StoryEditor

Notár radí, odkážte majetok bezpečne

27.11.2018, 23:00
Listiny spísané notárom do notárskej zápisnice sa ukladajú povinne do centrálneho elektronického registra. Určite sa nestratia ani nezmenia svoj obsah, vraví notárka Erika Szórádová.

Aký je rozdiel medzi tým, ak niekto daruje nehnuteľnosť alebo zanechá závet, v ktorom odkáže majetok?
Základný je v tom, že ak sa niekto rozhodne zanechať majetok určitej osobe, môže tak urobiť s účinkami počas jeho života alebo s účinkami po jeho smrti. V prvom prípade tak činí formou darovacej zmluvy, keď určitý svoj majetok zanechá bezodplatne nejakej osobe alebo viacerým osobám, prípadne si zároveň danou zmluvou zriadi pre seba právo užívania darovaného majetku. V prípade nehnuteľností najčastejšie formou zriadenia vecného bremena – práva bezplatného doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti.

Bezplatné užívanie si väčšinou chcú zabezpečiť rodičia v byte, ktorý darujú potomkom. Ako je to s platbami za byt?
Bezplatným užívaním sa rozumie neplatenie komerčného nájomného. Pokiaľ však ide o platby spojené s užívaním nehnuteľnosti, obvykle ich platí ten, kto nehnuteľnosť skutočne užíva, teda darca. Alebo podľa dohody darcu a obdarovaného, v tomto prípade oprávneného a povinného z vecného bremena, ich môže uhrádzať aj nový vlastník nehnuteľnosti – obdarovaný.

Rozhodnem sa, že majetok si počas života ponechám. Chcem sa však poistiť, aby ho zdedili konkrétne osoby. Ako sa to dá zabezpečiť?
Jedine závetom. Zanechanie majetku alebo jeho časti pre prípad smrti vykoná osoba spísaním závetu. Ako zo samotnej podstaty závetu, ako úkonu pre prípad smrti, vyplýva, jeho účinky nastávajú až po smrti osoby závetcu.


Kedy je vhodnejšie zriadiť závet a kedy je vhodnejšie riešiť nakladanie s majetkom darovacou zmluvou?
Nájsť riešenie, ktoré je optimálne pre závetcu a pre tie osoby, ktoré by mali po ňom dediť,...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 11:40