25.09.2018, 12:40

Nebudeme tolerovať nájomcov, ktorí neobhospodarujú pôdu

Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová pre Hospodárske noviny hovorí aj o novinkách, ktoré pozemkový fond zavádza.

Nebudeme tolerovať nájomcov, ktorí neobhospodarujú pôdu
Zdroj: Slovenský pozemkový fond (nové logo)

ROZHOVOR

Začiatkom tohto týždňa Slovenský pozemkový fond zverejnil informáciu, že odstupuje od nájomných zmlúv poľnohospodárov, ktorí si neplnia zmluvné záväzky. Na východe Slovenska tak už aj urobil. O čo v tomto prípade išlo? 

Dôvodom odstúpenia bolo neobhospodarovanie prenajatej pôdy. Ide o základné porušenie nájomnej zmluvy, 
čo fond nebude v žiadnom prípade tolerovať. V takomto prípade môže Slovenský pozemkový fond od nájomnej zmluvy jednostranne odstúpiť. 

Dotknutý nájomca na východe už písomné oznámenie prevzal a je povinný do konca októbra všetky fondom prenajímané pozemky vypratať.

Podľa opozičných poslancov je fond paralyzovaný, lebo nemáte vymenovanú Radu fondu. Môžete vykonávať kontroly?

Je potrebné rozlišovať kompetencie Slovenského pozemkového fondu a Rady fondu. Kontrolu plnenia podmienok nájmu zo strany nájomcov vykonáva Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ. 

Rada fondu kontroluje činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu. Schvaľuje právne akty, nájomné zmluvy a predkladá štatutárnym orgánom fondu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko.

Ako často prebiehajú kontroly?

Počas posledného pol roka sme vykonali 12 mimoriadnych kontrol. Vďaka nim sme zistili, aký je reálny stav obhospodarovania prenajímaných pozemkov. Kontroly realizujeme spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a pôdnou službou.

Vo viacerých prípadoch boli zistenia podkladom pre začatie správneho konania, v ktorom rozhoduje okresný úrad, pozemkový i lesný odbor, ako aj príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Je možné Slovenskému pozemkovému fondu doručiť podnet na to, aby prekontroloval úroveň obhospodarovania pôdy prenajímanej Slovenským pozemkovým fondom?
Áno, takýto postup je možný. Pred rokom sme spustili kľúčový projekt centrálnej podateľne, vďaka ktorej sme získali detailný prehľad o pohybe korešpondencie. 

V nadväznosti na tento projekt, ktorý bol prvým krokom k elektronizácii agendy Slovenského pozemkového fondu, spúšťame ďalšie projekty, vďaka ktorým budeme vedieť rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov.

O aké projekty ide?

Od októbra začíname používať nový registratúrny softvér postavený na platforme, ktorá umožní vedenie elektronického spisu. Všetky dokumenty doručené na Slovenský pozemkový fond budú digitalizované, čím sa eliminuje práca s fyzickým spisom. 

Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom tak nebude limitované poštovou prepravou.

Rovnako pracujeme na Centrálnom informačnom systéme, ktorý má zabezpečiť integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu, ale aj informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra či Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Ako reagujú zamestnanci fondu na novinky?

Novinky sa zväčša nezavádzajú ľahko. Zamestnanci si postupne zvykajú na nové systémy a s tým súvisiace zmeny v pracovných návykoch. Štandardom sa stáva pravidelné absolvovanie interných školení, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej inovácie.

Slovenský pozemkový fond zmenil po vyše 25 rokoch aj svoje logo. Prečo?

Nová vizuálna identita by mala vyjadrovať to, že Slovenský pozemkový fond sa mení na moderný úrad, ktorý je otvorený pre každého.

S cieľom ešte viac sa priblížiť občanom bolo nové logo fondu predstavené na výstave Agrokomplex 2018, na ktorej sa fond zúčastnil vôbec po prvýkrát. V podobných aktivitách mienime pokračovať aj naďalej.

Napríklad?

V súčasnosti organizujeme odbornú konferenciu Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu. 

Konať sa bude už budúcu stredu 26. septembra v Nitre a vystúpia na nej odborníci z fondu. Priestor bude mať aj zástupca rezortu ministerstva pôdohospodárstva a zástupcovia spoluorganizujúcich združení.

Čo ešte čaká fond v najbližšom období?

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastníme na pracovnom stretnutí so zástupcami prokuratúry a policajných zložiek, ktorého predmetom bude výmena praktických informácií a poznatkov. 

Taktiež plánujeme rokovanie na pôde ministerstva pôdohospodárstva, ktoré sa bude týkať zmeny aktuálneho nastavenia právnych predpisov upravujúcich nájom pozemkov. Iniciatívou v oblasti tvorby legislatívy chceme reflektovať na aktuálne problémy, ktoré vznikajú pri jej uplatňovaní v praxi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kto je Adriana Šklíbová?

Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Vo vzdelávaní pokračovala na Akadémii Policajného zboru, kde získala akademický titul JUDr.

Kariéru odštartovala ako právnička Správy štátnych hmotných rezerv SR. V súkromnom sektore pôsobila na viacerých manažérskych pozíciách. V súčasnosti je generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.