StoryEditor

Preddavok na zdravotné poistenie má platiť aj konateľ

Zdravotné poistenie majú platiť aj konatelia spoločností. Novela č. 718/2004 Z. z. zákona o zdravotnom poistení ich zaradila medzi samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. sa od februára 2005 začali platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Novinkou je, že zdravotné poistenie majú platiť aj konatelia spoločností. Novela č. 718/2004 Z. z. zákona o zdravotnom poistení ich zaradila medzi samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Podľa nového zákona je minimálnym vymeriavacím základom minimálna mzda, ktorá je v súčasnosti 6 500 Sk (každoročne k 1. októbru sa valorizuje) a maximálnym vymeriavacím základom je trojnásobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu 43 095 Sk (ide o sumu, ktorú vyhlasuje Štatistický úrad SR vždy k marcu bežného roka za minulý rok), táto suma je stanovená na rok 2003.
Poistné sa platí preddavkom, keďže sa konateľ považuje na účely cit. zákona za SZČO, preddavok si vypočíta a odvádza sám na účet zdravotnej poisťovne!

Aký preddavok má konateľ platiť od januára?
-- Podľa citovaného zákona je konateľ povinný preddavok na poistné platiť vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného z polovice základu dane z príjmu fyzických osôb v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúce obdobie pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna a za kalendárny rok, ktorý jeden rok predchádza rozhodujúce obdobie pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra. Laicky povedané, základ dane získame odpočítaním výdavkov od príjmov, napríklad: v roku 2003 mal základ dane 100 000 Sk, preddavok si vypočíta takto: polovica ZD 100 000/2 = 50 000; 1/12 50 000/12 = 4 167 preddavok 14 % 4 167*14 % = 583

Avšak:
-- Minimálna výška preddavku je najmenej 14 % z minimálnej mzdy (7 % pre zdravotne postihnutých), t. j. 910 Sk (455 Sk) mesačne.
-- Maximálna výška preddavku predstavuje 14% (7 % pre zdravotne postihnutých) z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, zistenej za kalendárny rok (2003), ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, t. j. za kalendárny rok 2005 je najväčší preddavok v sume 6 034 Sk (3 017 Sk) mesačne. Ďalšie aktuálne informácie určené pre konateľa s. r. o. nájdete v odbornej publikácii Minimalizácia rizík konateľa s. r. o. (Právo a manažment, číslo: 3/2005)

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. august 2022 20:39