StoryEditor

Osobné bankroty lámali rekordy. Vlani zbankrotovalo takmer štrnásť tisíc ľudí

03.01.2019, 13:13
Autor:
vegveg
V poslednom mesiaci minulého roka zbankrotovalo 1 415 dlžníkov, najviac v jednom mesiaci. Najviac bankrotovali štyridsiatnici, zbankrotoval aj jeden tínedžer a jedna deväťdesiatnička. Za celý rok je to až 13 848 ľudí.

Prečo osobné bankroty rástli, vysvetľuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK. Hlavným dôvodom je dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. Dôvodom teda nie je, že by sa od júna 2017, keď sa prvýkrát prejavili účinky tejto zmeny, začalo dostávať do neriešiteľných finančných problémov stále viac a viac občanov. Ide o dlžníkov, ktorí svoju platobnú neschopnosť nemohli v minulosti riešiť, pretože nespĺňali legislatívne podmienky. Vzhľadom na celkovú úroveň zadlženia slovenských domácností ako aj tempo zadlžovania, ktoré je najvyššie v celej Európskej únii, predpokladáme, že počty osobných bankrotov budú vysoké aj v roku 2019," dodala Marková.

,,Pri hodnotení tohto roka by sme radi potvrdili, že mladší ľudia sú vo finančnej gramotnosti a v narábaní s osobnými financiami na tom oveľa lepšie, než staršie generácie. Obávam sa však, že ak sa neskvalitní vzdelávanie v oblasti osobných financií už od školského veku a nezvýši sa informovanosť občanov o rizikách zadlžovania, skôr sa k nim budú približovať, " obáva sa Marková.

Z analýzy ďalej vyplýva veľmi nepriaznivá štruktúra dlžníkov. Počas minulého roka súdy vydali 9 145 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 95,18 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, kedy dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 4,82 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Najviac osobných bankrotov vyhlásili v Banskobystrickom kraji - 3 527, čo z celkového počtu 13 848 osobných bankrotov predstavuje štvrtinový podiel (25,47 percent). S výrazným odstupom nasleduje Košický kraj s 1 948 osobnými bankrotmi (podiel 14,07 percent), Žilinský kraj s 1 846 osobnými bankrotmi (podiel 13,33 percent) a Trenčiansky kraj s 1 733 osobnými bankrotmi (podiel 12,51 percent). Najmenej osobných bankrotov bolo v roku 2018 vyhlásených v Trnavskom kraji - 794, čo predstavuje podiel len 5,73 percenta z ich celkového počtu a v Bratislavskom kraji - 922 osobných bankrotov a podielom 6,66 percenta na celkovom počte.

25. máj 2022 05:33