23.07.2018, 00:11

Preukaz ŤZP si vybavíte v bydlisku

Aby mohol hendikepovaný človek dostať doklad o zdravotnom postihnutí, je preňho rozhodujúci lekársky nález. Ten sa postúpi na posúdenie diagnózy posudkovému doktorovi. Nález nesmie byť starší než pol roka.

Preukaz ŤZP si vybavíte v bydlisku
Zdroj: Dreamstime

Päť krokov, ako zaobstarať legitimáciu pre ťažko zdravotne postihnutú osobu

1. Kde treba požiadať
Žiadosť si podávate na oddelení posudkových činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Ak ho máte mimo Slovenska alebo tu máte len prechodný pobyt, požiadate o preukaz v mieste prechodného bydliska. Za maloletého podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti po rozhodnutí súdu. Ak pre svoj zdravotný stav nemôžete sami podať žiadosť, môže to vo vašom mene na základe potvrdenia o zdravotnom stave podať za vás aj niekto iný.

2. Komu vzniká nárok
Na preukaz má nárok osoba, ktorej funkčná porucha je vyššia než 50 percent. Ide teda o človeka s nedostatkom telesných, zmyslových alebo duševných schopností, pričom tento stav pretrváva dlhšie než 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy sa vyjadruje v percentách podľa toho, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

3. Kto posudzuje zdravotný stav
Všeobecný lekár vypracuje lekársky nález o postihnutí (po zohľadnení nálezov od odborných lekárov) a vyjadrí sa, či máte ťažké zdravotné postihnutie a či ste odkázaný na pomoc. Stanoví aj termín opätovného posudzovania zdravotného stavu. Nález ide k posudkovému lekárovi na úrad práce. Ten sa pre odborný posudok rozhodne vtedy, ak sú v náleze nezrovnalosti alebo má pochybnosti o diagnostickom závere. Inak posudkový lekár urobí posúdenie bez vašej prítomnosti len na základe nálezu, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Ak vás lekár nepredvolá, posudok si vyžiadajte. Lekár vám môže vydať potvrdenie aj o tom, že ste ŤZP odkázaný na pomoc inej osoby alebo na pomoc vycvičeného psa.

4. Ako možno preukaz využiť
Preukaz ŤZP slúži na uplatnenie rôznych výhod a zliav v oblasti kultúry, cestovania, miestnych daní a podobne. Výšku zliav a výhody určujú jednotlivé rezorty, mestá a obce alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Pokiaľ sa chystáte využiť svoj preukaz pri nejakej príležitosti alebo udalosti, mali by ste sa informovať, či konkrétny prepravca alebo organizáror kultúrneho či športového podujatia poskytuje zľavy či iné výhody držiteľom preukazu ŤZP.

5. Kedy dostanete parkovací preukaz
Ak ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným vozidlom alebo má praktickú či úplnú slepotu, máte nárok na parkovací preukaz. Na individuálnu prepravu ste odkázaný, ak nie ste schopný sa premiestniť či nastúpiť do prostriedkov MHD alebo do vlaku, prípadne zvládnuť inú situáciu vo vozidlách najmä pre poruchy správania pri duševných ochoreniach, pre vertebrobasilárnu insuficienciu s ťažkými závratmi, pre stratu dvoch končatín, pre kardiopulmonálnu nedostatočnosť ťažkého stupňa či pri ťažkej poruche sfinkterov.

Výhody sú k dispozícii pri daniach, odpadoch či koncesiách


Daň z nehnuteľnosti
Obec môže hendikepovaným s preukazom ťažko zdravotne postihnutého poskytnúť zľavu na stavbu bývania a na byt, ktorý bude slúžiť na trvalý pobyt vlastníka, alebo na garáž či nebytový priestor v bytovom dome, ktorý slúži ako garáž, pričom priestory sa využívajú pre automobil slúžiaci na dopravu spomínanej osoby.


Stavebné povolenie
Od poplatkov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia sú oslobodení všetci držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S po rozhodnutí obce, v ktorej má držiteľ trvalé bydlisko.


Koncesionárske poplatky
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyberateľovi úhrady sa však musí preukázať, že je skutočne takouto zdravotne postihnutou osobou.


Vrátenie preplatkov za lieky
Limit pre vrátenie preplatkov za lieky a nárok na vrátenie preplatku za lieky majú všetci zdravotne postihnutí. Novela platí od 1. januára 2018. Po novom tak zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky držiteľom preukazov. Limit spoluúčasti, čiže suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, je po zmene zákona vo výške 12 eur.


Komunálny odpad
O poskytovaní zľavy alebo úplnej úľavy od platenia poplatkov za komunálny odpad rozhoduje príslušná obec, v ktorej má zdravotne postihnutý trvalé bydlisko. Je preto potrebné si vopred zistiť na úrade alebo webových stránkach úradu, či má na takúto zľavu daný človek nárok.


Manželstvo
Po rozhodnutí obce sa osoby s preukazom ťažko zdravotne postihnutého oslobodzujú od zaplatenia poplatku za uzavretie manželstva medzi dvoma občanmi Slovenskej republiky, či už to bude na úrade alebo v inej určenej miestnosti.

Kultúrne a ďalšie podujatia
Držitelia preukazu môžu využívať viaceré výhody a zľavy aj v kultúrnej oblasti. Je potrebné si vopred overiť jednotlivé podujatia, či zľavu pre zdravotne postihnutých skutočne uplatňujú. Ak áno, dá sa využiť v rôznych zariadeniach, ako sú kúpele, aquaparky, kiná, divadlá, knižnice, múzeá, zoologické záhrady, jaskyne či štadióny.


T-mobile
Spoločnosť poskytuje hneď niekoľko výhod pre zdravotne postihnuté osoby. Pre nepočujúcich vytvorila službu Áno L, ktorú si môže aktivovať každá fyzická osoba, ktorá je podľa rozhodnutia príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú. Ďalej si môže nepočujúci prenajať alebo kúpiť písací telefón, ktorý sa považuje za kompenzačnú pomôcku. Zrakovo postihnutí zákazníci si môžu kúpiť telefón vybavený hlasovým výstupom a špeciálnym aplikačným softvérom alebo telefón so zväčšenou klávesnicou a špeciálnymi tlačidlami. T-mobile svojim klientom poskytuje aj stopercentnú zľavu na komerčnú informačnú službu 1181 pre nevidiacich a službu Kontrola. Tá ich bezplatne poinformuje o čerpaných nákladoch.


Orange
Zákazník Orange-u môže získať jednorazový vklad až do výšky 49,79 € na mobilné telefóny, ktoré dovoľujú inštaláciu programu Mobile Speak pre zrakovo postihnutých, ktorý umožňuje čítanie SMS správ, audio informácie o pohybe v menu a podobne. Ponuku pre sluchovo postihnutých zákazníkov spoločnosť rozdeľuje na výhody pre nedoslýchavých a nepočujúcich. Nedoslíchaví môžu využiť vrátenie 50 percent z ceny zariadenia pre mobilný telefón, ktoré pomáha postihnutému lepšie počuť (tzv. indukčná slučka). Pre nepočujúcich klientov Orange umožňuje 20 percentnú zľavu na mesačný poplatok pre paušál SMS 500 na 12 fakturačných období (bez alikvotnej časti).

ŽSSK
V regionálnej a prímestskej doprave sú nízkopodlažné vlaky. V diaľkovej doprave sú pre imobilných cestujúcich špeciálne vozne s úpravou kupé aj toaliet. Niektoré vozne majú aj hydraulickú zdvíhaciu plošinou. Na cestovanie špeciálnym vozňom sa treba nahlásiť minimálne 24 hodín vopred. Objednávku urobíte prostredníctvom interaktívneho formulára na nonstop čísle 18 188 alebo v pokladniciach ŽSSK. Na dohodnutú prepravu je potrebné sa dostaviť 30 minút pred odchodom a prihlásiť sa u oprávneného zamestnanca. ŽSSK ponúka imobilným ľuďom so sprievodcom aj prepravu v špeciálnom ležadlovom kupé nočného vlaku.


Vo vnútroštátnej preprave máte s preukazom ŤZP zľava 60 percent v druhej a 50 percent v prvej triede. Vo vlakoch EuroCity je to s príplatkom jedno euro. Vo vlakoch SuperCity v prípade, že využívate bezplatné cestovanie, platíte päť eur. Ak ho nevyužívate, platíte euro a v prvej triede tri. V medzinárodnej preprave zaplatíte do vybraných krajín buď plné, alebo zľavnené cestovné.


Vo vnútroštátnej preprave cestuje sprievodca hendikepovaného bezplatne v druhej triede, s výnimkou IC vlakov. V medzinárodnej preprave sa sprievodca alebo asistenčný pes držiteľa preukazu – pri jeho sprievode – do vybraných krajín prepravujú bezplatne – po kúpe medzinárodného lístkasa tak môže cestovať po týchto krajinách: Slovensko, Česko, Luxembursko, Nemecko, Dánsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Belgicko.


Leo Express
Spoločnosť Leo Express má pre imobilných cestujúcich vybavené všetky vlaky bezbariérovým prístupom spolu s toaletami. Pre vozíčkarov majú vlaky špeciálne vyhradené miesta v blízkosti dverí. Všetky vlaky spoločnosti sú vybavené plošinou, ktorá prekonáva medzeru medzi nástupišťom a vlakom. Túto plošinu si netreba dopredu objednávať. Pre ešte vyšší komfort spoločnosť odporúča cestujúcim, aby svoju cestu nahlásili 24 hodín dopredu. Pri nástupe a výstupe potom asistuje palubný personál. Pre držiteľov preukazu Leo Express umožňuje zľavu vo výške 75 percent z ceny cestovného, sprievodca a asistenčný pes cestujú zadarmo.


RegioJet
Vnútroštátne spoje: držitelia preukazu vydaného na území Slovenska majú nárok na 60-percentnú zľavu z cestovného vo vozňoch Low cost (bez servisu), Standart a Relax. Sprievodcovia si môžu uplatniť bezplatnú dopravu. Medzinárodné spoje: v medzinárodných spojoch spoločnosti RegioJet môžu cestujúci s preukazom cestovať so 75-percentnou zľavou, ktorá platí len pre tarifi Low Cost (bez servisu), Standart a Relax. Sprievodcovia majú tak ako vo vnútroštátnych spojoch dopravu zadarmo.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.