StoryEditor

Požadované práce a ich cenu uveďte v dohode

19.09.2018, 00:00
Ak kvalita diela nebola záväzne stanovená ani výslovne dohodnutá, majster či firma ako podnikateľ musí dielo dodať v obvyklej kvalite. Zhotoviteľ musí pri prácach postupovať odborne. Ak tak neurobí, zákazník je s jeho výkonom nespokojný, môže od zmluvy o dielo odstúpiť. Na to, čo všetko musí listina obsahovať, upozorňuje Martin Vasiľ, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

A. Údaje o spoločnosti/živnostníkovi v rozsahu: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo organizácie a kontaktné údaje.

B. Údaje o klientovi v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a kontaktné údaje.

C. Rozsah prác, potrebných materiálov a odsúhlasená cenová ponuka.

D. Dátum začiatku a ukončenia prác.

E. Špecifikácia miesta, kde budú práce vykonávané.

F. Zmluva by ďalej mala obsahovať dohodnuté zmluvné pokuty, konečnú celkovú cenu vrátane dane z priznanej hodnoty, rozpočet, záručnú lehotu, odovzdávací protokol, možnosť odstúpenia od zmluvy a poistenie spoločnosti pre prípad vzniku škody.


Vzor:
Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

A. Zhotoviteľ :

..........................
Sídlo: ..........................
IČO: ..........................
IČ DPH: ..........................
DIČ: ..........................
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom ..........................
Konajúci: ..........................

a

B. Objednávateľ:

.......................... Sídlo: ..........................
IČO: ..........................
Konajúca: ..........................

I.
Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ realizuje nasledujúci projekt:

.......................... (ďalej len „projekt“)

2. Zmluvné strany tejto zmluvy s cieľom realizácie projektu uvedeného v bode 1 tohto článku tejto zmluvy, a teda s cieľom realizácie projektu s predmetom zákazky: .......................... uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

II.
Predmet zmluvy
C.
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo – .......................... potrebné na realizáciu projektu podľa článku I tejto zmluvy, a to v nasledujúcom rozsahu:
.......................... (ďalej len „dielo“)
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie prác podľa bodu 1 tohto článk...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-01-31 11:28:54 - Feat.: - Title: Posledná existujúca americko-ruská jadrová zmluva môže čoskoro zlyhať. Nikto nevie, čo príde po nej 02 - Modified: 2022-10-11 13:30:00 - Feat.: - Title: Na ako dlho môžete získať pôdu do prenájmu? Rozhoduje, čo pestujete 03 - Modified: 2022-09-26 17:30:00 - Feat.: - Title: Kedy a za akých podmienok vám môže úrad odmietnuť návrhy na kataster? Tu sú dôvody 04 - Modified: 2022-09-05 10:52:21 - Feat.: - Title: Experti radia, ako si správne vybrať poistku. Slováci opakujú chyby z 90. rokov, tvrdia 05 - Modified: 2022-07-19 14:30:00 - Feat.: - Title: Na vysoké ceny plynu sa môžete pripraviť. Napríklad štvorročnou zmluvou s dodávateľom
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 10:38