Najrozšírenejšie bývanie v mestách je v bytoch. Z troch porovnávaných miest (Bratislava, Košice a Banská Bystrica) najvyššiu daň z nehnuteľnosti za byty a domy zaplatia Bratislavčania, je to od 9 do 12 korún za štvorcový meter. Tým vyrubia rovnakú daň za byt aj dom so zhodnou podlahovou plochou, ak porovnávame jednopodlažný dom. Pri viacpodlažnom dome s rovnakou plochou je už z daňového hľadiska výhodnejšie bývať v dome, pretože za štvorcový meter každého ďalšieho poschodia zaplatia už len 5 korún. V Banskej Bystrici a Košiciach sa nižšou sadzbou zdaňujú domy na bývanie. Ak zoberieme, že v nich bývajú väčšinou bohatší obyvatelia, tak je to proti princípu solidarity. Pod Urpínom majú obyvatelia za domy rovnakú sadzbu dane za ďalšie poschodia ako je základná sadzba - 3 koruny za štvorcový meter. Košičanom v domoch ďalšie poschodia nezdaňujú.
Z troch miest majú najviac zdaňované stavebné pozemky opäť obyvatelia hlavného mesta. Za štvorcový meter zaplatia daň od 16 do 22 korún, Košičania od 8 do 12 a Bystričania majú všetky stavebné pozemky zdanené rovnakou sadzbou 6 korún za štvorcový meter. Orná pôda je zdaňovaná na základe kvality pôdy. Z troch miest ju majú najviac zdaňovanú v Banskej Bystrici, sadzbou 0,09 korún za štvorcový meter. Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je najvyššia sadzba určená pre ornú pôdu v obci Čierny Brod v okrese Galanta.

Okčakávaný dane z nehnuteľnoasti v roku 2007 v mil. Sk
  Spolu Pozemky Stavby Byty
Bratislava 1 170        
Košice 475   48   394   33  
Banská Bystrica 98   7   83   8  

Ako vypočítať daň
Základom dane za pozemok je výmera pozemku v štvorcových metroch vynásobená hodnotou pôdy za štvorcový meter. Pre stavby je to výmera zastavanej plochy, pre byty výmera podlahovej plochy alebo nebytovej časti v štvorcových metroch. Daň za pozemok vypočítame vynásobením základu dane a percentuálnej sadzby dane, uvedenú v príslušných tabuľkách zákona alebo všeobecného záväzného nariadenia. Daň zo stavieb a bytov vypočítame vynásobením základu dane (plochy) a sadzby dane za štvorcový meter vyjadrenej v korunách.
V Bratislave na tento rok predpokladajú príjmy z daní z nehnuteľnosti vo výške 1,1 miliardy, košický magistrát očakáva 475 miliónov a v Banskej Bystrici 98 miliónov korún.

Porovnanie ročnej dane z nehnuteľnosti (vypočítaná zo základu dane a sadzieb)
 

Orná pôda [Sk/m2]

Stavebné pozemky [Sk/m2]

Byty [Sk/m2]

Stavby na bývanie [Sk/m2]

 

od

do

od

do

od

do

od

do

Bratislava 0,0142   0,0782   16   22   9   12   9   12  
Košice 0,0144   0,0516   8   12   8   8   4   6  
Banská Bystrica 0,0904   0,0904   6   6   4   4   3   3  
Sadzba podľa zákona* 0,0049   0,0879   1   5   1   1   1   1  
* sadzba dane určená zákonom 582/2005 Z. z., správca dane ju upraviť všeobecne záväzným nariadením

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.