10.06.2018, 22:05

Za vysúšaním miest je miznúca zeleň a trestuhodné odvádzanie dažďovej vody do kanálov. Aj to sa však dá zmeniť

Vyše šesť miliónov eur sa ešte môže rozdeliť medzi obce a mestá, ak si požiadajú o podporu na zlepšenie zelene či životného prostredia.

Za vysúšaním miest je miznúca zeleň a trestuhodné odvádzanie dažďovej vody do kanálov. Aj to sa však dá zmeniť

Vodozádržnými krokmi je možné prispieť k zelenším plochám miest a k uchovávaniu vody v krajine. Výzva pod garanciou ministerstva pôdohospodárstva určená na zlepšenie životného prostredia v mestách a mestských oblastiach už má za sebou tri kolá, ale pripravuje sa ďalšie. Doteraz sa v rámci nich schválilo 71 projektov za viac ako 22 miliónov eur. Mestá a obce prevažne žiadali financie na skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizáciu vnútroblokov a nové parky. Zostatok alokácie na túto výzvu do ďalšieho kola je vo výške šesť miliónov eur.

S extrémami počasia možno bojovať

Agrorezort práve v súvislosti s touto výzvou upozorňuje, že nedávne záplavy, ktoré postihli viacero slovenských miest, sú spôsobené najmä pribúdaním betónu na úkor zelene. V zastavaných územiach totiž chýba práca s dažďovou vodou. Namiesto toho, aby ostávala v území, odchádza do kanalizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva preto podáva regiónom pomocnú ruku a na zelenú infraštruktúru vyčlenilo uvedené peniaze.
„Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúčavy sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj konkrétnej ľudskej činnosti v mestách. Ak chceme mať v mestách príjemné životné prostredie, je potrebné zastaviť úbytok zelene a premyslene budovať prvky zelenej infraštruktúry. Znamená to viac trávnikov a parkov, zelených striech, fontán, jazierok, nádrží či živých plotov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Agrorezort upozorňuje, že každá nová budova, nové parkovisko alebo nová asfaltová cesta znamená zväčšovanie plochy, ktorá odvádza vodu do kanalizácie a zvyšuje tiež prehrievanie mestského prostredia, ktoré nezriedka v lete dosahuje aj 50 stupňov.

Aké kroky možno podniknúť

Agrorezort ešte v apríli minulého roka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásil výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. Vyčlenených bolo dovedna 33,3 milióna eur.
Financie sú určené na desať oblastí. Podporuje sa budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech i aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Veľký priestor sa venuje aj využitiu dažďovej vody, budovaniu dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a zavedeniu osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Týka sa to regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa.

Na čo možno žiadať financie

Na zazelenanie miest, na opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Peniaze možno žiadať aj na znižovanie hluku v mestách a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.