13.02.2019, 10:11

Len dva dni zostávajú na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1.4.2019, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 915,01 eura.

Len dva dni zostávajú na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnancom, ktorí mali len príjem zo závislej činnosti, zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, pretože nemali žiadny iný zdaniteľný príjem napríklad z prenájmu bytu, výhry, alebo podnikania, môže zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive.

Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu treba do 15.2.2019 dodať.

Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o ročné zúčtovanie, ale nepredložil v termíne potrebné doklady, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, ak jeho príjmy presiahli sumu 1 915,01 eura.

Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov. Zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.
Ak mal viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou.

Praktické príklady:
- ak zamestnanec a zároveň samostatne zárobkovo činná osoba nedosiahol v roku 2018 príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie za podmienky, že z inej samostatnej zárobkovej činnosti nevykazuje daňovú stratu;
- ak zamestnanec nemôže požiadať o ročné zúčtovanie kvôi tomu, že zamestnávateľ zanikol a je platiteľom dane a teraz je bez právneho zástupcu, je povinný podať daňové priznanie;
- ak zamestnanec stratil prácu a bude evidovaný na úrade práce, ročné zúčtovanie môže urobiť bývalý zamestnávateľ.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane urobí zamestnávateľ najneskôr do 1.4.2019. Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vystaviť a doručiť do 11. marca 2019 potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa zákona o dani z príjmov.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent, prípadne troch percent nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o ročné zúčtovanie požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky dvoch percent alebo troch percent zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.