02.05.2018, 10:20

Nájom pôdy ide už podľa nových pravidiel, má obmedziť špekulácie

Nájom pôdy ide už podľa nových pravidiel, má obmedziť špekulácie
Zdroj: Dreamstime

Malí i strední poľnohospodári a samostatne hospodáriaci roľníci sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie.

Každý jeden nájomný vzťah bude musieť byť písomne deklarovaný formou nájomnej zmluvy.  

  Poľnohospodárska pôda je základnou komoditou v agrosektore. Doteraz nastavené znenie zákona podľa Gabriely Matečnej, podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva často zneužívali špekulanti, aby získali poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely, alebo aby pýtali od poľnohospodárov premrštené sumy za nájom.

  „Témy dnešných dní sú aj dôsledkom nesprávneho nastavenia tohto zákonu v minulosti. Novelou sme vyšpecifikovali viaceré oblasti, kde sa v praxi vyskytovali komplikácie. Zlepšili sme tiež možnosti získať poľnohospodársku pôdu pre malých i stredných farmárov a samostatne hospodáriacich roľníkov,“ uviedla Matečná.

  Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov prináša tieto hlavné zmeny:

  1. Končí sa automatické predlžovanie nájomných zmlúv

  Pomôže to najmä malým a stredným poľnohospodárom i samostatne hospodáriacim roľníkom.

  Na automatické predlžovanie nájomných zmlúv sa sťažovali najmä bežní občania a menší poľnohospodári, ktorí sa kvôli nej nevedeli dostať k vlastnej pôde.

  Komplikovalo to aj poskytovanie priamych platieb, keď si nárok na podporu uplatňoval tak doterajší nájomca titulom automatickej obnovy nájomného vzťahu, ako aj subjekt, s ktorým prenajímateľ uzatvoril novú nájomnú zmluvu.

  Novela však nijako nenarúša podnikateľské prostredie, práve naopak. Pokiaľ si nájomca riadne a včas plnil svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za nájomné v obvyklej výške.

  2. Upravuje sa maximálna doba nájmu

  Doteraz v praxi zaužívaných 25 rokov sa skracuje aj vzhľadom na nové používané technológie v agrovýrobe na 15 rokov. 

  3. Upravuje sa aj dĺžka výpovednej lehoty

  Týka sa to nájmu pozemku určeného na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutý na dobu neurčitú. Novela v tomto prípade jasne stanovuje výpovednú dobu na päť rokov.

  4. Precizuje sa, čo je pozemok na poľnohospodárske účely

  .V prípade pozemku, zastavanej plochy a nádvoria zákon stanovuje minimálnu výšku nájomného. Zákon tak zabraňuje sporom, kedy vlastníci žiadali vysoké nájomné s odôvodnením, že ide o stavebné pozemky, napriek tomu, že mal byť pozemok využívaný na poľnohospodárskej účely.

  Ak nedôjde k dohode zmluvných strán, výška nájomného bude počítaná ako minimálne dvojnásobok výšky priemerného nájomného v danom katastrálnom území na ploche jeden hektára. Týka sa to pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ďalej ak ide o pozemky zastavané stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely (bývalé hospodárske dvory) alebo iné pozemky, pokiaľ sú prenechané na poľnohospodárske účely.

  5. Výrazne sa tak zjednoduší a zrýchli celý proces určovania výšky nájomného

  Doteraz sa nájomné stanovovalo podľa vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, čo znamenalo, že do celého procesu vstupovali súdy. Údaje o výške nájomného budú už zverejňovať okresné úrady za uplynulý rok vždy k 30. júnu nasledujúceho roka. Prvý údaj dostupný za rok 2018 bude dostupný v roku 2019.

   

   

  Denný prehľad správ emailom

  Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

  Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.