Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Maturanti sa čoraz viac zaujímajú o vysoké školy v zahraničí

13.02.2019, 23:01
Záujem slovenských maturantov o zahraničné vysoké školy v posledných dvoch rokoch výrazne stúpol. Napriek klesajúcemu počtu maturantov sa ich čoraz viac rozhoduje pokračovať po maturite na vysokej škole za hranicami Slovenska. Kým v roku 2017 sa hlásilo na britské univerzity 540 Slovákov, vlani ich bolo už 700.

K 15. januáru 2019 sa prihlásilo na britské univerzity rekordných 870 študentov zo Slovenska. Vďaka tomu, že na britských univerzitách majú študenti najširší výber študijných odborov. Vzhľadom na finančnú dostupnosť štúdia je Spojené kráľovstvo na prvom mieste spomedzi krajín ponúkajúcich možnosť štúdia v angličtine.

„Spojené kráľovstvo má po USA druhý najvyšší počet zahraničných študentov,“ vysvetľuje Mária Kovács z agentúry InterStudy. „Okrem dvoch najznámejších britských univerzít sa v prvej stovke svetového rankingu QS pravidelne objavuje ďalších 16 britských univerzít. V celosvetovom meradle študujú dve percentá vysokoškolákov mimo svojej vlasti. Je to celkovo 4,5 milióna študentov, z čoho okolo 453-tisíc študuje na britských univerzitách.“

Ak zohľadníme ďalších 636 000 študentov, ktorí študujú britské študijné programy na inštitúciách mimo Spojeného kráľovstva, takmer štvrtina všetkých študentov sveta sa vzdeláva v britských programoch. So štúdiom je spokojných 90 percent študentov a v porovnávacom prieskume zahŕňajúcom USA, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland má prvenstvo vo všetkých šiestich kategóriách.

Brexit: možno posledná šanca vyštudovať za „starých“ podmienok
Výsledok referenda v roku 2016 britské univerzity nepotešil a od prvého momentu sa touto problematikou intenzívne zaoberajú. „Odchod Veľkej Británie je pre ne potenciálnou hrozbou hneď v niekoľkých oblastiach,“ hovorí Mária Kovács. „Neistota okolo výmenných programov, riziko straty výskumníkov a akademického personálu a veľké obavy z možného poklesu počtu študentov z EÚ. Či sa udrží súčasný záujem o britské univerzity, bude vo veľkej miere závisieť od toho, či budú mať európski študenti prístup k financovaniu tak ako doteraz,“ myslí si Kovács.

Ak by európski študenti pre brexit prišli o prístup k financovaniu školného v Spojenom kráľovstve, nestratili by na tom len študenti, ale aj univerzity, ktoré sú na pravidelný a rastúci prílev študentov z členských štátov EÚ nastavené. Tak ako Európa „potrebuje“ britské univerzity, aj britské univerzity chcú a potrebujú študentov z EÚ. Mnohé z nich investovali milióny libier do nových internátov, moderných knižníc, ba i celých kampusov, ktoré vybavili najmodernejšou technikou. Univerzity, ktorých je v Spojenom kráľovstve viac ako 130, sa preto veľmi usilujú o to, aby si študentov z EÚ udržali aj po brexite.

Britská vláda už pred niekoľkými mesiacmi potvrdila, že ponechá v súčasnosti platné výhodné podmienky pre študentov z EÚ nastupujúcich na štúdium v septembri 2019, a to až do ukončenia štúdia. Podľa predbežných informácií by v prípade „tvrdého“ brexitu, teda ak by Spojené kráľovstvo opustilo EÚ bez dohody, mali mať študenti z EÚ možnosť požiadať o trojročné „európske povolenie na pobyt“ bez komplikovaných formalít. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je ťažké predpovedať podmienky platné pre študentov nastupujúcich v roku 2020, preto nie je vylúčené, že študenti nastupujúci v septembri 2019 budú poslední, ktorí vyštudujú bez platenia školného počas štúdia.

Študovať v angličtine môžete aj v Škandinávii
Možností štúdia v angličtine je v rámci Európy čoraz viac. Okrem Spojeného kráľovstva, kam sa hlási najviac slovenských študentov, je celkom zaujímavá ponuka študijných odborov vyučovaných v angličtine aj v Dánsku, Holandsku či vo Fínsku. Tieto krajiny sú atraktívne nielen moderným školstvom na vysokej úrovni, ale aj finančnými podmienkami: ponúkajú totiž bezplatné štúdium alebo nízke, štátom dotované školné.

Vďaka možnosti bezplatného štúdia a získania štátnej podpory je medzi slovenskými študentmi veľmi populárne aj Dánsko, ktoré si určilo internacionalizáciu svojho vysokoškolského vzdelávania ako prioritu. Bezplatne môžu v Dánsku študovať všetci študenti z členských štátov EÚ. Tí, ktorí popri štúdiu aj pracujú, môžu navyše získať podporu v sume približne 800 eur mesačne. Študent vie v Dánsku bez problémov prežiť s angličtinou, keďže väčšina Dánov, aj staršia generácia, hovorí aktívne po anglicky. Kto si však chce nájsť lepšie zamestnanie alebo chce zostať v Dánsku aj po ukončení štúdia, môže bezplatne navštevovať kurz dánčiny.

„Čoraz viac slovenských študentov sa zaujíma o štúdium v Holandsku, ktoré ako moderná a liberálna spoločnosť láka mladých ľudí zo všetkých kútov sveta,“ vysvetľuje Mária Kovács. „V súčasnosti študuje v tejto 17-miliónovej krajine 122-tisíc zahraničných študentov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 10-tisíc. Približne polovica prichádza z členských štátov EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu. Okrem toho, že Holandsko ako také je pre mladých ľudí atraktívnou krajinou, slovenských študentov láka aj prijateľné školné – za prvý ročník vďaka rozhodnutiu vlády znížené o polovicu na 1 041 eur.“

Školné je navyše možné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou od holandskej vlády. Po splnení určitých podmienok môžu študenti získať aj ďalšiu formu finančnej pomoci. Študenti z „nízkopríjmových“ rodín (do 30-tisíc eur ročne), ktorí popri štúdiu pracujú, majú možnosť požiadať o ďalšie finančné prostriedky vo forme pôžičky, z ktorej časť (približne 380 eur mesačne) sa zmení na grant, ak študent úspešne ukončí štúdium najneskôr do desiatich rokov. Podmienkou je, aby študent pracoval aspoň 56 hodín mesačne na riadnu pracovnú zmluvu. O pôžičku je možné požiadať po troch mesiacoch od príchodu do Holandska. Vďaka týmto výhodám sa Holandsko stáva zaujímavou voľbou pre slovenských uchádzačov o bakalárske aj magisterské štúdium.

Aj sever Európy je lukratívny
Ďalšou krajinou, ktorá sa začína viac angažovať na medzinárodnom trhu vzdelávania, je Fínsko, ktoré taktiež ponúka možnosť bezplatného štúdia. Prví študenti, ktorí na nastúpili na fínsku univerzitu, sú nadšení nielen spôsobom výučby, ale aj prístupom vyučujúcich a atmosférou v škole.

Slováci študujúci v zahraničí si často pokrývajú veľkú časť životných nákladov prácou popri štúdiu. V Anglicku si študenti zvyčajne ľahšie nájdu brigádu ako v Dánsku či Holandsku, kde môže byť chýbajúca znalosť úradného jazyka nevýhodou. Či a ako rýchlo si študent nájde prácu, závisí vo veľkej miere od jeho vlastnej iniciatívy.

Na britské, dánske, holandské a fínske univerzity sa študenti prijímajú na základe maturity, bez prijímacích skúšok. Portfólio – ukážky študentových prác – a prípadne prijímacie hovory sa vyžadujú len pri niektorých odboroch, ako sú napríklad umelecké a zdravotnícke odbory. Ak v čase podania prihlášky študent ešte nemá splnené všetky podmienky prijatia, univerzita ho najprv akceptuje podmienečne a po splnení podmienok (maturita či bakalárska skúška a jazykový certifikát alebo skúška) sa akceptácia zmení na definitívnu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prehľad podmienok vo vybraných štátoch:

VEĽKÁ BRITÁNIA

Populárne študijné odbory:
Ekonomické odbory, medzinárodné vzťahy, právo, psychológia, film, rádio a televízia, žurnalistika, farmácia, kriminológia, forenzné vyšetrovanie, jazyky, história, hudobná produkcia, módny dizajn, grafický dizajn, fotografia, herectvo, scenáristika, výtvarné umenie, cestovný ruch, športová veda, digitálne médiá, IT, rôzne vysoko špecializované inžinierske odbory.

Pre záujemcov o magisterské štúdium je Veľká Británia veľmi zaujímavá nielen vďaka výhodnej možnosti financovania štátnou pôžičkou, ale aj vďaka flexibilite: v mnohých prípadoch sa môžete uchádzať o magisterské štúdium aj v inom odbore, než v akom ste absolvovali bakalárske štúdium, čo vám uľahčí zmenu profilu alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie o ďalší odbor.

Termín prihlásenia:
Bakalárske štúdium: do 30. júna, po tomto termíne iba na odbory, ktoré majú voľné kapacity
Magisterské štúdium: najneskôr do konca augusta

Prihlášky sa už neprijímajú na Oxford, Cambridge a na odbory medicína, veterinárne lekárstvo a zubné lekárstvo, na ktoré sa bolo treba prihlásiť do 15. októbra. Taktiež je už malá šanca prijatia na škótske univerzity, ktoré majú prísne kvóty a môžu prijať iba obmedzený počet študentov.

Podmienky prijatia:
Bakalárske štúdium: maturita s prospechom podľa požiadaviek univerzity/odboru (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), doklad o znalosti angličtiny podľa podmienok univerzity/odboru: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR alebo maturita z angličtiny na úrovni B2. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača.
Magisterské štúdium: bakalárske štúdium ukončené štátnou skúškou s priemerom známok podľa požiadaviek univerzity/odboru, doklad o znalosti angličtiny: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR.

Dĺžka denného štúdia – Anglicko a Wales:
Bakalárske štúdium: tri roky, v prípade slabšej znalosti angličtiny je možné si vybrať rozšírené 4-ročné štúdium s integrovanou ročnou jazykovou prípravou
Magisterské štúdium: väčšinou jeden kalendárny rok

Dĺžka denného štúdia – Škótsko:
Bakalárske štúdium: štyri roky
Magisterské štúdium: väčšinou jeden kalendárny rok

Školné – Anglicko:
Bakalárske štúdium: 7 650 až 9 250 libier ročne, s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať najskôr rok po ukončení štúdia a iba ak príjem absolventa presahuje stanovenú hranicu (zamestnanie v UK: 25-tisíc libier ročne, zamestnanie v SR cca 17-tisíc eur ročne). Splátky sú deväť percent z časti príjmu, ktorá presahuje uvedenú hranicu. Ak príjem klesne pod stanovenú hranicu, povinnosť splácať je pozastavená. Maximálna doba splácania je 30 rokov, po tomto období je nesplatená časť anulovaná.
Magisterské štúdium: od cca 4-tisíc do 9 250 libier za celé štúdium, s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Maximálna výška pôžičky je 10-tisíc libier. Pôžička sa začína splácať po dosiahnutí ročného príjmu 21-tisíc libier, splátky budú šesť percent z časti príjmu nad uvedenou hranicou. Po 30 rokoch bude nesplatená časť pôžičky anulovaná.

Školné – Wales:
Bakalárske štúdium: 6-tisíc až 9 250 libier ročne, s možnosťou financovania študentskou pôžičkou s rovnakými podmienkami ako v Anglicku
Magisterské štúdium: od 4-tisíc libier za celé štúdium

Školné – Škótsko:
Bakalárske štúdium: študenti z členských štátov EÚ môžu požiadať o vládny grant na školné v plnej výške, to znamená, že školné neplatia
Magisterské štúdium: od 3 800 libier za celé štúdium (väčšinou jeden kalendárny rok), s možnosťou financovania študentskou pôžičkou do výšky 10-tisíc libier

Štipendiá:
– tzv. bursary – vybrané univerzity v Anglicku a vo Walese poskytujú štipendium vo výške od 500 do 2-tisíc libier ročne, niektoré podľa rodičovského príjmu, iné vyplácajú paušálnu sumu
– prospechové štipendiá – udeľujú ich univerzity podľa vlastných kritérií

-------------------------------------------------------------------------------------------
DÁNSKO

Populárne študijné odbory:
Medzinárodný marketing, medzinárodný obchod, cestovný ruch, stavebné technológie a riadenie stavebníctva, stavebné inžinierstvo, logistika, IT, multimediálny dizajn, priemyselný dizajn, maloobchodný dizajn, módny dizajn, multimédiá a komunikácia.

Termín prihlásenia:
Bakalárske, vyššie odborné a tzv. top-up štúdium: do 15. marca, neskôr len v prípade voľných kapacít. Tu je potrebné upozorniť na znižovanie počtu miest vo väčšine inštitúcií. Študenti sa síce môžu prihlásiť až na osem univerzít, ale je veľmi dôležité zoradiť ich v správnom poradí, aby mal študent čo najlepšiu šancu na prijatie.

Podmienky prijatia:
Bakalárske a vyššie odborné štúdium: maturita, na niektoré odbory aj z konkrétnych predmetov (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), inštitucionálna skúška z angličtiny absolvovaná v SR prostredníctvom slovenskej agentúry alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača, alebo sa vypracúva zadanie.
Top-up bakalárske štúdium: úspešne ukončené minimálne dva roky vysokoškolského štúdia v relevantnom odbore, a inštitucionálna skúška z angličtiny absolvovaná v SR alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie.

Dĺžka denného štúdia:
Vyššie odborné štúdium (tzv. AP Degree): 2 až 2,5 roka
Bakalárske štúdium: 3,5 až 4,5 roka
Top-up bakalárske štúdium: 1,5 roka

Školné:
V Dánsku je štúdium bezplatné. V niektorých inštitúciách sa po potvrdení prijatia alebo pred zápisom hradí poplatok za služby pre zahraničných študentov a/alebo za študijný materiál vo výške od cca 100 do 300 eur na rok. Kurzy dánskeho jazyka sú taktiež bezplatné. Slovenskí študenti majú v Dánsku nárok aj na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Štipendium:
Študenti z Európskej únie, ktorí popri dennom štúdiu pracujú minimálne 10 až 12 hodín týždenne, môžu získať štipendium až približne 800 eur mesačne. Podmienkou je, aby pracovali pravidelne na riadnu pracovnú zmluvu. Priemerná mzda za študentské práce je okolo 13 eur na hodinu.

-----------------------------------------------------------------------------------
HOLANDSKO

Populárne študijné odbory:
Medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, medzinárodné a európske právo, medzinárodný obchod a manažment, rôzne ekonomické odbory, prírodné vedy, anglický jazyk a kultúra, americké štúdiá, fyzioterapia, hudba. Niektoré vysoké školy ponúkajú aj štúdium v nemčine.

Termín prihlásenia:
V závislosti od inštitúcie a odboru do 15. apríla alebo do 1. mája. Niektoré inštitúcie prijímajú prihlášky aj neskôr – do 15. júna až 15. augusta. Po 15. auguste je možné prihlásiť sa iba na niekoľko inštitúcii a len na odbory, ktoré ešte majú voľné kapacity. Na odbory fyzioterapia (Groningen) a psychológia už termín uplynul.

Podmienky prijatia:
Bakalárske štúdium: stredoškolské vzdelanie s maturitou. Pri niektorých odboroch sa môže vyžadovať maturita z konkrétneho predmetu, pri umeleckých odboroch vypracovanie zadania alebo prijímacia skúška. V prípade štúdia v angličtine niektoré univerzity vyžadujú medzinárodný certifikát, pre viaceré však stačí maturita z angličtiny na úrovni B2. Pre štúdium v nemčine je potrebná maturita z nemčiny alebo certifikát.
Magisterské štúdium: bakalárske štúdium v relevantnom odbore ukončené štátnou skúškou, medzinárodný certifikát z angličtiny.

Dĺžka denného štúdia:
Bakalárske štúdium: 3 alebo 4 roky
Magisterské štúdium: 1 až 2 roky

Školné:
Vďaka rozhodnutiu holandskej vlády majú všetci prváci znížené školné na 1 041 eur. Na ďalšie roky štúdia platí štandardné školné 2 083 eur. Školné je možné v plnej výške financovať štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať dva roky po ukončení štúdia. Maximálna doba splácania je 15 rokov. Na vysokých školách typu „university of applied sciences“ môže byť školné za magisterské štúdium vyššie.
---------------------------------------------------------------------------------
FÍNSKO

Študijné odbory:
Bakalárske štúdium: medzinárodný obchod, elektrotechnika a automatizácia, strojné inžinierstvo a výrobná technika, stavebné inžinierstvo, počítačové aplikácie.

Termín prihlásenia: do 30. apríla.

Podmienky prijatia:
maturita (vysvedčenie je potrebné predložiť do 31. júla), dobrá znalosť angličtiny

Dĺžka denného štúdia: 3,5 až 4 roky

Školné:
Pre študentov z členských štátov EÚ je štúdium bezplatné.

01 - Modified: 2023-09-18 12:00:00 - Feat.: - Title: 25-ročný človek, ktorý sa po škole nevráti na Slovensko, stojí štát viac ako 2 a pol milióna eur, hovorí predsedníčka študentskej rady 02 - Modified: 2023-09-08 12:27:36 - Feat.: - Title: Vysoké školy zápasia so zlým technickým stavom internátov, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad 03 - Modified: 2023-09-08 12:20:24 - Feat.: - Title: Stav slovenských internátov už kritizujú aj úrady. Školy na opravy kašlú, plesne a zatečené steny sú bežná prax 04 - Modified: 2023-09-07 09:27:49 - Feat.: - Title: Len pre pokročilých marketérov: Unikátna príležitosť vstúpiť medzi hŕstku expertov na digitálny marketing 05 - Modified: 2023-09-04 14:26:51 - Feat.: - Title: Patentový úrad sa inšpiruje v zahraničí. Zavádza plnohodnotnú alternatívu predbežnej prihlášky
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. september 2023 13:52