StoryEditor

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať

08.08.2018, 00:00
V niektorých európskych štátoch je prevod nehnuteľností možný len prostredníctvom notára. U nás to zatiaľ tak nie je napriek tomu, že ide o najbezpečnejší spôsob nadobudnutia vlastníctva. Zriadením notárskej úschovy je zabezpečená maximálna miera právnej istoty dovtedy, kým dôjde k zápisu vlastníckeho práva kupujúceho na katastrálnom odbore.

U notárov sa spisujú rôzne zmluvy, ktoré vyhotovuje povinne formou notárskej zápisnice, a tie sa nestratia. Notári ich totiž doručujú nielen do katastra, ale ukladajú aj v Notárskom centrálnom registri. Určite nemôžete počítať s tým, že s vami spíšu zmluvu, či už kúpnu, darovaciu alebo inú, len vo váš prospech. Dbajú totiž o to, aby z nich nevznikali zbytočné spory, ktoré zaťažujú naše súdy.

Vyvážené zmluvy
„Nevyhotovujeme listinu len v prospech jednej strany. Dbáme na záujmy všetkých účastníkov právneho vzťahu aj iných dotknutých tretích osôb. Napríklad notár nevyhotoví kúpnu zmluvu, ktorá by bola jednostranne výhodná len pre kupujúceho, ale poskytne garancie obom stranám. Kupujúcemu, aby nadobudol nehnuteľnosť, a predávajúcemu zriadením notárskej úschovy kúpnej ceny zabezpečí jej vyplatenie,“ ubezpečuje notárka Erika Szórádová.


Notár totiž dbá na vyváženosť právnych vzťahov. „Pred spísaním klientov oboznámime o právnych následkoch úkonov, ktoré chcú urobiť. Dozvedia sa aj, aké práva a povinnosti budú vyplývať z obsahu zmluvy tak, ako si ju nastavili. Dostanú od nás právnu radu počas celého procesu predaja alebo darovania,“ vraví notárka. Klientom ponúkajú komplexné riešenie ich osobných a majetkových situácií.


Verejná listina s vyššou dôkaznou silou
Notárska zápisnica požíva silu verejnej listiny. Znamená to, že v prípade sporov, aj súdnych, je jej dôkazná sila oveľa vyššia ako dôkazná sila súkromnej listiny, napríklad takej, ktorú si spíšete s druhou zmluvnou stranou sami. „Rozdiel medzi súkromnou a verejnou...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 11:58