13.12.2018, 10:30

V sociálnych službách hľadajú odborníkov. Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pozícií

V spolupráci s portálom ISTP sme pripravili prehľad voľných pracovných miest v sociálnych službách.

V sociálnych službách hľadajú odborníkov. Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pozícií
Zdroj: Dreamstime

Názov: Psychológ poradensko-psychologických služieb úradu práce
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Informácie: Činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva a činnosti v oblasti psychodiagnostiky.
Základná zložka mzdy: 840 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1522508/psycholog-poradensko-psychologickych-sluzieb-uradu-prace

Názov: Samostatný radca
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Informácie: Vykonávanie samostatných ucelených odborných činností na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Základná zložka mzdy: 625 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1523115/samostatny-radca-vk-2018-8201

Názov: Vedúca úseku diagnostiky a autizmu
Miesto: Bratislava-Dúbravka
Spoločnosť: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH
Informácie: Vedúca funkcia na úseku diagnostiky a autizmu.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1521378/veduca-useku-diagnostiky-a-autizmu

Názov: Manažér implementácie odborných aktivít
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: Slovenská únia podporovaného zamestnávania
Informácie: Manažér implementácie odborných aktivít projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov za oblasť aktivizácie a zamestnávania, ktoré manažuje Slovenská únia podporovaného zamestnávania.
Základná zložka mzdy: 2550 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1520520/manazer-implementacie-odbornych-aktivit

Názov: Odborný garant nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu
Miesto: Piešťany
Spoločnosť: Trnavská arcidiecézna charita
Informácie: V spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb. Odborne riadi poskytovanie služieb. Odborne koordinuje celú činnosť NSSDR.
Základná zložka mzdy: 880 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1519984/odborny-garant-nizkoprahovej-soc-sluzby-pre-deti-a-rodinu

Názov: Asistent sociálnej práce
Miesto: Trenčín
Spoločnosť: Detské mestečko
Informácie: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Základná zložka mzdy: 729 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1522527/asistent-socialnej-prace-np-dei-iii

Názov: Telefónna operátorka pre charitatívne projekty
Miesto: Prievidza
Spoločnosť: Pierott, n.o.
Informácie: Telefonovanie, evidencia, reporty.
Základná zložka mzdy: 600 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1471408/telefonna-operatorka-pre-charitativne-projekty

Názov: Výchovno-organizačný pracovník v krízovom stredisku
Miesto: Nitra
Spoločnosť: Centrum Slniečko, n.o.
Informácie: Výchovná činnosť a starostlivosť o deti v Krízovom stredisku pre týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti vrátane záujmových a voľnočasových aktivít, administratívna činnosť.
Základná zložka mzdy: 775 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1489962/vychovno-organizacny-pracovnik-v-krizovom-stredisku


Názov: Asistent ergoterapeuta
Miesto: Topoľčany
Spoločnosť: „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Informácie: Pomoc, asistencia pri primárnych, hlavne sekundárnych potrieb detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím.
Základná zložka mzdy: 652 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1509727/asistent-ergoterapeuta

Názov: Sociálny pracovník
Miesto: Kremnica
Spoločnosť: Detský domov MAURÍCIUS
Informácie: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1523402/socialny-pracovnik-np-dei-iii

Názov: Opatrovateľ/ka pre deti s duševnou poruchou
Miesto: Valaská
Spoločnosť: Detský domov
Informácie: Zabezpečovanie opatrovateľskej starostlivosti o deti, mládež alebo mladých dospelých s duševnou poruchou, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie činností pri realizácii výchovno- vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu, dohľad v noci. Pracovné miesto na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Základná zložka mzdy: 543 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1507807/opatrovatel-ka-pre-deti-s-dusevnou-poruchou

Názov: Terénny sociálny pracovník, psychológ
Miesto: Čadca
Spoločnosť: Náruč - Pomoc deťom v kríze
Informácie: Terénna sociálna práca, alebo práca psychológa v teréne. Základné sociálne poradenstvo, práca s rodinou, práca s deťmi. Psychologické poradenstvo a intervencia. Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany. Vykonávanie úkonov v prirodzenom rodinnom prostredí, sprevádzanie na inštitúcie. Vykonávanie podporných programov pre klientov, koordinácia odborných pracovných skupín.
Základná zložka mzdy: 740 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1521892/terenny-socialny-pracovnik-psycholog


Názov: Charitatívno-sociálny pracovník
Miesto: Martin
Spoločnosť: Diecézna charita Žilina
Informácie: Poskytovanie pomoci klientom vo forme sociálnych služieb a poradenstva. Napomáhanie pri zabezpečovaní základných potrieb klientov, uplatňovanie a ochrana ich práv. Vykonávanie terénnej sociálnej práce. Komunikovanie s klientmi, úradmi a inštitúciami.
Základná zložka mzdy: 672 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1509246/charitativno-socialny-pracovnik

Názov: Profesionálny rodič
Miesto: Sokoľany
Spoločnosť: ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.
Informácie: Poskytovanie komplexnej starostlivosti o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí.
Základná zložka mzdy: 700 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1515019/profesionalny-rodic

Názov: Opatrovateľka / Opatrovateľ
Miesto: Nálepkovo
Spoločnosť: Domov Nálepkovo, n.o.
Informácie: Vykonáva komplexnú hygienickú starostlivosť o klientov, vykonáva polohovanie klientov, doprevádza klientov na odborné vyšetrenia.
Základná zložka mzdy: 620 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1522971/opatrovatelka-opatrovatel-

Názov: Špecializovaný sociálny poradca, sociálny pracovník
Miesto: okres Humenné
Spoločnosť: Arcidiecézna charita Košice
Informácie: Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre cieľovú skupinu sociálne vylúčených občanov.
Základná zložka mzdy: 670 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1522692/specializovany-socialny-poradca-socialny-pracovnik

Názov: Koordinátor sociálnych služieb
Miesto: Prešov
Spoločnosť: Gréckokatolícka charita Prešov
Informácie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca. Pracovný pomer na neurčitý čas. Práca na 8-hodinový pracovný úväzok, zmysluplná práca v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.
Základná zložka mzdy: 800 € za mesiac
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1522551/koordinator-socialnych-sluzieb

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.