StoryEditor

Oznamovacia povinnosť o spotrebiteľských baleniach liehu

Najneskôr 25. dňa v mesiaci sú podnikateľské subjekty povinné podať oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu.

Najneskôr 25. dňa v mesiaci sú podnikatelia povinní podať oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu.
Táto povinnosť sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti príjmu a výdaja spotrebiteľských balení liehu. Títo sú povinní podávať mesačne oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľských balení liehu najneskôr 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamujú.
Uvedenú povinnosť upravuje § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu. Tlačivo, na ktorom sa má oznámenie predkladať, je uvedené vo vyhláške Ministerstva financií SR č. 573/2004 Z. z.
Dodržiavanie tejto oznamovacej povinnosti v podnikateľských subjektoch kontrolujú colné úrady. V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti v zákonných lehotách alebo nesplnenia si týchto povinností vôbec pristupujú colné úrady k ukladaniu sankcií podľa § 35 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. Minimálna výška pokuty podľa tohto ustanovenia je 2 000 Sk, maximálna 100 000 Sk. Čím neskôr si podnikatelia splnia svoju zákonnú povinnosť, tým bude sankcia vyššia. Na uloženie pokút majú colné úrady 5 rokov (Účtovníctvo a dane, vydanie: 9/2005).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. október 2023 00:27