StoryEditor

Notár môže zdarma aj právne poradiť

Pri dedení, spisovaní závetu či plnomocenstva nepotrebujete právnika. Stačí, ak vám poradí notár. V ktorých ďalších prípadoch si vystačíte s notárskym poradenstvom, vám priblížia experti HN. Na konkrétnych situáciách rozoberajú problémy a ich riešenia.

Odpovedá notárka Miriam Imrich Breznoščáková:

1. Návšteva notára
Sú situácie, keď by ste si pri niektorých listinách možno vystačili aj sami. Prečo je však lepšie vyhľadať notára?
Každá listina, závet či zmluva musí mať určitý obsah. Vynechanie zákonných náležitostí či obchádzanie úkonov znamená buď neplatnosť tohto úkonu, alebo súdne spory. Takto, samozrejme, vznikajú aj časové a finančné náklady, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú často zanedbateľné notárske poplatky. Notár, zodpovedá za celý úkon, ktorý spisuje do notárskej zápisnice a ako odborník spíše všetky potrebné údaje toho–ktorého prípadu.

2. Doživotné právo bývania
S manželom sme sa rozhodli, že darovacou zmluvou prevedieme svoj dom na syna. Môžeme si zriadiť doživotné právo užívania, aby sa o nás syn postaral?
Medzi doživotným právom užívania a povinnosťou dostarania je rozdiel. Právo doživotného užívania vám totiž nezaručí, že nový vlastník nemôže bez vášho súhlasu právne s domom disponovať, to znamená previesť ho na inú osobu. Toto právo zaručuje „len“ dožitie v dome. V danej situácii treba pamätať na to, že vecné bremeno doživotného práva bývania negarantuje pre darujúcu osobu fakt, že potomok neskôr neprevedie dom či byt aj bez súhlasu rodiča.

Navyše rodičia sa ako darujúce osoby – oprávnení z vecného bremena – neraz mylne domnievajú, že toto vecné bremeno im zaručí aj morálnu povinnosť dieťaťa doopatrovať rodičov a postarať sa o nich v chorobe či starobe. Je to inak. Toto je totiž predmetom osobného záväzku medzi nimi, nie predmetom vecného bremena, ktoré je právom vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti. Preto, ak si chcete zabezpečiť záväzok doopatrovania od obdarovaného, treba urobiť (aj) iný úkon, napríklad zaopatrovaciu zmluvu alebo inú takzvanú inominátnu zmluvu.

3. Zastretý právny úkon
V snahe vyhnúť sa dani z príjmu či zvýšeným poplatkom pri kúpnej oproti darovacej zmluve robia účastníci na prevod nehnuteľností darovacie zmluvy, hoci si za nehnuteľnosť v skutočnosti vyplácajú kúpnu cenu. Môžu tak skutočne ušetriť?
Takéto riešenie môže v budúcnosti spôsobiť problémy napríklad pri dedičskom konaní po darcovi, ktorý bol prevodcom. Znevýhodnený neobdarovaný dedič môže žiadať započítanie daru do dedičského podielu obdarovaného, čiže kupujúceho dediča. Na toto musí notár pri dedičskom konaní prihliadať. Tak sa môže stať, že hoci napríklad syn rodičom za byt zaplatil, darovacia zmluva znamená, že dostal byt bezplatne, čím sa hodnota daru započíta do dedičského podielu tohto obdarovaného. To môže znamenať, že už zo zvyšného dedičstva,...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 08:11