StoryEditor

Na aké dávky má nárok onkologický pacient

18.07.2018, 00:00
Nárok na dávky sociálneho poistenia má onkologický pacient, ktorý je povinne alebo dobrovoľne sociálne poistený a splní podmienky nároku na príslušnú dávku. Môže poberať nemocenské, dôchodkové, úrazové dávky a dávku v nezamestnanosti. Nárok posudzuje posudkový lekár i sociálny pracovník.

1. 7. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorou sa okrem iného zvýšila sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 2,78 eura na 3,82 eura. Rozšíril sa aj okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť parkovací preukaz – napríklad aj pre osoby so zníženou imunitou v dôsledku akútnej onkologickej liečby – a okruh osôb, ktorým bude možné poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Teda aj fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.

1. Druhy opakovaných peňažných príspevkov v eurách, ktorých výšky sú stanovené pevnou sumou – od 1. 7. 2018
– na osobnú asistenciu (hodinová sadzba) – 3,82

Pre osobu v produktívnom veku, ktorá opatruje:
– opatruje 1 ŤZP – 369,36
– opatruje dvoch alebo viacerých ŤZP – 492,34
– opatruje 1 ŤZP, ktorému sa poskytuje sociálna starostlivosť viac ako 20 hodín týždenne – 326,16
– opatruje dvoch a viacerých ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne – 461,81
– opatruje ŤZP, ktorému sa poskytuje sociálna starostlivosť viac ako 20 hodín...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
19. máj 2022 04:09