platby.

- Doplnková vnútroštátna platba na plochu - v rastlinnej výrobe sa poskytuje na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár.

- Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ - v rastlinnej výrobe sa poskytuje žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii dielov pôdnych blokov k 31. 12. 2006.

- Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky (DJ) - poskytuje sa najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy, ovce a kozy alebo, ktorý choval teľatá, hovädzí dobytok, býky, voly a jalovice a takisto aj na individuálne referenčné množstvo mlieka k 31. 03. 2007.

Podrobné informácie o priamych podporách, usmernenia, výzvy a legislatívu nájdete na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/.

01 - Modified: 2022-09-28 13:30:00 - Feat.: - Title: Chcete získať vysokú dotáciu na opravu domu? Tieto pravidlá treba dodržať (+tabuľka maximálnych súm) 02 - Modified: 2022-09-18 10:42:00 - Feat.: - Title: Pre lesníctvo a poľnohospodárstvo je najviac alarmujúce zimné sucho 03 - Modified: 2022-09-15 11:36:08 - Feat.: - Title: Europoslanci vyzvali na zastavenie fondov Maďarsku, podľa nich už nie je demokraciou 04 - Modified: 2022-09-13 09:17:30 - Feat.: - Title: Za eurofondové IT projekty minulej vlády musí Slovensko zaplatiť 48 miliónov eur, tvrdí Remišová 05 - Modified: 2022-09-08 12:25:47 - Feat.: - Title: Politika štátnej pomoci v roku 2020 pomohla jednotnému trhu a počas pandémie
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. september 2022 03:57