StoryEditor

Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa

08.08.2018, 00:00
Je vôbec dôležité absolvovať dedičské konanie pred notárom? Bývajú totiž aj situácie, keď dedičia nie sú schopní zaplatiť odmenu notárovi. Ako sa riešia, vysvetľuje notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

Dedičské konanie je nevyhnutné na preukázanie prechodu práv z mŕtveho na jeho právneho nástupcu. Hoci v našom právnom poriadku platí princíp, podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda ku dňu smrti poručiteľa a k tomuto dátumu právni nástupcovia ako legitímni dedičia vstupujú do všetkých práv a povinností svojho právneho predchodcu. Na to, aby preukázali prechod týchto práv, potrebujú právny titul a tým je uznesenie o dedičstve, do 30. júna 2016 to bolo osvedčenie o dedičstve. „Uznesením sa vlastnícke a iné vzťahy a práva dedičov nekonštituujú, lebo tie už právne vznikajú dňom smrti. Je to práve meritórne uznesenie o dedičstve, ktoré je výsledkom konania o dedičstve. Oficiálne a právoplatne deklaruje, čo, teda aký konkrétny majetok a práva, nadobúda ten-ktorý konkrétny dedič. Jedine na základe takéhoto právoplatného uznesenia súdu, ktoré už vydáva notár, môže ten, kto vedie register či evidenciu majetku vykonať zmenu v osobe vlastníka z poručiteľa na dediča, ako jeho právneho nástupcu,“ objasňuje notárka. Napríklad bez takého dokumentu nezapíše zmenu vlastníka katastre nehnuteľní.

Ako sa začne dedičské konanie
Prerokovanie dedičstva vychádza zo zásady oficiality a riadi sa Civilným mimosporovým poriadkom. Štát má verejný záujem, ktorý spočíva jednak v ochrane vlastníckych pomerov zosnulého – poručiteľa a jeho právnych nástupcov. Takéto konanie, jeho začatie preto iniciuje z...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 12:51