05.01.2019, 00:01

S angličtinou sa vo svete nestratíte

Keby ste sa chceli učiť jazyk, ktorým na svete rozpráva najviac ľudí, museli by ste sa dať na mandarínsku čínštinu, tú používa viac ako miliarda obyvateľov planéty. Pre našinca je však určite jednoduchšie venovať sa angličtine. V Európe je najvyučovanejším jazykom.

S angličtinou sa vo svete nestratíte
Zdroj: Archív VA

Na popredných miestach svetových rebríčkov najpoužívanejších jazykov sú angličtina a španielčina. Rôzne zdroje zostavujú rôzne rebríčky podľa viacerých kritérií. Väčšinou však najpočetnejšiu „skupinu“ ľudí, tvoria obyvatelia Ázie, ktorí sa dorozumievajú mandarínskou čínštinou. Hneď za ňou sa vo viacerých prehľadoch objavuje angličtina a španielčina. To je pre Európanov potešiteľná správa.

Európania by mali ovládať viac jazykov

Každý Európan by mal hovoriť okrem svojho materinského jazyka aj ďalšími dvomi jazykmi. To je jedným z cieľov politiky Európskej únie v oblasti viacjazyčnosti. Najlepším spôsobom ako dosiahnuť tento cieľ by bolo zavedenie výučby dvoch cudzích jazykov u detí v rannom veku. EÚ podporuje jazykové vzdelávanie, pretože lepšie jazykové znalosti umožňujú väčšiemu počtu ľudí študovať či pracovať v zahraničí a zlepšiť si šance na pracovnom trhu. Podniky na efektívne obchodovanie potrebujú jazykovo zdatných zamestnancov. Určite stojí za pozornosť, že trh jazykových služieb (preklad a tlmočenie, výučba jazykov, jazykové technológie atď.) je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva.

Znalosť cudzích jazykov podporuje porozumenie medzi ľuďmi z rôznych kultúr, čo je kľúčové v mnohojazyčnej a multikultúrnej Európe. Prieskum Eurobarometer o Európanoch a ich jazykoch pred niekoľkými rokmi odhalil veľmi pozitívny prístup k viacjazyčnosti. Až 98 percent opýtaných uviedlo, že znalosť cudzích jazykov bude prínosom pre ich deti, 88 percent Európanov si myslí, že znalosť iného ako materinského jazyka je veľmi užitočná pre nich samotných, 72 percent súhlasí s cieľom EÚ, že každý by mal ovládať aspoň dva cudzie jazyky a 77 percent opýtaných uviedlo, že zlepšenie jazykových znalostí by malo byť politickou prioritou.

Ktoré jazyky sa najviac učia v Európe

Pre veľkú väčšinu ľudí poskytujú hlavnú príležitosť učiť sa jazyky školské a iné vzdelávacie inštitúcie. Firmy často podporujú svojich zamestnancov a umožňujú im učiť sa priamo na pracoviskách. Preferované je predovšetkým doučovanie angličtiny alebo nemčiny pre špecifické potreby zamestnancov spoločnosti.

V rámci základného vzdelávania sa jasná väčšina žiakov učila angličtinu vo veľkej väčšine členských štátov EÚ. V skutočnosti je výučba angličtiny povinná v niekoľkých krajinách v stredoškolských inštitúciách, a tak mnohé členské štáty Únie majú takmer 100 percent žiakov, ktorí sa učia tento jazyk už v základnom vzdelávaní.

Pre mnoho z východoeurópskych a severoeurópskych členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 alebo 2007, bolo učenie ruštiny v minulosti povinné. Situácia sa rýchlo zmenila a vo väčšine týchto krajín došlo k výraznému zvýšeniu podielu žiakov, ktorí sa učia angličtinu. Podiel často do roku 2016 prekročil 50 percent všetkých žiakov základných škôl. V Estónsku, Litve, Česku, Bulharsku, na Slovensku a v Rumunsku to bolo v roku 2016 medzi 69 percent až 85 percent, pričom v Poľsku a Lotyšsku stúplo na viac ako 90 percent.

Najčastejšie študované cudzie jazyky v Európskej únii – percentá žiakov vo všeobecnom vyššom stredoškolskom vzdelávaní

1. angličtina            94 %
2. francúzština        22 %
3. nemčina             17 %
4. španielčina        16 %
5. Ruština                3 %
6. Taliančina            3 %

Aké jazyky sa učia najčastejšie Slováci

„Dominantným jazykom medzi všetkými vekovými skupinami je angličtina. Na druhom mieste je jednoznačne nemčina, najmä medzi korporátnym vzdelávaním. V poslednej dobe je stále väčší záujem o ruský jazyk,“ hovorí Peter Lisý, konateľ jazykovej školy v Bratislave – VOLIS Academy. Záujem študentov o iné jazyky sa však vyvíja. „Vzostup ruského jazyka badať posledných päť rokov, ale na Slovensku je stále viac cudzincov, ktorí sa učia slovenčinu,“ dodáva Peter Lisý.

Prečo sa „študenti” či dospelí hlásia na jazykové kurzy? „Medzi tínedžermi sú hlavným motivátorom lepšie známky, avšak pre rodičov je motiváciou aj to, že deti majú zmysluplne vyplnený voľný čas. Na druhej strane dospelí sa motivujú najmä pracovnými dôvodmi. Podnikatelia chcú lepšie komunikovať s obchodnými partnermi.

Vo VOLIS Academy sa ľudia učia aj pre radosť a vyplnenie voľného času. „Seniori majú veľmi osobné a originálne dôvody, napríklad vyplnenie času, spoznávanie nových ľudí, alebo vycestovanie za rodinou a motivácia dorozumieť sa s rodinou v zahraničí. Medzi jazyky, ktoré sa ľudia učia nie z dôvodov biznisu alebo profesionálnych záujmov, patrí najmä španielčina. Tá je často vnímaná ako druhý, alebo tretí jazyk, alebo ako záľuba,“ uzatvára Peter Lisý.

V USA dominuje medzi študentami španielčina

Či už je to kvôli záujmu študentov, výberu ich rodičov alebo ponukám školy, španielčina je jednoznačne najviac študovaným jazykom v USA, pričom viac ako 70 percent študentov (od základných až po stredné školy v systéme K-12) študovalo tento jazyk. Čoraz viac škôl ponúka aj výučbu čínskeho jazyka. Očakáva sa, že počet študujúcich čínštinu bude v nasledujúcich rokoch rásť.

Rebríček štúdia jazykov v USA:
Španielčina       70 %
Francúzština    15 %
Nemčina            5 %
Latinčina            2 %
Japončina         menej ako 1 %


Vedeli ste, že...

Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi viac ako 7 miliárd ľudí. V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov – približne tri percentá z celkového počtu svetových jazykov. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike. Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, teda hovorí dvomi alebo viacerými jazykmi.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.