StoryEditor

Desať dôvodov, prečo si nechať spísať kúpnu zmluvu u notára

18.09.2018, 00:15
Autor:
vegveg
Notárska zápisnica je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné písomné zmluvné dohody. Prečo je výhodné spísať kúpnu zmluvu u notára, vysvetľuje notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

Po prvé:
Notár zodpovedá za správnosť vyhotovenej zmluvy. V prípade pochybenia a vzniku škody je poistený a zaisťuje návratnosť finančných prostriedkov cez inštitút náhrady škody. Notár je povinný oznámiť účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľností výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody. Za vznik prípadnej škody za túto činnosť notára zo zákona zodpovedá štát.

Po druhé:
Notárske zápisnice a ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami, ktoré majú zvláštnu dôkaznú silu. Dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

Po tretie:
Notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy pre prípad podvodu. Nemusíte potom platiť za osvedčenie podpisov na kúpnych zmluvách. Jeden podpis na jednej listine stojí 2,87 eura. Teda ušetríte.

Po štvrté:
Notár spisuje notársku zápisnicu s účastníkmi právneho úkonu, teda kúpnej zmluvy, respektíve s ich splnomocnenými zástupcami. Výhodou kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice je fakt, že jej účastníkom, či už je to kupujúci alebo predávajúci môže byť aj osoba, ktorá je telesne hendikepovaná - napríklad hluchá, nemá, nemôže písať. Za ne podpisujú zmluvu pred notárom svedkovia či aj dôverník. V iných súkromných zmluvách by to nebolo možné.

Po piate:
Kúpnu zmluvu ako právny úkon môže uzatvoriť len osoba právne spôsobilá. Ak by bola nejakým spôsobom nespôsobila, čo nie je možné normálne zistiť, zmluva by bola neplatná. Notár však má prístup do notárskeho centrálneho registra listín, ktorý na žiadosť súdu registruje rozsudky o obmedzení, predtým aj na pozbavenie spôsobilosti na práve úkony. Potvrdenie o spôsobilosti alebo nespôsobilosti osoby, ktoré si tak notár zistí, je dôležité pre spísanie kúpnej zmluvy. Klient sa tak vyhne v budúcnosti prípadnému riziku absolútnej neplatnosti kúpnej zmluvy.

Po šieste:
Ak sa spisuje kúpna zmluva, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti, je potrebné zabezpečiť výpis z listu vlastníctva z okresného úradu odboru katastrálneho, príslušného podľa katastrálneho územia, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Katastrálny odbor si za každý výpis z listu vlastníctva - za každých aj začatých 20 parciel alebo stavieb - účtuje správny poplatok 8,5 eura . Notár si však vie zabezpečiť elektronický výpis z listu vlastníctva bezplatne, čím opäť klient ušetrí nemalé peniaze.

Po siedme:
Centrálny informačný systém Notárskej komory SR garantuje formálno - právnu istotu notárskych zápisníc, ktoré nemožno antidatovať. Od 1.1.2003 je v prevádzke Notársky centrálny register notárskych zápisníc, ktorý každej notárskej zápisnici spísanej notárom centrálne prideľuje jej spisovú značku. Od 1.1.2005 je v prevádzke Notársky centrálny register listín. Zaručuje nezmeniteľnosť notárskych zápisníc, pretože každá notárska zápisnica po podpísaní zmluvnými stranami a notárom je uložená v elektronickej podobe do NCRls. Ďalšie zásahy do obsahu notárskych zápisníc sú teda navždy vylúčené.

Po ôsme:
Zmluvné strany si môžu v notárskej zápisnici zaručiť priamu vykonateľnosť notárskej zápisnice. Je to v prípadoch, ak jedna strana neplní dohodnuté povinnosti ako napríklad vyplatenie kúpnej ceny, ale aj vypratanie bytu alebo nebytového priestoru. Predídu tak finančne i časovo náročnému súdnemu konaniu a môžu podať návrh na exekúciu na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ktorá je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

Po deviate:
Odmenu za výkon notárskej činnosti určuje štát vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Výška odmeny je teda vopred stanovená a všade rovnaká. Základom pre výpočet je kúpna cena, násobená percentom, ktoré začína jedným percentom a postupne sa so zvyšujúcou kúpnou cenou percento odmeny znižuje.

Po desiate:
Podľa notárskeho poriadku smie notár okrem spísania samotnej kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice, poskytnúť aj zastupovanie v katastrálnom konaní, čím pre klienta garantuje zrýchlenie, zjednodušenie a hlavne nezanedbateľné finančné úspory zápisu do katastra nehnuteľností.

Viac sa dozviete v dnešnom vydaní Hospodárskych novín

01 - Modified: 2023-01-31 11:28:54 - Feat.: - Title: Posledná existujúca americko-ruská jadrová zmluva môže čoskoro zlyhať. Nikto nevie, čo príde po nej 02 - Modified: 2023-01-25 10:40:00 - Feat.: - Title: Toto je 10 najpredávanejších áut roka 2022 na Slovensku. Škoda Fabia spadla z trónu 03 - Modified: 2023-01-11 10:31:00 - Feat.: - Title: Benzín alebo diesel? Tieto jazdené autá patrili v roku 2022 medzi najpredávanejšie 04 - Modified: 2022-11-03 23:00:00 - Feat.: - Title: Kupujete nehnuteľnosť? Dajte si pozor na technické nedostatky či podvody, radí advokát 05 - Modified: 2022-10-11 13:30:00 - Feat.: - Title: Na ako dlho môžete získať pôdu do prenájmu? Rozhoduje, čo pestujete
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 23:45