StoryEditor

Navštívte notára a vyhnete sa sporom

08.08.2018, 00:00
Manželské či predmanželské zmluvy u nás ešte nie sú možné. Jedine notár však môže ochrániť váš spoločný majetok pred rizikami podnikania. Tieto, ale aj ďalšie služby dostanete na notárskych úradoch a možno o mnohých ani neviete. O aké služby ide, vysvetľujú členovia Notárskej komory.

1. Dohody medzi manželmi, ktorými vylúčia niektoré veci z bezpodielového spoluvlastníctva
Napriek viacerým snahám o zavedenie manželských zmlúv, dodnes takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. Ako však upozorňuje notár Juraj Göbl z prezídia Notárskej komory, v obmedzenom rozsahu ho možno čiastočne prirovnať práve k dohodám, ktoré sa spisujú notármi vo forme notárskej zápisnice.

„Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Ale môžu sa aj dohodnúť, že si vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.“

Ktoré veci patria do BSM
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudol ktorýkoľvek z nich počas manželstva s výnimkou niektorých vecí. Napríklad, ak ste počas manželstva niečo zdedili alebo dostali darom, patrí to výlučne do vášho vlastníctva. Ako však upozorňuje notár Göbl, to, čo všetko patrí a čo nepatrí do BSM, je stanovené v Občianskom zákonníku a ani tam nie je zoznam vecí definitívny. „Zákon pripúšťa manželom možnosť upraviť si rozsah svojho BSM odchylne. Ide o takzvané modifikačné dohody.

Často sa stretávame s požiadavkou o zrušenie alebo zúženie BSM. Najmä z dôvodu ochrany majetku jedného z manželov,“ vraví Göbl. Zrušiť BSM za trvania manželstva sa dá jedine súdnym rozhodnutím a aj to len, ak sú na to zákonom určené dôvody. „Napríklad, ak ide o prípady gamblerstva, alkoholizmu. Je to možné najmä, ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 12:48