StoryEditor

Priame platby a krížové kontroly

16.08.2005, 00:00

Po vstupe do Európskej únie sa nové krajiny museli prispôsobiť európskemu dotačnému systému. Na Slovensku sa ozývali pochybnosti, či bude schopné zabezpečiť priame platby pre svojich poľnohospodárov. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) však vyplatila prevažnú časť priamych platieb (vyše 7 miliárd Sk) už v prvom roku svojej existencie, do konca decembra 2004, hoci ich podľa európskej legislatívy mohla vyplácať až do konca apríla 2005.
Finančne podvyživený agrosektor očakáva, že aj v tomto roku sa agentúra s priamymi platbami poponáhľa. To však nie je až také jednoduché. Kontrolóri Európskej komisie musia koncom roka odsúhlasiť minuloročné účty PPA, a až keď z Bruselu príde signál, že je všetko o. k., bude môcť agentúra začať vyplácať ďalšie podpory.
Príprava na vyplácanie priamych platieb je časovo náročná. Zamestnanci osemnástich regionálnych pracovísk preberajú žiadosti a prepisujú ich do identifikačného a kontrolného systému IACS. Potom spustia krížové kontroly na zistenie správnosti deklarovanej plochy. IACS porovná všetky žiadosti, a to nielen navzájom, ale aj s registrom poľnohospodárskych produkčných plôch, známym pod skratkou LPIS. Ak farmár deklaruje, že obrába väčšiu výmeru, ako uvádza LPIS, dostane oznámenie o chybe a má tri možnosti: Upraviť údaj na skutočne využívanú výmeru, súhlasiť s krátením výmery o plochu, ktorá presahuje výmeru registrovanú v LPIS alebo trvať na tom, že deklarovaný údaj je správny. Výmery, ktoré uviedli farmári po upozornení na nedostatky, sa prepíšu do systému IACS a nasledujú druhé krížové kontroly, ako aj kontroly na mieste. Pomocou prístrojov GPS kontrolóri zisťujú, či má pravdu farmár alebo LPIS. V tomto roku vyselektoval IACS pri prvých krížových kontrolách z celkového počtu 13 832 prijatých žiadostí o priame platby 3660 chybných deklarácií - v minulom roku bolo z 12 399 žiadostí chybných 4 065.
Okrem krížových kontrol IACS zabezpečí aj rizikovú analýzu, na ktorú využíva osobitný program a vyberá z celého súboru žiadostí tie najrizikovejšie. Rizikové sú skupiny žiadateľov, ktorí dodatočne dopĺňajú žiadosti, noví žiadatelia, ale aj tí, čo navýšili alebo znížili plochy oproti minulému roku, sankcionovaní žiadatelia a pod. Ak farmár uvedie, že obrába väčšiu výmeru, ako zistia kontroly, dostane pokutu. Sankcie za nesprávne údaje závisia od toho, koľko percent tvorí "naddeklarovaná", čiže chybne uvedená plocha z celkovej výmery, na ktorú farmár žiada podporu. Chyba do 3% sa nesankcionuje a podpora sa vyplatí na skutočne obrábanú plochu. Od 3 do 30 % sa podpora zníži o dvojnásobok zisteného rozdielu. Ak je rozdiel medzi deklarovanou a skutočne obrábanou plochou od 30 do 50%, agentúra podporu nevyplatí - rovnako ako pri "chybe" nad 50%, kde však rozdiel medzi skutočnou a deklarovanou plochou IACS v nasledujúci rok automaticky z podpory odpočíta.
Okrem kontrol na mieste, ktoré zmerajú skutočnú výmeru parciel, u ktorých krížové kontroly zistili rozdiely oproti registru, je nevyhnutné v zmysle nariadení Európskej komisie vykonať kontrolu na mieste minimálne u piatich percent ďalších žiadostí o priame platby. Každý členský štát únie môže rozhodnúť, či pošle do terénu kontrolórov s prístrojmi GPS, alebo dá produkčné bloky skontrolovať priamo cez satelit. Slovensko využíva oba spôsoby -- v tomto roku určilo tri oblasti, ktoré satelit nasníma štyrikrát za produkčnú sezónu. Tak možno presne overiť, čo rastie na ploche, na ktorú farmár žiada podporu. Zistené údaje sa opäť zapíšu do systému a podrobia krížovým kontrolám. Až po "vyčistení" od nesprávnych údajov môže IACS generovať platby a cez Štátnu pokladnicu ich poukázať na účty poľnohospodárov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. august 2022 03:06